26. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum


Krocení divých dat

Úvodní rozhovor Jeanette Hofmann a debata o možnostech, jak donutit digitální platformy ke společenskému přínosu

 

Ve svých počátcích se digitální platformy jevily díky okamžitému online propojení poptávky a nabídky bez prostředníků jako spása obchodu, podnikání a pracovního trhu. Příklady aplikací jako je Uber a Airbnb však ukázaly, že sociální rizika jsou mnohem méně abstraktní, než by se nad pestrobarevnými rozhraními zdálo. Podobně jako si kapři nevypustí rybník, ani platformy se nebudou regulovat samy. Co může dělat EU, jednotlivé státy a my, uživatelé*ky?

 

Úvodní řeč

 

Jeanette Hofmann*

Politoložka, profesorka internetové politiky na Svobodné univerzitě v Berlíně. Založila a v současnosti vede Institut Alexandra von Humboldta pro internet a společnost. V Berlínském centru sociálních věd (WZB) se zabývá výzkumem témat, jako je řízení a politika internetu, nadnárodní regulace, vznik nových oblastí tvorby politik nebo digitální společnost. Je vedoucí výzkumné skupiny s názvem Politika digitalizace, která zkoumá, jak dnešní společnosti chápou digitální transformaci a jak k ní přispívají. V letech 2007–2010 působila jako výzkumná pracovnice v Centru pro analýzu rizik a regulaci na Londýnské škole ekonomie a politických věd a v letech 2010–2013 byla odbornou členkou parlamentní vyšetřovací komise pro internet a digitální společnost v německém Bundestagu.

 

Hosté*ky

 

Alžběta Krausová

Vědecká pracovnice Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, vedoucí projektu Centrum pro výzkum inovací a kyberpráva (CICeRo). Je členkou expertní skupiny pro odpovědnost a nové technologie při Evropské komisi, sítě odborníků OECD ONE AI a Pracovní skupiny pro lidská práva a moderní technologie Rady vlády pro lidská práva. Spoluzaložila iniciativu České ženy v AI. V roce 2021 působila také jako mezivládní expertka UNESCO při vyjednávání doporučení o etice umělé inteligence. Její výzkum se specializuje na právní aspekty umělé inteligence a souvisejících oborů, robotiky, brain-computer interfaces a propojování technologií s organickým životem.

 

Vladimír Špidla

Sociálně demokratický politik, je ředitelem vzdělávací Masarykovy demokratické akademie, byl evropským komisařem pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti (2004–2010), předsedou vlády ČR (2002–2004) a ministrem práce a sociálních věcí (1998–2002), vystudoval historii na pražské Filozofické fakultě. Věnuje se tématům budoucnosti práce, klimatické a energetické transformace a potřebným reakcím sociální a veřejné politiky. Jeho tématem je také otázka vlivu umělé inteligence na chod politických stran a společnosti. 

 

Moderuje

 

Kateřina Smejkalová

Vědecká pracovnice u německého veřejného think-tanku Friedrich-Ebert-Stiftung a publicistka. Zabývá se zejména společenskými dopady technologií, prací a její budoucností, komentuje aktuální dění v Německu. Vystudovala germanistiku a politologii na Ruhr-Universität v západoněmecké Bochumi.

 

*Jeanette Hofmann se k nám připojí živě ze Berlína.

 

Ve spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v České republice a Masarykovou demokratickou akademií.

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Kudy z nudy