26. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum


Jihlava Evropské hlavní město kultury?

Panelová debata o možné kandidatuře Jihlavy

 

Září 2022 je termínem pro přihlášky českých měst na titul Evropské hlavní město kultury 2028. Řada měst zahájila intenzivní přípravy na kandidaturu (Brno, České Budějovice, Liberec, Broumov), další kandidaturu zvažují. Přijme i Jihlava tuto výzvu? Co by kandidatura i případné získání titulu mohlo přinést kultuře, cestovnímu ruchu, vzdělávání a celkovému rozvoji města i celého regionu? Na tyto a další otázky se pokusíme společně s hosty*kami diskuse hledat odpovědi, a zároveň zhodnotit rizika a náročnost celého procesu. V panelu usednou zástupci*kyně statutárního města Jihlavy, Kraje Vysočina, zástupce Plzně, nositele titulu z roku 2015, zástupce slovenského kandidátského města Hlohovec a nezávislé experty*ky.

 

Hosté*ky


Martin Baxa

Primátor města Plzně a místopředseda ODS. Na Masarykově univerzitě v Brně vystudoval obor učitelství dějepisu a zeměpisu pro střední školy. Do svého zvolení poslancem vyučoval zeměpis na gymnáziu na Mikulášském náměstí v Plzni a i při svých veřejných funkcích si vždy udržoval ve škole malý úvazek. Po komunálních volbách v roce 2010 byl zvolen primátorem Plzně. Po volbách v roce 2014 zastával post 1. náměstka primátora pro oblast kultury, turismu, památkové péče a projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Od října 2017 je poslancem a od roku 2018 opět primátorem západočeského města. 

 

Karolína Koubová

Primátorka města Jihlavy. Vystudovala obor Divadelní manažerství na JAMU. Své manažerské dovednosti systematicky rozvíjela v následném doplňujícím vzdělávání v oblasti řízení. Zahraniční zkušenosti získala mimo jiné také studiem ve Finsku na Mikkeli Univerzity of Applied Sciences, obor Business Management. Od roku 2009 se věnovala prostoru divadla DIOD, pro které připravila producentský záměr a které od jeho otevření v roce 2011 vedla a úspěšně rozvíjela. Od roku 2014 získává politické zkušenosti, uskupení Forum Jihlava dovedla k úspěchu v komunálních volbách. Od roku 2018 je primátorkou Jihlavy.

 

Veronika Moravčíková 

Umělecká ředitelka kandidatury Hlohovec2026, kurátorka. Vystudovala kulturologii na Katedře kulturologie Filozofické fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře, kde do roku 2020 působila jako odborná asistentka. Nyní vede Mestské kultúrne centrum v Hlohovci a byla uměleckou ředitelkou kandidatury města Hlohovec na titul Európske hlavné mesto kultúry na rok 2026. Působí také jako kurátorka (Galerie na schodech v Nitře a Městská galerie v Hlohovci) a produkční Nového divadla v Nitře, které spoluzakládala.

 

Magdalena Müllerová

Pracuje v Kanceláři Kreativní Evropa při IDU. Propaguje program Evropské unie Kreativní Evropa v České republice, konzultuje záměry mezinárodních kulturních projektů, věnuje se strategickému plánování organizací. Iniciovala vznik série debat a přednášek na aktuální témata pro kulturní profesionály Střed zájmu či manažerský program zaměřený na strategické plánování  kulturních organizací Akademii IDU. 

 

Vítězslav Schrek

Hejtman Kraje Vysočina. Pochází z jihomoravského Znojma, ale Kraj Vysočina považuje už dlouhé roky za svůj domov. Vystudoval speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. Do roku 2003 se věnoval soukromému podnikání, následovala nabídka práce pro sociální služby – stal se projektovým manažerem a zástupcem ředitele Oblastní charity Jihlava. V letech 2014–2019 byl ředitelem Domova pro seniory Velké Meziříčí. Od roku 2006 je zastupitelem statutárního města Jihlava, v roce 2020 byl zvolen hejtmanem Kraje Vysočina.

 

Petr Šimon

Koordinátor a programový manažer v týmech Plzeň 2015, Nový Sad 2022, Tampere 2026. Narozen v Karlových Varech, jeho vášní je francouzská literatura a jazyk a baskická kultura. Je předsedou Alliance Française de Plzeň. Nepřetržitě od roku 2008 se zapojuje do aktivit souvisejících s Evropskými hlavními městy kultury, kde se věnuje zejména otázkám evropské a mezinárodní dimenze a spolupráce. Spolupracoval mimo jiné s EHMK Plzeň 2015, Novi Sad 2022 a kandidátským městem Tampere z Finska. Od nedávné doby jeho kroky směřují čím dál častěji do Liberce, jelikož je součástí tamního kandidátského týmu na EHMK 2028. Kromě výše uvedeného pracuje na Západočeské univerzitě v Plzni, kde má na starost činnosti spojené s přípravou Plánu rovných příležitostí.

 

Moderuje


Roman Černík

Spoluautor a iniciátor projektu Plzeň 2015. Dlouhodobě se věnuje průnikům a vztahům mezi uměním a vzděláváním. Je pedagogem na Západočeské univerzitě a na pražské DAMU. V roce 1998 spoluzakládal v Plzni centrum pro kulturní a sociální projekty JOHAN (dnes zapsaný ústav), jehož je ředitelem. Centrum provozuje otevřený komunitní prostor pro kulturu vzdělávání a komunitní aktivity Moving Station. Soustavně se také věnuje kulturní politice, podílel se na vzniku kulturních strategií měst Plzně, Písku, Plné a Mělníku.  Produkčně a dramaturgicky i jako příležitostný performer se podílel a podílí na řadě divadelních projektů v Čechách i zahraničí.

 

Ve spolupráci s Bránou Jihlavy.

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Kudy z nudy