26. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum


Neslýchané vztahy

Rozhovor o aktualitách z říše rostlin

 

Když se díváme na rostlinu, obvykle vidíme jen to, co je nad povrchem – stonky, kmeny, listy květiny. Ale pod zemí je toho mnohem víc – složité sítě kořenů, kterými protéká voda a živiny. Ale ani to není všechno. Podobně jako živých tvorů se i rostlin týkají pojmy jako znalosti a komunita. Rostliny jsou vždy propojené, tvoří společenství a existují mezi nimi spletité sítě komunikace. Jsou schopny reagovat na pro nás nečekané podněty, mají paměť a dokonce jsou schopny učení. Můžeme mluvit o určité subjektivitě rostlin. Porozumění rostlinnému světu díky průkopnickým objevům nezvyklými metodami pro nás může být novým impulsem, jakým způsobem vnímat přírodu a přistupovat k ní.

 

Hostka

 

Monica Gagliano*

Docentka v oboru evoluční ekologie na Southern Cross University, kde vede laboratoř biologické inteligence (BI) v rámci iniciativy Diverse Intelligences nadace Templeton World Charity Foundation. Je průkopnicí zcela nové oblasti výzkumu bioakustiky rostlin a poprvé experimentálně prokázala, že rostliny vydávají vlastní „hlas“ a detekují zvuky svého prostředí a reagují na ně. Ve své práci rozšířila koncept poznávání (včetně vnímání, procesů učení a paměti) u rostlin. Svými experimenty prokazujícími, že učení není výhradní doménou živočichů, znovu rozvířila diskuzi o subjektivitě rostlin a jejich etickém a právním postavení. Její poslední knihou je titul Thus Spoke the Plant: A Remarkable Journey of Groundbreaking Scientific Discoveries and Personal Encounters with Plants.

 

Moderuje

 

Lukáš Likavčan

Odborně se zabývá filosofií technologií, politickou ekologií a teorií vizuálních kultur. Jako výzkumník působil na Wirtschaftsuniversität Wien (Vídeň), The Hong Kong Polytechnic University (Hong Kong) a BAK, basis voor actuele kunst (Utrecht). Vyučuje na Centru audiovizuálních studií FAMU v Praze, na Strelka Institute for Media, Architecture and Design v Moskvě a jako výzkumník působí v Display – Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi. Je jedním z editorů antologie Mysl v terénu: Filozofický realismus ve 21. století (Display / VVP AVU, 2018) a autorem knihy Introduction to Comparative Planetology (Strelka Press, 2019).

 

*Monica Gagliano se k nám připojí živě z Austrálie.

 

Ve spolupráci s Heinrich-Böll-Stiftung Praha.  

 

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Kudy z nudy