26. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum


Uvolněme se, prosím

Workshop relaxačních technik

 

Dost bylo řečí. Tělo, mysl a duše potřebují i něco jiného. Často nevíme, jak se uvolnit, dát si pauzu od práce, přestat se stresovat nebo jak zastavit proud dotěrných myšlenek. Přijďte si odpočinout a načerpat síly na relaxační workshop, kde si osvojíte a vyzkoušíte blahodárné relaxační techniky, které se pak mohou stát součástí vašeho nového klidnějšího života.

 

Hostka

 

Mira Babiaková

Vedoucí lékařka v centru pro duševní zdraví Hélio. Absolvovala LF UK Bratislava, v letech 1995 až 2001 pracovala v Psychiatrické léčebně Bohnice, z toho od roku 1999 na Centru Krizové Intervence. V letech 2001 až 2003 vedla lůžkové oddělení v Krizovém centru RIAPS. Od roku 2008 vede soukromou psychiatrickou ambulanci. Spolu s Dagmar Jančovou se věnuje také lektorské činnosti - výuce relaxačních technik v rámci Výcviku v relaxačních technikách pro profesionály. Od roku 2020 spolupracuje s Národním ústavem duševního zdraví na tvorbě modulu sebepéče pro zdravotníky v rámci projektu iniciativy NA ROVINU (realizovaná v rámci projektu Destigmatizace, který je součástí reformy psychiatrické péče v ČR), webináře pravidelně lektoruje dosud.

 

Moderuje

 

Petr Bouška

Externí moderátor Radia Wave, kde moderuje magazín Balanc o seberozvoji, prospěšném životním stylu a důležitosti dobrých mezilidských vztahů. K terapii ho dovedla vlastní úzkost a zkušenost zamlklého dítěte, melancholického puberťáka, sociálně fobického vysokoškoláka a nakonec neurotického zaměstnance. Podle svých slov mu dala obrovský dar sebepoznání. Vedle práce na pořadu Balanc se vzdělává, vstupuje do psychoterapeutického výcviku, lektoruje o duševní hygieně ve firmách a tvoří online kurzy. 

 

Ve spolupráci s Českým rozhlasem Radio Wave.

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Kudy z nudy