Porota

Matěj Baladrán

Aktuálně kvartán na víceletém gymnáziu v Českém Brodě. Podobně jako jeho sestra Marie Anna navštěvuje dramatický a výtvarný kroužek na základní umělecké škole a je také aktivním skautem. Zajímá se o historii a filmy, ve volném čase prozkoumává online počítačové hry. O své kariérní budoucnosti zatím nepřemýšlel.