Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací

24. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum


Překrásné nové světy: VR instalace

 

Průzkumy událostí, příběhů a prostředí vybízející k úvahám o současném světě ve stylisticky objevných filmech a instalacích ve virtuální realitě a videohrách. MFDF Ji.hlava již deset let sleduje audiovizuální díla, která prozkoumávají realitu ve formátech a médiích mimo promítací plátno. Le- tos tato část programu opět přináší počítačové hry a také v České republice nejrozsáhlejší přehlídku děl ve virtuální realitě. Sociálně-kritické i politické reflexe, průniky do světa vědy, neznámé krajiny i silné příběhy dostávají prostor v lineárních i interaktivních dílech různorodých žánrů a podob.


Propracovanost, technologická i estetická úroveň VR děl se každoročně zvyšuje závratným tempem. Vznikají lineární 360° filmy, které uvádíme ve VR kině ve čtyřech komponovaných programech, interaktivní zážitky (experience), jejichž instalacím je vyhrazeno šest prostorů ve VR zóně v DKO. Zásadně se rozšiřuje i vztah děl k fyzickému světu – prostřednictvím scénografických prvků anebo živé akce. Při instalaci Re-Animated budete moct chodit po kůře stromů, abyste zážitek lesa prožili co nejvíc fyzicky.


Výraznou tematickou tendencí mezi nejnovějšími VR díly je zaměření na rozbor výtvarných děl či směrů a častými motivy jsou krajina a ekosystém.


VR zónu naleznete v přízemí DKO.

Otevírací doba:
Pá: 25.10. /10-21
So: 26.10. / 10-21
Ne: 27.10. / 10-21
Po: 28.10. / 10-21
Út: 29.10. / 10-17


The Key

Spojené státy 2019 / 15'
Režie: Celine Tricart
Produkce: Gloria Bradbury, Celine Tricart www.luciddreamsprod.com

Interaktivní zážitek buduje lyrický prostor s abstrahovanými bytostmi, v němž rozvíjí úvahu o bezpečí a domově. Divák prochází metaforickou snovou cestou, jejíž úskalí a překážky mu pomáhají analyzovat otázky a rozhodnutí o blízkosti, ztrátě a vzájemnosti.


Master's Vision: Claude Monet – The Water Lily Obsession

Francie 2018 / 5'
Režie: Nicolas Thépot
Produkce: ARTE France, Lucid Realities, Camera lucida productions, Musées d’Orsay Et de L’Orangerie, Gebrueder Beetz Filmproduktion
www.lucidrealities.studio/index.php/portfolio/wa- terlilies/

Epizoda z trilogie zkoumající významná díla výtvarného umění skrze jejich příběh a rozbor s důrazem na pocity a působení na smysly diváka. Dílo věnované Monetovu obrazu Lekníny vypráví o malbě, která byla dlouhá léta skryta před širokou veřejností, díky historickému výzkumu a novým metodám analýzy může ukázat nové poznatky o jeho původu a vzniku.


Mind Palace

Německo 2018 / 10'
Režie: Carl Krause, Dominik Stockhausen
Produkce: Malte Stehr
www.mindpalace-vr.com

Evokace vnitřních pohnutí, poznávacích a emoci- onálních procesů, které se dějí v mysli v citlivých komunikačních situacích mezi partnery a také v době rozchodu, přičemž experimentuje především s možnostmi zobrazení různých perspektiv ve VR díle.


Nothing to be Written

Spojené Království 2018 / 6'
Režie: Anna Meredith, Lysander Ashton
Produkce: Rebecca Collis
www.59productions.co.uk/project/nothing-to-be-written/

Vojáci v zákopech první světové války mohli domů posílat pohlednice, na které nebylo dovoleno napsat nic kromě podpisu – komunikace probíhala pouze v předepsaných frázích. V unikátní estetice kresby inspirované zprávami na pohlednicích se ukazují i okolnosti jejich napsání a obdržení.


Re-animated

Dánsko, united States 2018 / 15'
Režie: Jakob Kudsk Steensen, Jakob Steensen
Produkce: Jakob Kudsk Steensen, Toke Lykkeberg Nielsen
www.jakobsteensen.com/#/reanimated

Dílo inspirované posledním ptákem moho hnědým, jehož druh ze země vymizel v roce 1987. K vytvoření animovaného světa autor naprogramoval obrazy reálné fauny a flóry tak, aby kolonizovaly ostrov a vytvořily jedinečný ekosystém, k čemuž použil i simulační modely předpovídající budoucí klimatické scénáře. Rostliny, mech a hmyz reagují na puls hudby generované v reálném čase a dech a hlas publika ovlivňují virtuální atmosféru. Výsledkem je jedinečný VR zážitek pro každého uživatele.


The Scream

Francie 2018 / 15'
Režie: Charles Ayats, Sandra Paugam
Produkce: ARTE France, Cinétévé Experience, BackLight
www.the-scream-vr.com/en

Jeden z nejvýznamnějších expresionistických obrazů Výkřik, který vytvořil norský malíř Edvard Munch ve třech verzích mezi lety 1893 a 1910, se stává východiskem pro sugestivní prostorovou a interaktivní úvahu nad temnotou, inspiracemi a interpretacemi tohoto ztvárnění vnitřní i vnější hrůzy.

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Evropská unie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt