Porota

Ľuboš Slovák

Aspirující environmentální filozof a aktivista v otázkách udržitelné společnosti. Jako doktorand humanitní environmentalistiky na Masarykově univerzitě zkoumá proměny konceptů přírody, přednáší o globálních problémech životního prostředí a vede semináře z environmentální filozofie. V minulosti pracoval na MFDF Ji.hlava a stál u zrodu distribuční platformy DAFilms. Spoluzaložil nakladatelství non-fikční literatury Nová beseda. Volný čas věnuje aktivitám v hnutí Limity jsme my.