26. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum


Trable s genderem, péčí a násilím

Úvodní řeč Judith Butler a rozhovor o ožehavých tématech posledních let

 

Program budeme ze sálu Inspiračního fóra také živě přenášet.

 

Přemýšlení o budoucím světě bude už asi navždy zahrnovat klimatickou krizi, diskriminaci nebo ekonomické nerovnosti. Jedním z důležitých pojítek mezi nimi může být péče, kterou si běžně spojujeme s domácím prostředím, rodinou nebo službami pro seniory či lidi s handicapem. Péče nevyřeší klimatickou krizi, ani ekonomické nerovnosti. Ve světě čím dál patrnější individualizace společenských rizik a problémů může však ve vzájemné širší péči spočívat proměna paradigmatu, které umožní snesitelnější život. Znamená to vzít vážně nepřehlédnutelnou propojenost lidí a navázat na ni infrastrukturami péče, která bude představovat podstatnou globální hodnotu.

 

Hostka

 

Judith Butler*

Věnuje se filozofii a genderové teorii a působí jako emeritní profesor*ka Maxine Elliot na Katedře srovnávací literatury a v Programu kritické teorie na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Nejznámější knihou Judith Butler je publikace s názvem Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity z roku 1990. Teze, které zastává a které vycházejí z performativní povahy genderu a sexu, ovlivnily do velké míry formování feministické a queer teorie. Je aktivní v organizacích zabývajících se lidskými právy a v současné době působí v poradním sboru organizace Jewish Voice for Peace. Za svou práci získal*a Cenu Andrewa Mellona za vynikající akademické výsledky v humanitních vědách (2009–2013), v roce 2018 získal*a korespondenční členství v Britské akademii a v roce 2019 členství v Americké akademii umění a věd. V roce 2020 předsedal*a Asociaci moderního jazyka. Poslední kniha Judith Butler s názvem The Force of Nonviolence zdůrazňuje propojení etiky nenásilí s širším politickým bojem za sociální rovnost.

 

​​​​​​​Moderuje

 

Tereza Matějčková

Filozofka a vysokoškolská pedagožka. Vyučuje na Ústavu filosofie a religionistiky Univerzity Karlovy, kde je odbornou asistentkou. Zaměřuje se především na německou klasickou filosofii a filosofii náboženství. Od roku 2016 je členkou redakční rady Filosofického časopisu, působila také v nakladatelství OIKOYMENH. V roce 2018 vydala revidovanou verzi svojí disertační práce o vůdčí osobnosti německé idealistické filozofie pod názvem Hegelova fenomenologie světa. Příležitostně překládá, naposledy například komiksový životopis Tři útěky Hanny Arendtové Kena Krimsteina.

 

*Judith Butler se k nám připojí živě ze Spojených států.

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Kudy z nudy