27. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Ex Oriente Film

O programu

Ex Oriente Film je mezinárodní workshop autorského dokumentárního filmu zaměřený na kreativní vývoj a financování. Během tří týdenních setkání na něm režiséři rozvíjejí téma, příběh, vizuální styl a prezentaci svých připravovaných filmů, zatímco producenti intenzivně pracují na finančním plánu, produkční a distribuční strategii projektu a získávají nové znalosti o mezinárodním trhu. Součástí vzdělávacího programu jsou také přednášky a konzultace o základních právních a ekonomických aspektech dokumentární produkce, řada inspiračních autorských masterclasses a praktických případových studií.

2. Ex Oriente Film workshop: Production and Story Development

Datum: 24.–29. října 2022 (při MFDF Ji.hlava)

Druhé setkání workshopu Ex Oriente Film se zabývalo způsoby financování, sestavováním rozpočtu, právními aspekty koprodukce, strategiemi pro výběr televizních producentů a dalších partnerů, výzvami spojenými s digitální érou a cross-médii i hlubším kreativním vývojem projektů. Pro režiséry*ky a producenty*ky byl připraven částečně oddělený program, v jehož rámci autoři souběžně zdokonalovali*y odlišné aspekty projektu - režiséři*ky pracovali*y na scénáři, dramaturgii a traileru, zatímco producenti*ky připravovali*y plány financování, podrobně konzultovali*y rozpočet a plán financování projektu a jeho distribuce.

Pro více informací navštivte webovou stránku EX Oriente.

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Kudy z nudy