Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací

24. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum


Střední Evropa a sprosté slovo feminismus

Panelová diskuze

 

Feminismus je v české společnosti stále kontroverzním tématem. Navzdory bohaté historii ženského hnutí v českých zemích a Československu je diskuze o postavení žen často některými politickými představiteli i v médiích považována za importovaný „genderismus“, který nekoresponduje se zdejší situací. Jak se k tomu staví ženy v profesích, v nichž stále přetrvává silná převaha mužů? A jak ženy, které čelí složitým sociálním podmínkám? Jakými cestami emancipace se dnes ženy ve střední Evropě mohou vydat? 

Ve spolupráci s Odborem rovnosti žen a mužů Úřadu vlády.

 

Foto: "Nie jesteś sama" (nejsi sama), Czarne Szmaty #CzSz.

 

Hosté 

Karolína Koubová 

Vystudovala divadelní manažerství na brněnské JAMU. Připravila producentský záměr pro divadlo DIOD. V roce 2011 stála u jeho otevření a věnovala se i jeho dalšímu rozvoji. V komunálních volbách v roce 2014 úspěšně vedla uskupení Fórum Jihlava, stala se městskou radní a od roku 2018 je primátorkou Jihlavy. Je členkou divadelního souboru De Facto Mimo a vede kurz akrobacie na šálách.

 

Zuzana Kříčková 

V patnácti letech začala experimentovat s drogami, aby tak utíkala před rodinnými hádkami. Dvacet let se pohybovala mezi ulicí, léčebnou a rodinou. Svou drogovou závislost proměnila ve workoholismus. Nyní je především sociálním pracovníkem v komunitním centru pro ženy a trans lidi. Kromě toho pracuje pro Sananim, kde pomáhá lidem v pasti drogových závislostí, spolupracuje na projektu Živá knihovna a je členkou akční skupiny ASLIDO řešící obtížnou situaci lidí bez domova.

 

Kateřina Šimáčková 

Kateřina Šimáčková byla patnáct let advokátkou, poté čtyři roky soudkyní Nejvyššího správního soudu a už více než šest let je soudkyní Ústavního soudu České republiky. Svou činnost na katedře ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity zaměřuje na problematiku základních práv a svobod. V poslední době se vedle své soudcovské a pedagogické práce věnuje i vztahům práva a genderu.

 

Magda Vašáryová 

Slovenská diplomatka, bývalá politička a bývalá herečka. Po sametové revoluci byla velvyslankyní v Rakousku a v Polsku. V letech 2006–2016 byla poslankyní Národní rady Slovenské republiky. Založila a vede nevládní organizaci Via Cultura a think-tank Inštitút pre kultúrnu politiku (IKP), jenž se zabývá kulturní politikou a kritickým myšlením v kulturní oblasti. Je předsedkyní Živeny – spolku slovenských žien.

 

Moderuje 

Kateřina Smejkalová 

 

Vystudovala germanistiku a politologii na univerzitě v německé Bochumi. Od roku 2014 pracuje jako vědecká pracovnice pro pražské zastoupení Friedrich Ebert Stiftung. Věnuje se tématu práce, společenským dopadům technologií, genderovým otázkám a komentuje aktuální dění v Německu. Vedle publicistiky působí také jako externí poradkyně ministryně práce a sociálních věcí pro otázky digitalizace práce.

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Evropská unie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt