27. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum


Jihlavská bytová revoluce

Panelová debata o participativním bydlení

 

Hypotéky jsou nedostupné, nájemní bydlení skupují investiční fondy, energie jsou drahé a ekologická výstavba také. Může být ještě někdy bydlení dostupné a udržitelné? Město Jihlava hledá ve spolupráci s mezioborovým výzkumným týmem sociálních vědců a architektů možnosti, které nabízí participace obyvatel v bydlení – připravit projektový záměr, vytvořit spolek či družstvo, společně financovat výstavbu, sdílet vybavení a prostory. Debata o možnostech participativního bydlení v Jihlavě se zaměří na plánované aktivity města a představí i dosavadní data o preferencích a potřebách obyvatel českých měst v otázkách spolupráce a sdílení. 

 

Hosté*ky

 

Petr Kubala

Sociolog ze Sociologického ústavu Akademie věd a redaktor experimentálního časopisu CEDIT. Působí na oddělení socio-ekonomie bydlení, kde se odborně zabývá globální krizí dostupnosti bydlení a jejími dopady na mladé dospělé v České republice. Věnuje se rovněž participativnímu či kolaborativnímu bydlení a vlivu domácích „smart technologií“ na mocenské vztahy. Mimo svou odbornou činnost v oblasti participativního bydlení je také členem skupiny, která se snaží o vytvoření participativního bydlení v Brně.

 

Kateřina Nekolová

metodička vzdělávání a členka sociálního družstva První vlaštovka, který zastřešuje spolek Sdílené domy. Spolek usiluje o vybudování pevné, stabilní a solidární sítě domů, která bude svým obyvatelům poskytovat finančně dostupné bydlení ve sdíleném vlastnictví. První vlaštovka je pilotním projektem, v rámci kterého skupina koupila dům na pražském Břevnově a aktuálně chystá jeho rozsáhlou rekonstrukci s cílem zavést v českém prostředí model dostupného participativního bydlení.

 

David Tichý

Architekt, pedagog a teoretik architektury. Ve své praxi se věnuje projekční činnosti a je docentem na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Ve své výzkumné činnosti se zabývá oblastí bydlení, dlouhodobě se věnuje aspektům různých forem bydlení v kontextu udržitelného rozvoje a dostupnosti bydlení. Je spoluzakladatelem Centra kvality bydlení, kde se věnuje poradenství v oblasti obytného prostředí a politiky bydlení a členem poradního sboru Výboru pro bydlení EHS OSN v Ženevě. Je spoluautorem Pražských stavebních předpisů a mnoha publikací o bydlení.

 

Vít Zeman

Jednatel společnosti Futurainvest, expert na územní plánování a rozvoj měst. Poslední čtyři roky působil jako náměstek primátorky města Jihlavy. Zabývá se především urbánní ekonomikou a managementem dlouhodobé udržitelnosti sídel. Působí jako předseda pracovní skupiny udržitelného rozvoje pod Svazem měst a obcí ČR a řídí i mezinárodní projekt URBACT.

 

Moderuje

 

Táňa Zabloudilová

Publicistka, moderátorka, festivalová dramaturgyně a tvůrkyně podcastů. V současnosti působí na festivalu Serial Killer a v Českém rozhlase, přispívá do Alarmu, Akutálně.cz, Artźony i jinam. Ve své publicistické tvorbě se vedle populární kultury věnuje také sociálním problémům a krizi bydlení. K reflexi tohoto tématu se snaží přispívat uváděním české situace do globálního kontextu, přinášet zahraniční inspirace a udržovat dialog s odborníky z různých oborů.

 

Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou.

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Kudy z nudy