Hranice filmu

Přednášky a diskuse o nezvyklých formátech dokumentárního filmu

  • 11. a 12. května 2013

  • Kino Ponrepo (Bartolomějská 11, Praha 1)

Hranice mezi hranou a dokumentární kinematografií byla vždy rozostřená. Hraný film se přímo dotýká reality a dokumentární film se naopak často obrací k inscenaci. Vstupte do světa dokumentární a experimentální tvorby. Poznejte hranice filmu a diskutujte s autory netradičních pořadů, filmů a audiovizuálních děl. Všichni účastníci workshopu mohou měsíc neomezeně sledovat filmy na výběrovém portálu DAFilms.cz.

Programem provází: Tomáš Feřtek, Marek Hovorka, Vít Klusák, Petr Kubica, Robert Sedláček, Andrea Slováková, Kamila Zlatušková a další...

Cena: 1 500 Kč
Sleva pro studenty a učitele 750 Kč
*Pro podporovatele MFDF Ji.hlava je vstup zdarma

+ 30 denní přístup na DAFilms.cz
+ Certifikát Hranice filmu
+ 20% sleva do Dok.obchodu

 

Přihláška

Uzávěrka přihlášek: 3. 5. 2013

Více informací získáte na adrese hranicefilmu@dokument-festival.cz

Program plný přednášek, filmových ukázek a diskusí

  • 118  let dokumentu ve 118 minutách

Dokumentární film prošel za svou historii mnoha proměnami. Stoosmnáctiminutový vhled do historie představí rozmanitost přístupů a rozdělení dokumentární kinematografie.

Jak se vyvíjel dokumentární film a jaké jsou jeho možnosti a metody?

  • Ano, šéfe! a reality show

Kuchařská realita se před začátky reality show Ano, šéfe! pohybovala mezi smaženými sýry a kuřaty s broskvemi. Překvapivě přišel do televize netradiční formát nehledící na korektní vyjadřování a začala se měnit realita sama.

Je reality show nutně jen zábava? Nemůže se jednat o nenásilnou, byť vulgární, formu vzdělávání společnosti?

  • Hranice reality - dosucoapy, nonfikce i polofikce

Není dokumentární jako dokumentární a hrané jako hrané. Docusoapy, nonfikční filmy a hybridní formy nás zavedou na pomezí a rozcestí skutečnosti.

Jaké jsou možnosti zobrazování skutečnosti?

  • Velké téma dějin – České století aneb inscenovaná realita

Každá doba zaznamenávající historii v hraném i v dokumentárním filmu odhaluje mnohem více samu sebe, než dobu, kterou zaznamenává.

Skutečnost v dějinách aneb jaký je rozdíl v inscenované rekonstrukci oproti hranému filmu?

  • Experimenty – Na hraně

Experimentální film se vyvíjí paralelně s mainstreamem. Každá experimentální a alternativní forma se postupně stává normou. Norma je proto znovu narušována a experiment znovu normalizován.

Experimentální, jiné, zvláštní, krásné, fascinující? Jak uvažovat o experimentálním filmu?

  • Trendy televize 21. století aneb dokument s názorem nebo objektivita?

Tradiční představa dokumentární tvorby jako objektivní publicistiky se setkává s odlišnými přístupy.

Co je přijatelné pro veřejnoprávní médium? Je možné mít názor veřejnoprávně?

  • Dramaturgie dokumentárního filmu

Dokumentární film vzniká podobně jako hraný film.

Co má dokumentární film společného s hranou tvorbou?

 

Mediální spolupráce