Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací

24. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum


Čína světu, svět Číně

Úvodní řeč a rozhovor mezi hosty

 

Jak se proměňuje občanská společnost v Číně v poslední době? Je utvářející se střední třída v zásadě loajální oporou režimu, protože mu vděčí za svůj vzestup? Anebo v ní lze spatřovat zárodky společenského hnutí, jež se eventuálně bude zasazovat o demokratické reformy? A je vůbec jakákoli politika zdola možná v podmínkách propracovaného systému kontroly? Jak se proměňuje politicko-ekonomická struktura Číny? A nebude nakonec autoritářský a silně hierarchický režim zdatnější v implementaci závazků pařížských klimatických dohod?

 

Foto: Lian Rodriguez

 

Úvodní řeč 

Stein Ringen 

Norský sociolog a politolog, který zkoumá politické režimy, konstitucionalismus a sociální politiky. Zaměřuje se mimo jiné na Velkou Británii, USA, Skandinávii a Čínu. Mezi ústřední témata jeho textů patří nerovnost, chudoba, veřejná politika a komparace politických systémů. Publikoval ve Financial Times, Washington Post, South China Morning Post či v El Pais.

 

Hosté 

Wei-lun Lu 

Vědecký asistent v Centru jazykového vzdělávání a na Filozofické fakultě MU v Brně. Na tchajwanské Národní univerzitě získal doktorát z lingvistiky. Byl stipendistou na Rice University a hostujícím vědeckým pracovníkem na Univerzitě v Leidenu. Aplikuje diskurzivně-analytický přístup při studiu kultury a jazyka. Jeho specializací jsou překlady a kognitivní lingvistika.

 

Alice Rezková 

Vystudovala mezinárodní evropská studia a diplomacii na VŠE v Praze se specializací na evropskou ekonomickou integraci. Uskutečnila stipendijní studijní pobyt na Hong Kong University of Science and Technology a poté absolvovala stáž v China Africa Business Council v Pekingu. V letech 2007–2010 pracovala jako ředitelka Asociace pro mezinárodní otázky. Nyní se zaměřuje na mezinárodní obchod, ekonomickou diplomacii a na sdílenou ekonomiku. 

 

Moderuje

Alfred Gerstl

Expert na mezinárodní vztahy v regionu jihovýchodní a východní Asie. Pracuje na katedře asijských studií na Univerzitě Palackého v Olomouci v rámci Marie Sklodowska-Curie Fellowship. Předtím vyučoval mezinárodní vztahy se zaměřením na (jiho)východní Asii v Austrálii, Německu a Rusku. Mezi jeho odborné zájmy patří teorie mezinárodních vztahů, regionální spolupráce ve východní Asii, bezpečnostní studia, konflikt o Jihočínské moře a Nová hedvábná stezka (Belt and Road Initiative).

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Evropská unie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt