Přihlášení filmu

MFDF Ji.hlava je oslavou autorského dokumentárního filmu a největší událostí svého druhu ve střední a východní Evropě.

22. MFDF JIHLAVA  PROBĚHNE 25. – 30. ŘÍJNA 2018.

Přihlásit film na 22. ročník MFDF Ji.hlava 2018
bude možné od 15. února 2018.

 

Soutěžní sekce MFDF Ji.hlava:

 

Podmínky pro přihlášení na 22. MFDF Ji.hlava 2018

  • Uzávěrka pro filmy dokončené v roce 2017: 31. března 2018.
    Z roku 2017 přijímáme jen filmy dokončené od září do prosince 2017. Filmy staršího data přijímáme jen neevropské, které dosud neměly premiéru v Evropě.
  • Uzávěrka pro filmy dokončené v roce 2018: 31. května 2018.
  • Rovněž lze přihlásit hrubý sestřih vašeho filmu, a to do 31. července 2018.

Přihlásit můžete také animované dokumenty, interaktivní webové dokumentární projekty či nové televizní formáty zkřížených žánrů (docudrama, docusoap, reality show nebo mockument, virtuální realita). Délka filmu nerozhoduje - přijímáme přihlášky celovečerních i krátkých dokumentárních filmů.

 

Kontakt

Dotazy k přihlašování filmů směřujte na Viktora Korene, shipping@ji-hlava.cz