27. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

 

Sp. 7 / Between the Human Animal and the Animate Earth (in English)

Breathe in, breathe out. In this speech David Abram talks about what usually stays unnoticed - the omnipresent invisible mass of air we are immersed in. He talks about the air as an organ of the Earth, its sacredness; about climate as the commonwealth of breath as well as about the affinity between air and awareness. Is consciousness really the special possession of our species, or is it rather a property of the breathing biosphere in which we all participate?

David Abram is a cultural ecologist and philosopher and founder and creative director of the Alliance for Wild Ethics. He is best known for his work bridging the philosophical tradition of phenomenology with environmental and ecological issues. David is the author of Becoming Animal: An Earthly Cosmology, and The Spell of the Sensuous: Perception and Language in a More-than-human World. His essays on the cultural causes and consequences of ecological disarray have appeared in a number of publications and anthologies. Abram coined the phrase “the more-than-human world” as a way of referring to earthly nature, a term that has become a key phrase within the lingua franca of the broad ecological movement.

---

Meze lidské živočišnosti a živočišné říše (v angličtině)

Nádech, výdech. V tomto díle hovoří David Abram o tom, co běžně zůstává nepovšimnuto - o všudypřítomné neviditelné mase vzduchu, ve které jsme ponořeni. Abram mluví o vzduchu jako o orgánu Země, o jeho svátosti; o klimatu jako společném bohatství dechu (commonwealth of breath), o spřízněnosti dechu a vědomí. Skutečně vědomí náleží výlučně našemu druhu? Nebo spíš patří dýchající biosféře, na níž jsme všichni účastni?

David Abram je kulturní ekolog a filozof, zakladatel a kreativní ředitel Aliance pro etiku divočiny. Je známý především díky své práci propojující filozofickou tradici fenomenologie s environmentálními a ekologickými tématy. Je autorem knih Becoming Animal: An Earthly CosmologyThe Spell of the Sensuous: Perception and Language in a More-than-human World. Jeho eseje o kulturních příčinách a důsledcích ekologického chaosu vyšly v řadě publikací a antologií. Je autorem slovního spojení „více než lidský svět“, kterým označuje pozemskou přírodu a který se stal klíčovým výrazem jazyka environmentalistů*ek po celém světě.

Další epizody Screenshotu Inspiračního fóra si můžete poslechnout zde.

Zpět na hlavní stránku IF.

 

Tento díl připravili:

Autor: Lukáš Senft.
Producentka: Tereza Swadoschová.
Dramaturgie: Ivo Bystřičan.
Znělku a sound design vytvořil Martin Tvrdý.
Produkce: Iveta Černá.
Dále se na výrobě podcastu podíleli Tomáš Tkáč, Šárka Hučíková a Mikuláš Odehnal.
Nahráno ve studiu Mr. Wombat.

Poslechněte si nás také na:

          Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Creative Europe Media
Dafilms