27. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

I letošní předvolební kampaň proběhla, jako by se naše společnost nepotýkala s vážnějšími problémy. O naše hlasy se neusilovalo v diskusích o tom, jak naložit s výzvami klimatické krize, co udělat s čím dál méně vyhovujícím školstvím nebo jak posílit rovnost mezi lidmi, aby se dobře žilo všem. Na čtyři roky dopředu je ve volbách do poslanecké sněmovny dobojováno a měla by začít opravdová práce. Jakými tématy by se měli nově zvolení zástupci neodkladně zabývat? A jaká rozhodnutí učinit nejdříve, abychom se nestali periferií světa, který na nás nečeká?

zpět na hlavní stránku IF

   

PONDĚLÍ 1. 11.

18:30–⁠19:30
Co teď ve školství a vzdělávání?
Panelová debata

Školství stále příliš kopíruje potřeby doznívající průmyslové éry a stylem a náplní výuky jen pomalu odráží svět, v němž jde zejména o schopnost a ochotu učit se průběžně, propojovat obory lidských činností, mít empatii vůči druhým a orientovat se ve světě digitálních technologií. Svět, který je plný výzev a potřebuje mnoho neotřelých řešení. Co máme žádat po nastupujících politicích?

Hosté*kyTomáš Feřtek, Ivana Málková, Petra Mazancová
ModerujeLukáš Senft

nahoru △
 
   

nahoru △
   

ÚTERÝ 2. 11.

18:30–⁠19:30
Co teď s lidskými právy a rovností?
Panelová debata

Nejen poslední volby u nás (i jinde) ukazují, jak vratký je sociální smír. Nejmenším společným jmenovatelem společenských konfliktů je chudoba. Jsou to ale také nerovné příležitosti, kterými trpí řada sociálních skupin, jež mají menší šanci uplatňovat svá práva, žít důstojně a těšit se společenskému uznání. Jelikož se jedná o zásadní předpoklady soudržnosti společnosti, pokusíme se společně zformulovat, jaké kroky po nově zvolených politicích žádat.

Hosté*kyLucie Fuková, Vítězslav Schrek, Pavla Špondrová
ModerujeLukáš Senft

Sledujte živě na FB

nahoru △
 
   

nahoru △
Panelová debata „Co teď s lidskými právy a rovností?“ je realizována ve spolupráci s Heinrich-Böll-Stiftung Praha.  
   

STŘEDA 3. 11.

18:30–⁠19:30
Co teď s klimatickou krizí a životním prostředím?
Panelová debata

Z předvolební kampaně bylo možné nabýt dojmu, že klimatická krize znamená jen marginální problém, který vyřeší pár opatrných frází. Navzdory globálně naléhavé ekologické situaci projevují nově nastupující politici jen nepatrnou ochotu vážně se zabývat proměnou průmyslu, zemědělství a mnoha dalších souvisejících oblastí. Jakým způsobem je můžeme přimět, aby svůj přístup přehodnotili?

Hosté*kyKlára Bělíčková, Jan Freidinger, Katarina Ruschková
ModerujeLukáš Senft

Sledujte živě na FB

nahoru △
 
   

nahoru △
Panelová debata „Co teď s klimatickou krizí a životním prostředím?“ je realizována ve spolupráci s Heinrich-Böll-Stiftung Praha.  
   

HOSTÉ*KY

Klára Bělíčková (Česká republika)

Studentka alternativní větve Gymnázia Na Zatlance v Praze. Je jí šestnáct let a společensky se angažuje už dva a půl roku. Připojila se do čerstvě vzniklého klimatické hnutí Fridays for Future, které pořádá páteční stávky za klima. V průběhu se zapojila do řady kampaní, jako FCK2038, Zastavme špinavé prachy nebo do akcí k letošním volbám. V hnutí se věnuje nejvíce komunikaci a je jednou z mluvčích.

Tomáš Feřtek (Česká republika)

Dramaturg, scénarista a publicista. Absolvoval učební obor mechanik-elektronik a tři ročníky Pedagogické fakulty UK, obor český jazyk-občanská nauka. V osmdesátých letech minulého století se živil jako čerpač vody a výrobce sportovního zboží. V letech 1992–2007 byl reportérem v týdeníku Reflex. V roce 2010 se Zdeňkem a Lucií Slejškovými založili informační centrum o vzdělávání EDUin, kde působil jako tiskový mluvčí a odborný konzultant. Pracoval na seriálech Kriminálka Anděl, Případy 1. oddělení, Četníci z Luhačovic, Svět pod hlavou, Ochránce. Pracuje v České televizi. Je autorem knih Ředitelská kuchařka, Rodiče vítáni, Co je nového ve vzdělávání.

Jan Freidinger (Česká republika)

Vede kampaně Greenpeace. Vystudoval politologii a mezinárodní vztahy na UK a Fakultu rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity. Od roku 2006 pracuje v organizaci Greenpeace, kde vedl řadu kampaních s různým tematickým zaměřením. Od toxických látek, ochrany oceánů přes plastové znečištění až po obnovitelné zdroje a ochranu klimatu. Kromě práce v Greenpeace pomáhá i festivalu a Rock for People a Festival Parku 360 na cestě k udržitelnosti a uhlíkové neutralitě.

Lucie Fuková (Česká republika)

Koordinátorka Regionálního centra podpory zdraví pro Pardubický kraj fungující v rámci Státního zdravotního ústavů. Vystudovala sociální antropologii na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice a během studií měla příležitost pobýt ve Francii a seznámit se životem kočujících Romů a to nejen ve Francii. Pracovala jako romská poradkyně na Magistrátu města Pardubic a po studiích v zahraničí a stáži v Evropské komisi začala pracovat pro Úřad vlády ČR jako koordinátorka evropského programu pro rovné příležitosti. Do roku 2020 byla členkou Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Je občansky a politicky se angažující Romkou, která se dlouhodobě věnuje participaci Romů v politice a integraci Romů.

Ivana Málková (Česká republika)

Ředitelka základní školy v Jihlavě. Jedná se o školu rodinného typu s menším počtem žáků, která je v krajském městě ojedinělá. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci se zaměřením na speciální pedagogiku. Ve školství se pohybuje už od roku 1991, nejprve působila jako vychovatelka v internátě Zvláštní školy internátní, později jako učitelka. V současnosti je také školní metodičkou v oblasti prevence sociálně patologických jevů a školní koordinátorkou inkluze. Práce ve školství ji inspiruje a naplňuje, snaží se být součástí rozvoje osobnosti dětí a podpořit každé dítě tak, aby zažilo úspěch.

Petra Mazancová (Česká republika)

Předsedkyně Učitelské platformy, která si klade za cíl sdružovat učitele, kteří se chtějí pustit do dialogu o vzdělávání v České republice. Působí na gymnáziu Josefa Jungmanna v Litoměřicích, kde vyučuje angličtinu a základy společenských věd. Pevně věří, že každý má svůj talent a baví ji pomáhat svým studentům nalézat ten svůj.

Katarina Ruschková (Česká republika)

Vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy. Absolvovala obor Zahradní a krajinářská architektura na Zahradnické fakultě MZLU Brno. Působila na okresním úřadě v Jihlavě v oblasti ochrany přírody, od roku 2003 pak na magistrátu města Jihlavy jako vedoucí oddělení ochrany přírody. Od roku 2007 tento odbor vede. Ze své pozice se snaží město připravit na změnu klimatu a principy adaptace a mitigace promítnout do všech oblastí fungování města.

Lukáš Senft (Česká republika)

Dokumentarista, spisovatel a antropolog. Je jedním z tvůrců Filmu jako Brno (snímek byl nominován na nejlepší český dokumentární film roku 2011 na MFDF v Jihlavě). Jako režisér a jako kameraman spolupracoval s Českou televizí (např. režie dokumentárního portrétu premiéra Petra Nečase „Pan Čistý“ z cyklu Expremiéři). Později pracoval jako novinář a za svou publicistickou činnost obdržel v roce 2017 cenu Novinářská křepelka. Za svou antropologickou studii o návratu vlků na Broumovsko získal v roce 2020 Cenu CASA. V současné době vede rubriku esejů v časopise Tvar a pracuje jako odborný pracovník VŠ v Sociologickém ústavu Akademie věd ČR.

Vítězslav Schrek (Česká republika)

Hejtman Kraje Vysočina. Pochází z jihomoravského Znojma, ale Kraj Vysočina považuje už dlouhé roky za svůj domov. Vystudoval speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. Do roku 2003 se věnoval soukromému podnikání, následovala nabídka práce pro sociální služby – stal se projektovým manažerem a zástupcem ředitele Oblastní charity Jihlava. V letech 2014–2019 byl ředitelem Domova pro seniory Velké Meziříčí. Od roku 2006 je zastupitelem statutárního města Jihlava, v roce 2020 byl zvolen hejtmanem Kraje Vysočina.

Pavla Špondrová (Česká republika)

Právnička, socioložka a spoluautorka knihy Mužské právo. Pracovala na Úřadu vlády v Sekci pro lidská práva, během českého předsednictví vyjednávala za EU v Radě Evropy nebo OSN. Po rodičovské vedla na Ministerstvu práce a sociálních věcí projekt 22 procent k rovnosti týkající se rovného odměňování. Nyní pracuje jako asistentka soudce na KS v Praze na insolvenčním úseku. Dlouhodobě spolupracuje s neziskovým sektorem (Liga lidských práv, Fórum 50 %, Otevřená společnost), snaží se být v kontaktu s akademií (např. NKC-Gender a věda, katedra genderových studií Fakulty humanitních studií UK nebo Pedagogická fakulta UK) či se účastní jednání poradních orgánů vlády.

nahoru △


Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Creative Europe Media
Dafilms