Ji.hlava odhalila 21. plakát

Nový festivalový plakát, který každoročně nastíní náladu i naladění blížícího se festivalu, se nese v duchu prolínajících se filmových obrazů.

Množství prolínajících se obrazů zobrazuje plakát 21. Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava, který proběhne ve dnech 24. – 29. října. „Letošní Ji.hlava je zdánlivě abstraktní,“ píše ve své tradiční básni k plakátu jeho výtvarník Juraj Horváth a dodává „vytržené záběry, unáhlené závěry“. Plakát odhalila v pondělí 26. června v jihlavské galerii Nonstrop Katarína Holubcová, výkonná ředitelka festivalu, a společně s Jurajem Horváthem dodává „čekáme vás v kině“.

ji.hlava 2017
obraz za obrazem
obraz pod obraz
raz, dva, tři...
přestaň počítat,
pochodovat.
odraz odrazu
složka ve složce
vytržené záběry,
unáhlené závěry,
komprimované pověry.
zastavit stát,
stát v zástavě.
čekám na tebe
v kině.

Letošní Ji.hlava je zdánlivě abstraktní,
ale něco je jinak.
Nějak nakřivo.
Ze tmy vystupují obrazce.
Prázdné plány.
Mnohost pláten připravených k zásahu

Juraj Horváth

Nový festivalový plakát, který každoročně nastíní náladu i naladění blížícího se festivalu, se nese v duchu prolínajících se filmových obrazů. „Plakát krásně ukazuje, jak se jednotlivé záběry proměňují s tím, jak následují za sebou. Podobně jako se mění barvy, když se promíchávají, získávají i záběry sestříhané za sebe nové významy,“ říká k novému festivalovému designu Katarína Holubcová. „A platí to i pro filmy, třeba ty, které vidí diváci na našem festivalu, nebo obrazy, kterými jsme všichni obklopeni od rána do večera.“

Filmový záběr však neklade jen otázku, co ukazuje, ale i co neukazuje. „Natáčení záběru podléhá pravidlům, zvykům, záměrům. Třeba zlatému řezu, touze zaujmout nebo emocionálně pohnout. A nevyřčené vždy zůstává, co zůstalo mimo natočený záběr,“ dodává Katarína Holubcová.

„A když Juraj Horváth hravě provolává – vytržené záběry, unáhlené závěry -, já dodávám, že dnes je dokumentárních filmů zapotřebí jako nikdy dřív. Jak ukazují nedávné zprávy o možném zmanipulování amerických voleb, kybernetických útocích či záměrném šíření nepravd a polopravd nejen na internetu, dokumentární filmy jsou cestou, jak mohou diváci získat dostatek informací, aby si udělali vlastní názor. Právě takové filmy Ji.hlava vždy vyhledávala. A budeme v tom pokračovat i v dalším desetiletí,“ ujišťuje Katarína Holubcová.

Plakát ve větším rozišení nejdete ZDE.