28. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum


Participativní shromáždění o tom jak společně utvářet svět, kde se dobře žije?

Otevřená diskuze o palčivých otázkách současného světa završí pětidenní program Inspiračního fóra a vůbec poprvé naruší jeho frontální podobu. Každý z návštěvníků a návštěvnic dostane příležitost navrhnout téma, o němž by rád hovořil nebo hovořila – nejlepších výsledků lidé dosahují, pokud mají prostor se věnovat věcem, o něž mají upřímný zájem. Z navržených témat se vyberou ta, která se setkají s největším zájmem shromážděných, a další diskuze je bude rozvíjet. Tříhodinové setkání facilitované zkušenými lektory a lektorkami z nevládní neziskové organizace NaZemi tak propojí festivalové návštěvníky*ice, vystupující i širší jihlavskou veřejnost s různými zkušenostmi a z různých oblastí, oborů a pozic, které ve veřejném prostoru zaujímají, aby společně mluvili, přemýšleli a rozvíjeli praktická řešení, která budou tmelem mezi nápady a činy k řešení sdílených krizí.

Facilitátorky: Veronika Ambrozy, Petra Frühbauerová, Kristýna Hrubanová, Lukáš Pokorný, Dan Vykoukal 

Ve spolupráci s NaZemi.

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Creative Europe Media
GEMO
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Dafilms