Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací

24. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum


Po sametu: Jak vykládat českou polistopadovou historii?

Panelová diskuze

 

Dokáže se eská spolenost v základu shodnout na interpretaci událostí, které se u nás v posledních 30 letech odehrávaly? Liší se zásadn pohled na vývoj posledních desetiletí mezi generacemi a sociálními skupinami? Jak lze vyprávt a interpretovat djiny devadesátých a nultých let? e bude o zásadních momentech, neprávem opomíjených kontextech i o takka zapomenutých ideových proudech polistopadové politiky. Diskuze je souástí vzdlávací série reportáží a rozhovor Po sametu, ve které Radio Wave v prbhu podzimu 2019 mapuje eskou polistopadovou historii oima nejmladších generací. 

Ve spolupráci s Radiem Wave.

 

Foto: Jakub Benda

 

Hosté 

Ondej Císa 

Sociolog a politolog psobící na Sociologickém ústavu Akademie vd R a na Fakult sociálních vd Univerzity Karlovy. Studoval na Masarykov univerzit v Brn. Je šéfredaktorem Sociologického asopisu a autorem ady publikací. Zaměřuje se na problematiku sociálních hnutí a politické mobilizace v postkomunistických zemích i na metodologii spoleenských vd.

 

Adéla Gjuriová 

Psobí v Ústavu pro soudobé djiny Akademie vd R. Vnuje se politickým a sociálním djinám v období pozdního socialismu, revoluce 1989 a postkomunistické transformace. Zaměřuje se na djiny eskoslovenského parlamentarismu a na psychiatrii za socialismu. Nyní vede eský tým evropského projektu JPICH „European History Reloaded“, jenž se zabývá historickými narativy v souasné audiovizuální kultue.

 

Jií Pehe 

Politolog, spisovatel a komentátor. Je pravidelným komentátorem politického dní v R i v zahranií. V letech 1988 až 1994 pracoval jako šéf analytického odboru pro stední Evropu ve Výzkumném ústavu rádia Svobodná Evropa v Mnichov. Mezi roky 1997 a 1999 byl editelem politického odboru Kanceláe prezidenta republiky Václava Havla. Od roku 1999 je editelem New York University Prague.

 

Moderují 

Hana iicová 

Studuje média. Na Radiu Wave psobí jako projektová manažerka a moderátorka ranního vysílání a kontaktního poadu Volej. V souasnosti se podílí na projektech Svatebky a Po sametu.

 

Vítek Svoboda 

 

Redaktor, moderátor a editor sociálních sítí Radia Wave. Je jedním ze spoluautor série reportáží a rozhovor Po sametu, která na podzim 2019 ve vysílání a na webu Radia Wave mapuje polistopadové djiny eska oima souasné mladé generace. Má rád pórek, tení, Lanu Del Rey a poslouchání cizích konverzací v MHD.

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Evropská unie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt