26. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum


Scrollování ke dnu

Panelová debata o dopadech digitálních technologií na duševní zdraví

 

Už víme, že digitální technologie se samy nepostarají o demokratizaci nebo zrovnoprávnění veřejného prostoru. Mají ale i velmi individuální dopady. Značná část uživatelů v důsledku jejich užívání trpí čím dál častěji pocity deprese, odcizení či osamocení. Jak si udržet psychické zdraví, pokud si je nemůžeme dovolit nepoužívat? A jak můžeme přistupovat k prevenci digitálních závislostí a učinit z těchto nástrojů dobré sluhy?

 

Hostky

 

Kateřina Lukavská

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na PedF UK. Působí na Katedře psychologie PedF UK a na Klinice adiktologie 1. LF UK. Zabývá se obecně kvantitativními výzkumnými designy a statistickými metodami zpracování dat v psychologii. Ve vlastním výzkumu se orientuje zejména na moderní technologie, jejich bezpečné a taky rizikové užívání (digitální závislosti, FOMO apod.). 

 

Karolína Presová

Lektorka digitální hygieny a digitálního well-beingu a autorka projektu Replug me, který tvoří workshopy a programy, které vrací lidem kontrolu nad online světem a pomáhají jim lépe zvládat jeho návykovost. Školí děti na školách, rodiče, ale i firmy a jednotlivce v tom, jak používat digitální technologie zdravě a smysluplně. Za inovativní řešení a výsledky byli zařazeni mezi společensky nejprospěšnější projekty v Česku. O jejích workshopech jste si mohli přečíst v Respektu, Hospodářských novinách nebo slyšet v reportážích či rozhovorech v České televizi či Českém rozhlase, se kterým spolupracovala na jejich programu digitálního detoxu.

 

Michaela Slussareff

Vystudovala sociologii a andragogiku, působí jako odborná asistentka na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. Věnuje se výzkumu negativních, ale i pozitivních dopadů technologií na vývoj dětí a zdravé fungování rodiny. Vede několik národních a mezinárodních výzkumů o dopadech používání digitálních médií na školní a předškolní děti. Kromě toho také vede Slow Tech Institute sdružující odborníky, kteří se zabývají novými technologiemi, sociologickými, psychologickými nebo fyziologickými jevy, které se s nimi pojí. Vedle akademických a pedagogických zkušeností spoluzaložila i neziskovou organizaci M77 věnovanou projektům využívajícím nové technologie ve vzdělávání a umělecké tvorbě.

 

Moderuje

 

Hana Řičicová

Připravuje podcast týdeníku Respekt, pro jehož web také sleduje české umělce, umělkyně a zajímavé lidi v seriálu Jak se máte?, a působí jako moderátorka Českého rozhlasu Radia Wave. Vystudovala publicistiku na vyšší a mediální studia na vysoké škole. Je součástí dramaturgického týmu multižánrového festivalu Luhovaný Vincent.

 

Ve spolupráci s týdeníkem Respekt.

 

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Kudy z nudy