Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací

25. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Ex Oriente Film

O programu

Ex Oriente Film je mezinárodní workshop autorského dokumentárního filmu zaměřený na kreativní vývoj a financování. Během tří týdenních setkání na něm režiséři rozvíjejí téma, příběh, vizuální styl a prezentaci svých připravovaných filmů, zatímco producenti intenzivně pracují na finančním plánu, produkční a distribuční strategii projektu a získávají nové znalosti o mezinárodním trhu. Součástí vzdělávacího programu jsou také přednášky a konzultace o základních právních a ekonomických aspektech dokumentární produkce, řada inspiračních autorských masterclasses a praktických případových studií.

2. Ex Oriente Film workshop: Production and Story Development

Datum: 25. - 30. října 2021 (při MFDF Ji.hlava)

Druhé setkání workshopu Ex Oriente Film se zabývá způsoby financování, sestavováním rozpočtu, právními aspekty koprodukce, strategiemi pro výběr televizních producentů a dalších partnerů, výzvami spojenými s digitální érou a cross-médii i hlubším kreativním vývojem projektů. Pro režiséry a producenty je připraven částečně oddělený program, v jehož rámci autoři souběžně zdokonalují odlišné aspekty projektu - režiséři pracují na scénáři, dramaturgii a traileru, zatímco producenti připravují plány financování, podrobně konzultují rozpočet a plán financování projektu a jeho distribuce.

Pro více informací navštivte webovou stránku EX Oriente.

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt