Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací

24. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum


Divočina samoty

Vnitní svt spisovatele Aleše Palána

 

Dva roky strávil se samotái šumavské divoiny. Jaké zrcadlo nám nastavují lidé, kteí vymnili výdobytky naší civilizace za život rámovaný krajinou, urovaný pírodními rytmy a odtržený od soudobého spoleenského kontextu? Mže nám jejich perspektiva navrátit citlivost, kterou svou zakotveností ve svt civilizaních výdobytk ztrácíme? O pírod, blízkosti i odtrženosti, literatue i textech, které ho inspirují. 

 

Aleš Palán 

Publicista a spisovatel. Za prvodce brnnským Bronxem Brnox získal spolu s Kateinou Šedou ocenní Magnesia Litera, za rozhovory s bratry Florianovými Být dlužen za duši a román Ratajský les byl na tuto cenu nominován. Za knihu rozhovor s bratry Reynkovými Kdo chodí tmami obdržel cenu eského literárního fondu. Jeho nejnovjším titulem jsou rozhovory se samotái z ech a Moravy Jako v nebi, jenže jinak.

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Evropská unie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt