26. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

IF NEWS 2021

Inspirační fórum ji.hlavského festivalu již počtvrté pořádá workshop IF NEWS, který umožňuje začínajícím novinářům setkat se s inspirativními světovými osobnostmi, věnovat se tvorbě aktuálních publicistických žánrů a zapojit se do přípravy mediálních výstupů fóra. Workshop je určen pro studenty žurnalistiky, mediálních oborů a dalších příbuzných oborů.
 

Termín

26.–31. října 2021 v rámci MFDF Ji.hlava

Program workshopu

● denní redakční porady a tvorba denního plánu
● tři ranní setkání s českými novináři z různých typů médií
● dvě tematické dílny se zahraničními novináři zaměřené na psaní o klimatické krizi a ženských právech

Výstupy

● 2 redakční výstupy (článek, rozhovor, story, reportáž) – odevzdané mediálnímu oddělení v průběhu festivalu
● shrnutí vybraného dne – to nejzajímavější (fotky, ankety, citace z panelů/diskuzí, zmiňované odkazy, úryvky, reportáže, apod.)
● zapojení do mediálního týmu IF na přípravách podcastů a dalších A/V výstupů pro sociální sítě a web

Další praktické informace

● účastníci obdrží Press akreditaci na MFDF Ji.hlava (opravňuje ke vstupu na veškerý program festivalu a využívání festivalového press servisu)
● pro účastníky je zajištěno ubytování v Jihlavě po dobu trvání workshopu

Přihlásit se můžete zasláním motivačního dopisu na email: sarka.hucikova@ji-hlava.cz

 

 Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Kudy z nudy