27. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Diskusní platforma Inspirační fórum je pro nás příležitostí objevovat nové perspektivy, posilovat dialog a vnášet do veřejného prostoru nové otázky o současném světě. Letošní ročník proběhne 25.–30. října 2022 a bude se věnovat dění v Ukrajině, společnosti přesunuté do onlinu, mezím růstu a tomu, co se stane když zabrzdíme růst, a také svobodám, které jsou mnohdy stále jen na papíře. Více o IF.

Inspirační fórum 2022 online

Výběr nejlepších debat, rozhovorů a přednášek letošního fóra budeme premiérovat od 31. 10. do 13. 11. 2022 každý den v 18:30.

Letošní fórum přichází do světa, který jsme si před rokem nedokázali představit. Naléhavá potřeba porozumět dění kolem sebe je tak ještě intenzivnější, než tomu bylo v předchozích ročnících. Přestože více než kdy předtím potřebujeme jasné činy, jsou to hodnoty, teze a myšlenky, které jim předcházejí. Tím spíš a vědoměji můžeme letos naslouchat vizím světových myslitelů*ek, zaujímat k nim postoje, vést dialog, prozkoumávat podstatné souvislosti – a vyvozovat z toho důsledky pro naše vlastní činy.

Program a jednotlivá témata můžete blíže prozkoumat na následujících stránkách (po rozkliknutí tlačítek níže). Najdete zde detailní program jednotlivých dní a medailonky hostů*ek, se kterými se budete moci setkat v diskuzích, rozhovorech a vyprávěních, a také filmy z letošního programu ji.hlavského festivalu, které s tématy fóra úzce souvisí.

Veškerý program Inspiračního fóra probíhá ve zkušebně Horáckého divadla (Komenského 22, 1. patro). Vstup do Inspiračního fóra je možný s festivalovou akreditací, která zahrnuje IF, či vstupenkou na jednotlivé programové bloky, kterou lze zakoupit v obchůdku v přízemí Horáckého divadla. Kompletní časový program najdete zde.

---

Sledujte nás na sociálních sítích Facebook, InstagramTwitter.

        Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Kudy z nudy