27. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

IF ve festivalové knize

Kapitoly festivalové knihy věnované Inspiračímu fóru a programu Inspiration Forum LAB v obou jazykových verzích najdete zde.

Úvodní text

Letošní fórum přichází do světa, který jsme si před rokem nedokázali představit. Naléhavost porozumět dění kolem sebe je tak ještě intenzivnější, než tomu bylo předchozí ročníky. Přestože více než kdy předtím potřebujeme jasné činy, jsou to hodnoty, teze a myšlenky, které jim předcházejí. Tím spíš a vědoměji můžeme letos naslouchat vizím světových myslitelů a myslitelek, zaujímat k nim postoje, vést dialog, prozkoumávat podstatné souvislosti – a vyvozovat z toho důsledky pro naše vlastní činy. Každý rok nás tato setkání a hledání znovu motivují a přinášejí naději, že spravedlivý svět je možný díky každému jednotlivci, kterému na něm záleží.

Svět, který má své limity. Na ty už v roce 1972 upozornil průlomový dokument Meze růstu a dnes, 50 let po jeho zveřejnění, je překročeno šest z devíti planetárních mezí. V letošním Inspiračním fóru i celoročním umělecko-výzkumném programu Inspiration Forum LAB hledáme strategie, které se k limitům otevřeně vztahují. První výsledky celoroční tvorby tří interdisciplinárních mezinárodních týmů zveřejňujeme v závěrečné textové sekci Inspiračního fóra.

Klademe si otázku, zda lze ve smyslu mezí růstu přemýšlet i o audiovizi, která byla dosud nejčastěji rámovaná ekonomickými, růstově orientovanými ukazateli. Rádi bychom vás pozvali k hledání smysluplné udržitelné cesty pro kinematografii bez ohledu na to, zda o filmu přemýšlíme v ekonomických nebo estetických pojmech, které otevíráme textem Přemysla Martinka Jak nerůst v audiovizi.

Umění nelze oddělit od světa, který nám ukazuje své limity. Můžeme je díky němu ale lépe pochopit a hledat nové cesty fungování. Může být zrcadlem reality, ale i kladivem, kterým jí formuje. „Umění křičí“. Mariupolská básnířka Oksana Stomina říká, že „nestačí jen mluvit, ale neustále, nepřetržitě křičet a každý den lidstvu připomínat, že svět je křehký“. Proto do tohoto prostoru přivádíme básnické svědectví Stominy o válce na Ukrajině a ukázky z díla filipínské audiovizuální umělkyně Kiri Daleny, jež je hluboce svázáno s politickým protestem a doplní celou filipínskou filmovou retrospektivu.

Promýšlení naší přítomnosti a budoucnosti začínáme dialogem o novém uspořádání vztahů. Na následujících stranách uvádíme čtyři různé autorské perspektivy o vztazích k sobě samým, sobě navzájem i těch s mimolidským světem. Jejich autoři a autorky reprezentují témata, která jsou letos v hledáčku fóra: meze růstu a jak skoncovat s růstem, dění na Ukrajině, o mezích růstu a jak skoncovat s růstem, o revoluci internetu a webu 3.0 nebo o svobodách, které jsou stále jen na papíře. Různé úhly pohledu spojuje nutnost transformovat naše vztahy na bázi péče a nezávislosti na ekonomických strategiích. A to je dobrý začátek pro spravedlivější svět i letošní Inspirační fórum. Pozvání ke společnému hledání platí pro každého!


Poznámka: Pro lepší orientaci přidáváme pro všechny hledající i nehledající slovník neexistujících slov, která se můžou a nemusí hodit.Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Creative Europe Media
Dafilms