Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací

24. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum


Budoucnost má právo veta!

Úvodní řeč a rozhovor mezi hosty

 

Západní životní styl se jeví jako neudržitelný. Nejde jen o spotřebu, ale celkové fungování ekonomického systému. Ten nedokáže zohledňovat omezenost zdrojů naší planety ani zhoubné dopady nadměrné těžby a znečišťování. Společenský pokrok ztotožňuje s nekonečnou trajektorií růstu. Jak nově politicky a ekonomicky formovat přítomnost, abychom zajistili našim potomkům podmínky důstojného života?

 

Úvodní řeč 

Sophie Howe 

V únoru 2016 byla Sophie Howe jmenována do funkce komisařky budoucích generací ve Walesu. Práce jejího úřadu spočívá v podpoře veřejných iniciativ v uskutečňování politických kroků prospěšných příštím generacím a ve všestranné péči o jejich zájmy. Zároveň posuzuje vládní projekty z dlouhodobé perspektivy a intervenuje v případech, v nichž by krátkodobý užitek mohl způsobovat dlouhodobé ztráty. Howe je první zákonnou reprezentantkou nenarozených generací.

 

Hosté 

Kateřina Smejkalová 

Vystudovala germanistiku a politologii na univerzitě v německé Bochumi. Od roku 2014 pracuje jako vědecká pracovnice pro pražské zastoupení Friedrich Ebert Stiftung. Věnuje se tématu práce, společenským dopadům technologií, genderovým otázkám a komentuje aktuální dění v Německu. Vedle publicistiky působí také jako externí poradkyně ministryně práce a sociálních věcí pro otázky digitalizace práce.

 

Jan Sokol 

Filozof a signatář Charty 77. Zabývá se fenomenologií, dějinami náboženství, filozofickou antropologií a etikou. Spolupracoval na ekumenickém překladu Bible, přeložil řadu filozofických knih 

a publikuje v odborných časopisech. Od roku 1991 přednášel filozofii na Univerzitě Karlově, v letech 2000 až 2007 byl prvním děkanem Fakulty humanitních studií UK.

 

Moderuje 

Jonathan Terra 

Politolog, expert na mezinárodní bezpečnost a specialista strategické komunikace. Producent dokumentárních filmů, mediální komentátor a bývalý diplomat. Posledních třicet let se zabýval globální a regionální politickou dynamikou po pádu státního socialismu. Vzestup neliberálních politik ho přivedl k výzkumu informačních válek a jejich role v současné politice. V současnosti je poradcem NATO a Evropské komise v oblastech boje proti terorismu a lidských práv.

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Evropská unie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt