Propagační a vzdělávací projekt sdružující talentované evropské producenty dokumentárních filmů

Hlavním cílem workshopu je propojit talentované evropské producenty s filmovými profesionály, zvláště pak s těmi, kteří se zaměřují na dokumentární kinematografii. Věříme, že takový projekt zahájí debatu o současném evropském produkčním systému, o jeho efektivitě i limitech, a doufáme, že se mu podaří pojmenovat jeho nevyužité či dosud neobjevené možnosti.

Projekt účastníkům dále zpřístupňuje informace v oblasti audiovize a napomáhá jejich hlubší a rozsáhlejší orientaci na filmovém trhu. Dále jim umožňuje navázat kontakt s producenty z ostatních zemí, a zvyšuje tak potenciál budoucích evropských koprodukčních projektů.

 

EMERGING PRODUCERS 2019
7. ročník

 25. – 29. října 2018 / MFDF Ji.hlava
4. – 8. února 2019 / Berlín

PRACOVNÍ JAZYK / angličtina bez tlumočení

ÚČASTNICKÝ POPLATEK / 1.200 EUR pro vybrané účastníky
* zahrnuje ubytování, občerstvení a obědy během obou částí projektu (Jihlava, Berlín)

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK / 31. březen 2018

KONTAKT / Jarmila Outratová / Head of Industry Office / jarmila@ji-hlava.cz

 

VÝBĚROVÁ KRITÉRIA

  • producent by měl mít několikaletou praxi (tedy např. nikoliv student či čerstvý absolvent) s potenciálem budoucího profesního růstu
  • alespoň jeden již realizovaný film (hraný či dokumentární, celovečerní či středometrážní), který vstoupil do kinodistribuce, případně se účastnil filmových festivalů
  • výhodou jsou předchozí zkušenosti z jiných obdobných workshopů
  • cílové země: členské země EU (Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko), Švýcarsko, Island, Velká Británie, Lichtenštejnsko, Norsko, Turecko, Balkán (Albánie, Bosna and Hercegovina, Černá Hora, Makedonie, Kosovo, Srbsko), partnerské země z východní Evropy (Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldávie, Ukrajina) a Rusko
  • hostující země EP 2019: Chile
  • Z přihlášených zájemců bude vybráno 18 účastníků programu Emerging Producers 2019. Jména vybraných účastníků workshopu zveřejníme v červenci 2018.

 

SEZNAM VŠECH EMERGING PRODUCERS 2013 – 2018