Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací

23. Mezinárodní festival dokumentárních filmů

ji-hlava dok cdf


Co nás čeká ve školství a vzdělávání?


Školství a vzdělávací systém průmyslové éry přestávají vyhovovat povaze nových forem modernity. Neodpovídá jim frontální výuka s pasivní rolí žáků, brzký tlak na výkon, způsoby klasifikace. Jak reformovat školství, aby podporovalo tvořivost a zájem o svět? Jaké máme k dispozici zahraniční vzory, neotřelá řešení, použitelné modely a nástroje pro stvoření školy budoucnosti? Diskutovat budou pedagog Vlado Burjan, reformátorka Lenka Mikletičová, bývalá předsedkyně České středoškolské unie Lenka Štěpánová a česká profesorka a odbornice na vzdělávání Eliška Walterová.


Vladimír Burjan
Slovenský pedagog. Absolvent MFF UK. V listopadu 1989 spoluzaložil Učiteľské fórum a po sametové revoluci působil na ministerstvu školství. V současnosti vede firmu EXAM testing, kterou založil roku 1994, a je šéfredaktorem časopisu Dobrá škola. Každoročně organizuje konferenci Cesty k dobrej škole. Znepokojují ho dnešní školské systémy, které podle něj musejí projít výraznou reformací.


Lenka Mikletičová
Věnuje se vzdělávání, kultuře, sportu, managementu, produkci, realizaci projektů, veřejně prospěšným aktivitám. Podílí se na organizaci vzdělávacích kurzů pro odbornou i neodbornou veřejnost a na každoroční konferenci „Jihlava mluví o vzdělávání“. Skoro 14 let pracovala v odpadovém odvětví, kde byly jejími hlavními tématy kvalita, udržitelnost a environmentální osvěta.


Michal Pitín

Absolvent Pedagogické fakulty UK a skaut. V současnosti pracuje na velvyslanectví Finska v Praze. Předchozí pracovní zkušenosti jsou spojeny především se školstvím a vzděláváním v Česku a ve Finsku.


Lenka Štěpánová
Členka České středoškolské unie. Usilovala o zapojení středoškolských studentů do diskuze o školství a právech studentů. Vedla několik studentských kampaní za zohlednění studentských hodnocení výuky a za zvýšení veřejných výdajů do školství. Tato snaha vyústila v příslib dodatečných 30 miliard korun ze státního rozpočtu pro rok 2019. V současné době pracuje pro Teach Live, kde se zaměřuje na změnu vzdělávacího systému skrze lepší přípravu učitelů a poradců pro vzdělání.


Eliška Walterová

Česká profesorka, odbornice na vzdělávání. Zaměřuje se na srovnávací, vysokoškolskou a školní pedagogiku, vzdělávací politiku a metodologii pedagogického výzkumu. Působila jako ředitelka Ústavu výzkumu a rozvoje školství Pedagogické fakulty UK v Praze.


Moderuje: Bob Kartous
Bob Kartous je vedoucím komunikace a analytikem think tanku EDUin. O vzdělávání publikuje v českých médiích a také například v knize 2036 Tomáš Sedláček a hosté: Jak budeme žít za 20 let. Je autorem konceptu Auditu vzdělávacího systému v ČR. Pomáhal rozjíždět vzdělávací start-up Education Republic, v roce 2015 se podílel na obsahu a realizaci Fóra 2000. Působí jako editor Britských listů.

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Evropská unie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
UPP
Current time