Programové sekce

Přepnout na časový program

Soutěžní sekce

Opus bonum

Opus Bonum vybírá pozoruhodný dokumentární film roku z různorodé kolekce reprezentující tendence světového...

První světla

Sekce První světla uvádí první celovečerní filmy výrazných filmařů z celého světa s cílem sledovat...

Mezi moři

Mezi moři je soutěžní sekce, která reprezentuje země a národy střední a východní Evropy, teritorium...

Česká radost

Česká radost jako prestižní výběr českých dokumentů není jenom soutěží o nejlepší z českých filmů,...

Fascinace

Fascinace jsou velkou továrnou experimentální kinematografie, která film opřený o realitu zbavuje všeho, co jej...

Fascinace: Exprmntl.cz

Exprmntl.cz je soutěžní přehlídka nejnovějších českých experimentáloních filmů, které se vztahují ke...

Krátká radost

Krátká radost nabízí soutěžní výběr nejlepších krátkých filmů, svrchovaných děl,...

Svědectví o politice

Svědectví o politice vytvářejí prostor, ve kterém se hlasy a vize prolínají s obrazy a rytmem, obsahová...

Svědectví o poznání

Svědectví o poznání jsou soutěžní sekcí filmů, které nově definují žánr vědeckého dokumentu....

Svědectví o přírodě

Svědectví o přírodě jsou soutěžní přehlídkou letošních dokumentů, které vytříbenými filmovými...

Průhledné bytosti / Retrospektivy

Průhledná bytost: Jean Rouch

Díky svému nadšení pro badatelskou práci i filmovou tvorbu a hlavně díky své „kontaktní kameře“...

Průhledná bytost: Šinsuke Ogawa

Hnutí direct cinema či cinéma vérité si spojujeme především s Francií, Kanadou a USA. V Japonsku však tvořil ve...

Průhledná bytost: Marcel Ophuls

Marcel Ophuls (nar. 1927) je synem režiséra Maxe Ophulse. Osudy německé židovské rodiny, která na útěku před nacisty přijala...

Průhledná krajina: Tchaj-wan

Dějinné pohyby v politických, osobních i lyrických výjevech ukazujících celospolečenské události i...

Nesoutěžní sekce

Zvláštní uvedení

Výjimečné kinematografické události, které nezaměnitelným stylem provázejí hlubokou a kritickou reflexí...

Zvláštní uvedení: Manželské etudy

Šest manželských párů. 35 let. 18 filmů. Manželské etudy Heleny Třeštíkové

Udigrudi: Cinema marginal

Divoká i poetická, hravá i sžíravá, nestabilní a pulzující – jedním slovem vynalézavá;...

Ikona Lenin

Z ruské revoluce 1917 se zachovaly jen sporé filmové záznamy. Tím větší výzvě čelily generace filmařů...

Masterclass

Zevrubné vhledy do metod dokumentární práce a tvůrčích rozhodnutí, do autorských stylů a...

Americký rok

Americký rok nabízí filmový ponor do Donaldem Trumpem traumatizované současnosti Spojených států.

Zkouška sirén

Kontakt s aktuálním světovým hudebním dokumentem a experimentem. Co z dnešní záplavy hudby skutečně funguje?...

Fascinace: Psychedelie

Výlety na okraj fyzického prožívání vjemů, kde ční přesvědčivé zůstatky událostí, rozeznané...

Konference Fascinace

Výjimečné experimentální filmy, které vznikaly v podzemí oficiálního režimu druhé poloviny 20. století v...

Reality TV

Reality TV otevírá oči diváků novými televizními formáty a v nejširším světovém záběru...

Doc Alliance Selection

Doc Alliance Selection je festivalovou sekcí vzešlou z přátelství na trase Česko: Jihlava – Dánsko: Kodaň – Francie:...

FAMU uvádí

FAMU uvádí výběr nejpozoruhodnějších dokumentárních filmů, které v uplynulém roce vznikly na...

Dokument ČT

Česká televize i letos navazuje na zájem o přehlídku své dokumentární tvorby v minulých ročnících...

My Street Films

My Street Films se během čtyř let své existence etabloval jako zásadní vzdělávací projekt inspirující zájemce z...

Laboratorium