ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum
češtinaenglish

27. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Inspirační fórum 2018

» 8. ročník
» 25. – 30. října 2018 / MFDF Ji.hlava
» Horácké divadlo

◃ zpět na hlavní stránku IF

Témata Inspiračního fóra 2018

● VÍRA A NÁBOŽENSTVÍ VE TŘETÍM MILÉNIU
● BUDOUCNOST ŽURNALISTIKY
● VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLA ZÍTŘKA
● KRIZE LEVICE
● STŘEDNÍ EVROPA MEZI DVĚMA SVĚTY
● UMĚLÁ INTELIGENCE A PROMĚNA LIDSTVÍ

Hosté Inspiračního Fóra 2018


Tadatoshi Akiba


Milena Bartlová


Mikuláš Bek


Martin Biben


Vladimír Burjan


Ivo Bystřičan


Viera Čakányová


Robert Čásenský


Jan Čulík


Federico Díaz


Daniela Drtinová


Anna Pospěch Durnová


Martin Ehl


Tomáš Etzler


Martin Fendrych


Tomáš Feřtek


Petr Fischer


Jiří Hanuš


Dagmar Goldmannová


Oľga Gyárfášová


Ivan M. Havel


Marek Havrda


Ladislav Heryán


Libor Hoření


Marek Hovorka


Michal Hvorecký


Milena Jabůrková


Andrzej Jagodziński


Bob Kartous


Charlotta Kotíková


Petr Koubský


Alžběta Krausová


Neal Lawson


Petr Lebeda


Jan Lukačevič


Vladimír Mařík


Adam Michnik


Lenka Mikletičová


Michalea Mikulenková


Robert Misik


Emiliana Rodriguez Morales


Jan Motal


Johanna Nejedlová


David D Omni


Szilárd István Pap


Josef Pazderka


Michal Pěchouček


Jan Pichl


Michal Pitín


Magdaléna Platzová


Jakub Plíhal


Nikita Poljakov


Daniel Prokop


Aleksandra Przegalinska


Martin C. Putna


Agata Pyzik


Filip Remunda


Aleksandr Rodionov


Jan Romportl


Michael Rozsypal


Jacques Rupnik


Apolena Rychlíková


Robert Sedláček


Tomáš Sedláček


Filip Sedlák


Karel Schwarzenberg


Ján Simkanič


Kateřina Smejkalová


Pavel Sterec


Kateřina Šafaříková


Vladimír Špidla


Olga Štrejbarová


Lenka Štěpánová


Václav Štětka


Dominika Trčková


Ondřej Trhoň


John Tusa


Petr Vizina


Saša Uhlová


Alena Wagnerová


Eliška Walterová


Dalibor ‚Dála’ Zíta

 

 

 

 

 

Tadatoshi Akiba

Japonský matematik a politik. V letech 1999 až 2011 byl starostou města Hirošima. Devět let působil také v japonském Národním kongresu. Je spolupředsedou Hiroshima Council Against Atomic & Hydrogen Bombs a dlouhodobě se zabývá problematikou míru a jaderných zbraní. Za svou činnost získal ocenění Ramon Magsaysay Award (také známé jako asijská Nobelova cena) a medaili Otto Hahn Peace Medal in Gold od United Nations Association of Germany v Berlíně. »zpět nahoru«

Milena Bartlová

Česká historička umění a publicistka. Zabývá se hlavně středověkým uměním, o němž mimo jiné napsala publikaci Pravda zvítězila: výtvarné umění a husitství 1398–1490 (2015). Věnuje se také současnému umění, teorii a metodologii dějin umění či otázce identit a historické paměti. »zpět nahoru«

Mikuláš Bek

Český muzikolog. Zaměřuje se na hudební sociologii, dějiny novější hudby 19. a 20. století a metody hudební analýzy. Je spoluautorem projektu Český hudební slovník osob a institucí. Od roku 2011 je rektorem Masarykovy univerzity v Brně a místopředsedou České konference rektorů pro oblast vzdělávání. »zpět nahoru«

Martin Biben

Český novinář. Reportér Aktuálně.cz a Hospodářských novin. Zabývá se mimo jiné tematikou sociálně vyloučených lokalit. Píše reportáže, příběhy s tematikou lidských práv, kriminální story i texty na téma doprava, armáda, životní prostředí. Téměř dvacet let působil v MF DNES, ve vydavatelství Economia je dva roky. »zpět nahoru«

Vladimír Burjan

Slovenský pedagog. Absolvent MFF UK. V listopadu 1989 spoluzaložil Učiteľské fórum a po sametové revoluci působil na ministerstvu školství. V současnosti vede fi rmu EXAM testing, kterou založil roku 1994, a je šéfredaktorem časopisu Dobrá škola. Každoročně organizuje konferenci Cesty k dobrej škole. Znepokojují ho dnešní školské systémy, které podle něj musejí projít výraznou reformací. »zpět nahoru«

Ivo Bystřičan

Nezávislý producent, filmař a lektor. Soustředí se na dokumentární filmy se společenskými a historickými tématy, jako dramaturg dokumentárních fi lmů spolupracuje s Českou televizí a v různých platformách vede filmové workshopy a lekce. Kromě autorských filmů natočil desítky televizních dokumentárních filmů, mnohé mimo Evropu. V současné době se soustředí na možnosti mezinárodních dokumentárních koprodukcí. »zpět nahoru«

Viera Čákanyová

Slovenská režisérka a scénáristka. Za své školní fi lmy byla oceněna na mezinárodních fi lmových festivalech (Nyon, Kassel a Krakov). Bakalářský film Alda (2009) získal ocenění za nejlepší debut na Visions du Réel (Regard Neuf, 2010), dokument Olda (2011) byl zařazen do Doc Alliance Selection. Její tvorba je specifi cká prolínáním dokumentu a hraného filmu a výrazným filmovým jazykem. »zpět nahoru«

Robert Čásenský

Český novinář a komentátor, šéfredaktor a majitel reportážně-investigativního magazínu Reportér. V letech 2006-2013 byl šéfredaktorem deníku Mladá fronta DNES, v roce 2013 odešel z mediální skupiny MAFRA poté, co ji koupila společnost Agrofert Andreje Babiše. V roce 2009 patřil mezi hlavní iniciátory novinářských protestů proti tzv. náhubkovému zákonu. »zpět nahoru«

Jan Čulík

Český novinář a spisovatel. V 80. a 90. letech pracoval prostřednictvím vlastní produkční společnosti pro britskou celostátní televizi Channel Four. Působil také jako komentátor a reportér pro české vysílání BBC, rozhlasovou stanici Svobodná Evropa a Český rozhlas. Od roku 1996 rediguje internetový kulturně-politický deník Britské listy. Na University of Glasgow ve Skotsku vyučuje o české literatuře, historii a filmu. »zpět nahoru«

Federico Díaz

Umělec česko-argentinského původu. Proslul svou ikonickou zlatou kapkou LacrimAu, která byla představena na EXPO v Šanghaji v roce 2010. Sedm let působil jako vedoucí Ateliéru supermédií na UMPRUM, přednášel na Kolumbijské univerzitě a spolupracoval s Univerzitou v Cambridgi. »zpět nahoru«

Daniela Drtinová

Působila jako dlouholetá redaktorka České televize, v současnosti moderátorka internetové televize DVTV. Držitelka novinářské ceny K. H. Borovského a Nadace OSF, v roce 2015 zvláštní cena poroty FITES Trilobit Beroun. Internetová televize DVTV získala 7x ocenění Křišťálová lupa. »zpět nahoru«

Anna Pospěch Durnová

Anna Durnová je politoložkou zabývající se rolí vědění, expertízy a emocí v moderních demokraciích, přičemž se soustředí zejména na kontroverze v oblasti zdraví a vědy. Působí na Vídeňském Institute for Advanced Studies a jako Faculty Fellow na Yale University Center for Cultural Sociology. V minulosti působila na univerzitách v Essexu, Lyonu či Paříži. Je autorkou odborné monografie The Politic of Intimacy (University of Michigan Press 2018). Od roku 2018 je také hlavní řešitelkou projektu Role intimity v české kontroverzi ohledně domácích porodů na Fakultě sociálních věd UK Praha. Mimo svoji odbornou činnost je externí přispivatelkou a2alarm a Hospodářských novin. Žije a pracuje ve Vídni a z této pozice občas komentuje aktuálni dění v Rakousku pro Českou televizi nebo ČRO. »zpět nahoru«

Martin Ehl

Český novinář a politolog. Od roku 2001 pracuje v Hospodářských novinách, dvanáct let byl vedoucím zahraniční rubriky, nyní je hlavní analytik HN. V českých médiích pracuje od roku 1992. Je autor knih Globalizace: Pro a proti a Třetí dekáda: O životě, politice a lidech mezi Bruselem a Gazpromem. »zpět nahoru«

Tomáš Etzler

Český novinář. Jako reportér CNN a České televize pracoval ve více než šedesáti zemích. Připravoval zpravodajství z válek v Afghánistánu, Iráku a z jiných konfliktů. Sedm let působil v Číně a Asii. Jeho práce se objevila také v BBC, ITN, Channel 4 nebo českém tisku. V roce 2007 získal cenu Emmy. »zpět nahoru«

Martin Fendrych

Český novinář, spisovatel a bývalý politik. Byl redaktorem týdeníku Respekt, kde krátce zastával i funkci šéfredaktora. Působí jako komentátor Aktuálně.cz a deníku Insider. Po roce 1989 byl mluvčím federálního ministra vnitra Jána Langoše či náměstkem ministra vnitra Jana Rumla. »zpět nahoru«

Tomáš Feřtek

Český publicista, novinář a spisovatel. Věnuje se ekologii, vzdělávání a tematice venkova. Pracoval pro týdeník Reflex. S Českou televizí spolupracoval při přípravě série Případy 1. oddělení. Věnuje se propagaci vzdělávání v obecně prospěšné společnosti EDUin. »zpět nahoru«

Petr Fischer

Český novinář. Za novinářskou činnost byl oceněn Cenou Rudolfa Medka (2010) a Cenou Ferdinanda Peroutky (2012). Byl hlavním komentátorem Lidových novin, působil v české redakci BBC, tři roky vedl kulturní rubriku Hospodářských novin a stejně dlouho i kulturní rubriku ČT. V České televizi měl také pořad Konfrontace Petra Fischera. »zpět nahoru«

Jiří Hanuš

Český historik. Zabývá se dějinami 19. století, dějinami historiografi e a dějinami křesťanství. Působí v Historickém ústavu a také v Centru pro studium demokracie a kultury. V roce 2010 byl jmenován profesorem. Učí na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. »zpět nahoru«

Dagmar Goldmannová

Řídí aktivity Nadačního fondu Via Clarita, v rámci svých pracovních zkušeností propojuje projekty ze světa mezinárodních fi rem a fi lantropie. Věnovala se oblasti HR, společenské odpovědnosti, humanitárním a rozvojovým projektům v Africe a Asii a dlouhodobě i tématu dobrovolnictví a globálního vzdělávání. »zpět nahoru«

Oľga Gyárfášová

Slovenská socioložka a politoložka. Od roku 2016 je ředitelkou Ústavu Európskych štúdií a medzinárodných vzťahov. Věnuje se právům menšin, politické kultuře i analýzám populismu a pravicového extremismu. »zpět nahoru«

Ivan M. Havel

Český vědec. Působí v Centru pro teoretická studia při UK a AV ČR, kde se zabývá kybernetikou, umělou inteligencí, robotikou, kognitivními vědami a fi lozofi ckými otázkami, které s těmito obory souvisejí. Je také šéfredaktorem časopisu Vesmír. »zpět nahoru«

Marek Havrda

Český ekonom a sociolog. V Evropské komisi se věnoval socioekonomickým analýzám a behaviorální ekonomii. Dříve působil v think tancích a privátním sektoru. Nyní pracuje na startupu propojujícím společenské vědy a informační technologie. »zpět nahoru«

Ladislav Heryán

Český kněz, pedagog, překladatel a spisovatel. Během vysokoškolských studií na VUT v Brně v 80. letech tajně studoval teologii a stal se salesiánem. V roce 1987 emigroval do Itálie, kde vystudoval filozofi i a teologii. Po sametové revoluci se vrátil do vlasti a v roce 1994 byl vysvěcen na kněze. Od 90. let vyučuje biblistiku, řečtinu a hebrejštinu na vyšších odborných a vysokých školách. »zpět nahoru«

Libor Hoření

Český podnikatel. Část svého zisku investuje do zlepšení prostředí kolem sebe. Založil projekt DobroKáva, stánek s kávou umístěný na brněnském Zelném trhu, kde lidé neplatí penězi, ale dobrými skutky. A za tento počin získal ocenění #laskavec. Pojízdná kavárna inspirovala v loňském roce více než 12 000 lidí. »zpět nahoru«

Marek Hovorka

Ředitel Mezinárodního festivalu dokumentárních fi lmů Ji.hlava. Festival založil v roce 1997. V letech 1998–2005 studoval katedru dokumentární tvorby pražské FAMU. Je spoluzakladatelem sítě evropských dokumentárních festivalů Doc Alliance, fi lmového trhu East Silver, online platformy pro distribuci dokumentárních fi lmů DAFilms. »zpět nahoru«

Michal Hvorecký

Slovenský spisovatel. Debutoval v roce 1998 titulem Silný pocit čistoty. Následovalo deset dalších knih, sbírek povídek a románů. Podle jeho novely vznikl film Wilsonov. Jeho zatím poslední titul Troll vyšel v českém překladu letos. Překládá z němčiny. Pracuje v Goethe Institutu. »zpět nahoru«

Milena Jabůrková

Viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy České republiky a členka vedení IBM Central Region. Ve své funkci zodpovídá za vztahy IBM s veřejnou správou v Česku a na Slovensku. Svoji kariéru začala v sociálních službách, později pracovala jako ředitelka Odboru sociálních služeb na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Působila také ve Svazu měst a obcí ČR. »zpět nahoru«

Andrzej Jagodziński

Polský publicista, bohemista a překladatel. Přeložil desítky autorů (Václav Havel, Josef Škvorecký, Milan Kundera). Před rokem 1989 patřil k polské opozici, působil jako zprostředkovatel mezi Chartou 77 a polským disentem, byl činný v polském samizdatu. V letech 1989 až 1996 byl redaktorem deníku Gazeta Wyborcza, byl i jeho dopisovatelem v Praze. Za svou práci obdržel polská a česká státní i literární vyznamenání. »zpět nahoru«

Bob Kartous

Bob Kartous je vedoucím komunikace a analytikem think tanku EDUin. O vzdělávání publikuje v českých médiích a také například v knize 2036 Tomáš Sedláček a hosté: Jak budeme žít za 20 let. Je autorem konceptu Auditu vzdělávacího systému v ČR. Pomáhal rozjíždět vzdělávací start-up Education Republic, v roce 2015 se podílel na obsahu a realizaci Fóra 2000. Působí jako editor Britských listů. »zpět nahoru«

Charlotta Kotíková

Česká teoretička výtvarného umění, která od roku 1970 žije v USA. V současnosti působí jako nezávislá kurátorka, v letech 1983–2007 pracovala v Brooklynském muzeu v New Yorku. Byla také předsedkyní Společnosti Jindřicha Chalupeckého. Je pravnučkou T. G. Masaryka. »zpět nahoru«

Petr Koubský

Český novinář, publicista, informatik a pedagog. Pracoval v Československé akademii věd, byl programovým ředitelem společnosti Internet Info. Od roku 2001 vyučuje na Vysoké škole ekonomické v Praze a podniká jako analytik IT trhů. V roce 2013 zvítězil v anketě Křišťálová lupa v kategorii Osobnost roku. »zpět nahoru«

Alžběta Krausová

Česká právnička a vědkyně. Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity. V současnosti je doktorandkou na zdejším Ústavu práva a technologií. Působí na oddělení soukromého práva Ústavu státu a práva AV ČR, ve výzkumu se specializuje na právní aspekty umělé inteligence, robotiky, brain-computer interface a propojování organického života a technologií. »zpět nahoru«

Neal Lawson

Britský politický komentátor. Předsedá levicovému labouristickému think tanku Compass. Je členem poradního orgánu spolku We own it!, který se snaží zastavit privatizování veřejných služeb ve Velké Británii. Na pozici editora působí v levicovém magazínu Renewal. Sociolog Zygmunt Bauman Lawsona označil za „jednoho z nejbystřejších a nejdůvtipnějších mozků britské politické scény“ »zpět nahoru«

Petr Lebeda

Český politický analytik a sociální podnikatel. Zakladatel a ředitel neziskového think tanku Glopolis, který se snaží zlepšovat politickou kulturu v ČR a podporovat hledání nových cest ke zlepšení ekonomické situace a životního prostředí. »zpět nahoru«

Jan Lukačevič

Český vědec. Působí v kosmickém výzkumu a spolupracuje jak s americkou NASA, tak Evropskou kosmickou agenturou. V současnosti na oddělení kosmické fyziky ÚFA AVČR konstruuje zařízení detekující elektrické výboje na Marsu pro misi ExoMars 2020. Za jeho výzkum již získal prestižní ocenění British Interplanetary Society Award a byl vybrán  e Financial Times a Google do New Europe 100: seznamu 100 Středoevropanů s největším vlivem na naši budoucnost. »zpět nahoru«

Vladimír Mařík

Expert na robotiku, zakladatel a donedávna ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze. Od roku 2010 je předsedou výzkumné rady Technologické agentury ČR. V odborné praxi se zaměřuje zejména na umělou inteligenci a její využití v automatickém řízení a systémech pro podporu rozhodování, zejména s ohledem na potřeby průmyslové praxe. »zpět nahoru«

Adam Michnik

Polský novinář, historik a spisovatel. V současné době je šéfredaktorem polského deníku Gazeta Wyborcza. V roce 1976 spoluzaložil Výbor na obranu dělníků (KOR). V 80. letech byl jednou z předních postav Solidarity. Kvůli výstupům proti komunistickému režimu strávil v polských věznicích celkem šest let. V letech 1989 až 1991 působil jako poslanec. »zpět nahoru«

Lenka Mikletičová

Věnuje se vzdělávání, kultuře, sportu, managementu, produkci, realizaci projektů, veřejně prospěšným aktivitám. Podílí se na organizaci vzdělávacích kurzů pro odbornou i neodbornou veřejnost a na každoroční konferenci „Jihlava mluví o vzdělávání“. Skoro 14 let pracovala v odpadovém odvětví, kde byly jejími hlavními tématy kvalita, udržitelnost a environmentální osvěta. »zpět nahoru«

Michaela Mikulenková

V rámci maturitního projektu uspořádala benefi ční akci Životní příběhy známých i neznámých, na kterou pozvala lidi s handicapem, aby se podělili o své nelehké osudy. Na tomto projektu pracuje již čtvrtým rokem ve svém volném čase a bez nároku na honorář. »zpět nahoru«

Robert Misik

Rakouský spisovatel, novinář a kurátor výstav. Píše pro vídeňský týdeník Falter, jako sloupkař působí v berlínském listu Die Tageszeitung. Na rakouském serveru derStandard má svůj videoblog FS Misik, v němž se vyjadřuje k dění v politice. Jeho poslední knihou je Liebe in Zeiten des Kapitalismus (2018). Je držitelem několika ocenění za literaturu a publicistiku. »zpět nahoru«

Emiliana Rodríguez Morales

Mexická spoluzakladatelka organizace AtentaMente, která se zaměřuje na vzdělávací programy pro dospělé a děti. Získala magisterský titul na prestižní Harvardově univerzitě. Odborně se zabývá především kognitivní funkcí mozku. Je členkou výzkumného týmu Research Schools International. »zpět nahoru«

Jan Motal

Český filozof, dramaturg a režisér. Zaměřuje se na problematiku filozofi e dialogu, o níž publikoval knihu Dialog uměním (2016). Je aktivní i jako publicista a komentátor, letos vyšel výbor jeho textů Průhledné zrcadlo. Natočil několik dokumentárních filmů. Na Masarykově univerzitě vyučuje etiku médií, učí i na Divadelní fakultě JAMU. »zpět nahoru«

Johanna Nejedlová

Česká novinářka a aktivistka. Jedna ze zakladatelek spolku Konsent, který se věnuje prevenci sexuálního násilí. Je členkou výkonného výboru České ženské lobby a Observatory on Violance against Women při Evropské ženské lobby. Dlouhodobě se věnuje prosazování ženských práv. Přispívá texty do online deníku Alarm. »zpět nahoru«

David D Omni

Kubánský hudebník. Stojí za interdisciplinárním hudebním projektem Omni-Zonafranca. Jeho hudba je na rozhraní art rocku, new age, experimentální hudby nebo world music. Inspiruje se i městskými žánry, jako je hip hop, reggae nebo elektronická hudba. »zpět nahoru«

Szilárd István Pap

Maďarský novinář, antropolog a politolog. Studuje doktorandský program na Středoevropské univerzitě v Budapešti, obor sociologie a sociální antropologie. Spoluzaložil nezávislý maďarský zpravodajský server Mérce, který se soustředí hlavně na sociální spravedlnost, nerovnost a diskriminaci. Sám píše především o nacionalismu a národní identitě ve střední a východní Evropě. »zpět nahoru«

Josef Pazderka

Český novinář a reportér, dlouholetý zahraniční zpravodaj České televize (v letech 2006 až 2010 v Rusku a v letech 2012 až 2016 v Polsku). Od listopadu 2016 byl zástupcem šéfredaktora webu Aktuálně.cz, od dubna 2018 je jeho šéfredaktorem. »zpět nahoru«

Michal Pěchouček

Český profesor a vědec se zaměřením na umělou inteligenci, aplikace a přenos technologií. Spoluzakladatel několika start-upů z oblasti umělé inteligence a také vědecko-technologicky orientovaného studijního programu Otevřená informatika na ČVUT. Vedl také vědecké projekty financované americkými agenturami FAA a NASA. V roce 2015 byl zařazen na seznam výjimečných inovátorů New Europe 100. »zpět nahoru«

Jan Pichl

Jan Pichl je Ph.D. student na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. V rámci jeho doktorského studia pracuje jako vedoucí týmu Alquist, který se v roce 2017 umístil na druhém místě prestižní soutěže Amazon Alexa Prize. Společně se svým týmem vyvíjí konverzační umělou inteligenci, která si klade za cíl vést smysluplnou a zábavnou konverzaci s uživatelem na libovolné téma. »zpět nahoru«

Michal Pitín

Absolvent Pedagogické fakulty UK a skaut. V současnosti pracuje na velvyslanectví Finska v Praze. Předchozí pracovní zkušenosti jsou spojeny především se školstvím a vzděláváním v Česku a ve Finsku. »zpět nahoru«

Magdaléna Platzová

Česká spisovatelka a novinářka. Je autorkou románů Návrat přítelkyně (2004) a Aaronův skok (2006), povídkových sbírek Sůl, ovce a kamení (2003), Recyklovaný muž (2008) a dětské knížky Toník a jeskyně snů (2010). V roce 2013 vydala knihu Anarchista a v roce 2018 zatím nejnovější román Druhá strana ticha. Působí také jako redaktorka v Literárních novinách a Respektu. »zpět nahoru«

Jakub Plíhal

Český fotoreportér. Pro zpravodajský server Aktuálně. cz fotí od roku 2014. Za sérii snímků ze severního Iráku získal ocenění v soutěži Czech Press Photo. V letošním roce fotograficky zpracoval projekt Chudé Česko. »zpět nahoru«

Nikita Poljakov

Český novinář. Zástupce šéfredaktora Hospodářských novin. Akademické znalosti v oboru několik let prohluboval na londýnských univerzitách, naposledy na London School of Economics and Political Science. Dlouhodobě se věnuje průmyslovému sektoru, energetice, finančním skupinám a private equity fondům. Ve vydavatelství Economia pracuje více než šest let. »zpět nahoru«

Daniel Prokop

Český novinář, sociolog a mediální analytik. V současné době je ředitelem výzkumu společnosti Median. Coby novinář působil v redakci iDNES.cz. Absolvent bakalářského oboru Sociologie a magisterského oboru Mediální studia na Fakultě sociálních věd UK. »zpět nahoru«

Aleksandra Przegalinska

Polská vědkyně. Získala doktorát ve fi lozofi i umělé inteligence na Varšavské univerzitě. Zajímá se o vývoj nových technologií, umělé inteligence a jejich vliv na lidský život. Působí na bostonském Massachusetts Institute of Technology. »zpět nahoru«

Martin C. Putna

Český literární historik a kritik. Vystudoval klasickou fi lologii, slavistiku a teologii, přednáší na UK v Praze. Vedl Knihovnu Václava Havla. Zabývá se především vztahem kultury a náboženství. Vydal tři svazky České katolické literatury (1998–2017), tři svazky Obrazů z kulturních dějin – Amerika, Rusko a Střední Evropa (2010–2018) či Duchovní portrét Václava Havla v rámu české kultury (2011). »zpět nahoru«

Agata Pyzik

Polská novinářka a kulturní teoretička. Píše o kultuře, umění a politice. Je autorkou knihy Poor but Sexy, ve které se zabývá pohledem Západu na Východoevropany. Publikuje v polském a britském tisku. »zpět nahoru«

Filip Remunda

Český režisér, kameraman a producent. Vystudoval katedru dokumentární tvorby na FAMU. Je spoluzakladatelem Institutu dokumentárního filmu, který pomáhá prosazení českého filmu v zahraničí. Do širšího povědomí veřejnosti se vryl spolu s Vítem Klusákem kontroverzní filmovou reality show o fiktivním hypermarketu Český sen. Je držitelem Ceny Pavla Kouteckého za film Pulec, králík a Duch svatý. »zpět nahoru«

Aleksandr Rodionov

Ruský dramatik, scenárista a spisovatel. Absolvoval Literární institut Maxima Gorkého, spolupracoval s festivalem mladé dramatiky Ljubimovka a dokumentárním divadlem TEATR.DOC. Patří k představitelům tzv. nového dramatu. Je autorem dokumentárních her i filmových scénářů. Film Borise Chlebnikova Svobodná volba podle jeho scénáře zvítězil na benátském festivalu v roce 2006 a krátký film Všichni umřou, jen já ne podle jeho scénáře zvítězil v roce 2008 na filmovém festivalu v Cannes. »zpět nahoru«

Jan Romportl

Český filozof a kybernetik. Do roku 2015 působil na Západočeské univerzitě v Plzni, kde vedl oddělení Interakce člověka a stroje ve Výzkumném centru nových technologií, věnoval se aplikovanému výzkumu umělé inteligence na Fakultě aplikovaných věd a vyučoval fi lozofi i umělé inteligence na Fakultě filozofické. Od roku 2015 buduje na pozici Chief Data Scientist v O2 analytický tým zaměřený na využívání a rozvoj pokročilého strojového učení v oblasti telekomunikačních dat. »zpět nahoru«

Michael Rozsypal

Novinář a moderátor. Na Českém rozhlase Plus moderuje ranní vysílání a převážně politické rozhovory v rámci pořadu Interview Plus. Na podzim 2017 s tvůrčím týmem rozjel projekt Veřejných debat Plusu v regionech. Předtím pracoval v Asociaci pro mezinárodní otázky, vystudoval politologii na FSV UK a semestr strávil na ULB v Bruselu. »zpět nahoru«

Jacques Rupnik

Francouzský politolog a historik, který se zabývá střední a východní Evropou. Je profesorem na belgické College of Europe v Bruggách a ředitelem výzkumu na Fondation des Sciences Politiques v Paříži. V letech 1977 až 1982 byl redaktorem BBC World Service v Londýně, v letech 1990 až 1992 pracoval jako poradce prezidenta Václava Havla. »zpět nahoru«

Apolena Rychlíková

Česká dokumentaristka a novinářka. Věnuje se sociálně kritickému dokumentu. Za snímek Hájek na zámku, Petr v podzámčí (2011) získala Cenu Karla Vachka Anime. Její dokument o fenoménu levné práce Hranice práce (2017) získal na 21. Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava cenu Česká radost za nejlepší český dokument a cenu filmové kritiky v kategorii Mimo kino. Držitelka Novinářské ceny 2017 Nadace OSF v kategorie „Nejlepší komentář“. »zpět nahoru«

Robert Sedláček

Český režisér a scenárista dokumentárních i hraných fi lmů. Debutoval celovečerním fi lmem Pravidla lži (2006), za jehož scénář získal Českého lva. Pro Českou televizi natočil podle scénáře spisovatele Pavla Kosatíka dokumentární seriál České století o dějinných událostech mezi lety 1918 až 1992. »zpět nahoru«

Tomáš Sedláček

Český ekonom a vysokoškolský pedagog, autor knihy Ekonomie dobra a zla. V minulosti byl mimo jiné poradcem prezidenta Václava Havla, členem Národní ekonomické rady vlády nebo Světového ekonomického fóra zasedajícího v Davosu. V současné době působí jako hlavní makroekonomický stratég ČSOB. Přednáší fi lozofi i a ekonomii na Univerzitě Karlově. »zpět nahoru«

Filip Sedlák

Český kněz. Působí jako pomocný duchovní ve vinohradském Husově sboru Církve československé husitské. V teologii se zabývá převážně otázkami náboženské svobody a vztahu náboženství a násilí. V současnosti se zaměřuje na pojetí duchovenské služby a výchovu ke kněžství. »zpět nahoru«

Karel Schwarzenberg

Český politik. Jako předseda Mezinárodního helsinského výboru pro lidská práva se v 80. letech zasazoval o dodržování lidských práv v Evropě. Na podzim roku 1989 byl jmenován kancléřem prezidenta republiky. Byl ministrem zahraničí ČR a prvním místopředsedou vlády. V září 2013 kandidoval na prezidenta České republiky v historicky první přímé volbě konané roku 2013. »zpět nahoru«

Ján Simkanič

Český novinář a vydavatel, který v současné době rozjíždí nezávislý Nový deník. Do roku 2018 vedl dvanáct let vydavatelství Internet Info, které stojí za weby jako Lupa.cz, Měšec.cz, Podnikatel.cz, pořádá anketu Křišťálová Lupa – Cena českého internetu. Připravil sborník vzpomínek Mé dětství v socialismu, sestavil knihy České nesvědomí, Přelud svobody a Mediální revoluce. »zpět nahoru«

Kateřina Smejkalová

Česká politoložka. Věnuje se tematice spjaté s digitalizací práce, genderovou problematikou a také sociologií technologického vývoje. Komentuje společenské i politické dění v Německu. Pracuje jako vědecká pracovnice u českého zastoupení německého think tanku Friedrich-Ebert-Stiftung a působí také jako publicistka. »zpět nahoru«

Pavel Sterec

Český umělec. Vede Ateliér intermédia na FaVU v Brně. Ve své práci se formou videa, instalace a performance věnuje především sociálním, politickým a environmentálním tématům, která charakterizují i jeho pedagogickou, kurátorskou a životní praxi. Na projektech často spolupracuje v interdisciplinárních a anti-expertních kolektivech, je spoluzakladatelem kolektivu pro ukončování úzké specializace. »zpět nahoru«

Kateřina Šafaříková

Česká novinářka. Působí v redakci Respektu, nejprve jako redaktorka zahraniční rubriky a poté ekonomiky, kterou i vedla. Pět let působila jako zpravodajka Lidových novin v Bruselu. Trvale se věnuje zahraniční politice ČR, Evropě a tématům se společenským rozměrem. Zahraniční novinářskou obcí byla zvolena jedním z deseti nejlepších zpravodajů v Bruselu v období 2004 až 2009. Pracovala také v České televizi. V roce 2017 obdržela Cenu Karla Havlíčka Borovského. »zpět nahoru«

Vladimír Špidla

Český politik. V letech 2002 až 2004 byl premiérem České republiky a také předsedou ČSSD. Od roku 2004 byl šest let evropským komisařem pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. Od října 2011 působí jako ředitel sociálnědemokratického think tanku Masarykova demokratická akademie. »zpět nahoru«

Olga Štrejbarová

Zakladatelka facebookové skupiny Ježíškova vnoučata. Za velmi krátkou dobu nasbírala mnoho členů, kteří se rozhodli přidat k tomuto projektu. Senioři si tak díky této skupině mohli přát téměř cokoliv – knížky, předplatné oblíbeného časopisu, dobroty, návštěvu muzea, rotoped nebo jízdu na harleyi. »zpět nahoru«

Lenka Štěpánová

Členka České středoškolské unie. Usilovala o zapojení středoškolských studentů do diskuze o školství a právech studentů. Vedla několik studentských kampaní za zohlednění studentských hodnocení výuky a za zvýšení veřejných výdajů do školství. Tato snaha vyústila v příslib dodatečných 30 miliard korun ze státního rozpočtu pro rok 2019. V současné době pracuje pro Teach Live, kde se zaměřuje na změnu vzdělávacího systému skrze lepší přípravu učitelů a poradců pro vzdělání. »zpět nahoru«

Václav Štětka

Václav Štětka působí od roku 2016 na britské Loughborough University, kde vyučuje mediální studia a politickou komunikaci. V letech 2009-2013 byl výzkumným pracovníkem na University of Oxford, poté přešel na Karlovu univerzitu, kde v letech 2013-2015 vedl výzkumnou skupinu PolCoRe. Mezi jeho odborné zájmy dále patří sociální sítě, transformace mediálních systémů a problematika globalizace a mediálního vlastnictví. »zpět nahoru«

Dominika Trčková

Koordinátorka projektů #laskavec, #jsemlaskavec a PR manažerka Nadace Karla Janečka. Dříve působila jako PR manažerka gastronomické události Prague Food Festival a také spolupracovala na zimním internetovém Grand Restaurant Festivalu. »zpět nahoru«

Ondřej Trhoň

Český novinář. Věnuje se videoherní a kulturní publicistice, na technologie nahlíží ve společenském a politickém kontextu. Publikuje od roku 2012 pro různá média: Finmag, A2 nebo ArtZóna České televize. Poslední dva roky se podílí na přípravě rubriky Děrné štítky na stanici Radio Wave Českého rozhlasu. »zpět nahoru«

John Tusa

Česko-britský novinář a historik. V roce 1939 emigroval do Velké Británie. Od 60. let pracoval v BBC, mezi lety 1986 až 1993 působil jako šéf zahraničního vysílání BBC World Service. Byl také výkonným ředitelem uměleckého centra Barbican v Londýně. V roce 2003 byl královnou Alžbětou uveden do šlechtického stavu. »zpět nahoru«

Petr Vizina

Český novinář a hudebník. Absolvent Katolické teologické fakulty UK. V současnosti je vedoucím kulturní redakce zpravodajství České televize. V minulosti svými články přispíval do Lidových novin, Hospodářských novin, Respektu či Reflexu. Dříve působil jako bubeník v kapelách Otcovy děti, Traband a Šarközi. »zpět nahoru«

Saša Uhlová

Česká novinářka. Vystudovala romistiku, po studiích se živila terénním výzkumem v sociálně vyloučených lokalitách. Čtyři roky učila na Romské střední škole sociální v Kolíně, od té doby pracuje jako novinářka (Deník Referendum, Romano Vodi, Alarm). V roce 2017 zmapovala pracovní podmínky nekvalifi kovaných a nízkopříjmových skupin obyvatel. V rámci projektu vydala reportáže v internetovém deníku Alarm a vystupovala i v dokumentu Apoleny Rychlíkové Hranice práce. »zpět nahoru«

Alena Wagnerová

Česko-německá spisovatelka a publicistka. Od roku 1969 žije střídavě v Saarbrückenu a Praze. Dlouhodobě se zabývá životem publicistky Mileny Jesenské, vydala její životopis Milena Jesenská (1994). Je autorkou knihy Hrdinové naděje (2008), v níž publikovala rozhovory s odsunutými sudetskými Němci. Působila v představenstvu Nadace Heinricha Bölla, je členkou Mezinárodního PEN klubu. »zpět nahoru«

Eliška Walterová

Česká profesorka, odbornice na vzdělávání. Zaměřuje se na srovnávací, vysokoškolskou a školní pedagogiku, vzdělávací politiku a metodologii pedagogického výzkumu. Působila jako ředitelka Ústavu výzkumu a rozvoje školství Pedagogické fakulty UK v Praze. »zpět nahoru«

Dalibor ‚Dála’ Zíta

Český novinář a hudebník. V Českém rozhlasu začínal v legendárním Rádiu Česko, pohrobku české redakce britské stanice BBC, postupně prošel několika redakcemi a nyní připravuje pořady a příspěvky pro Radio Wave a Český rozhlas Plus a kromě toho spravuje sociální sítě stanice Český rozhlas Jazz. Sám hraje východoevropskou lidovou hudbu a autorské neofolkové písně. »zpět nahoru«Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Creative Europe Media
Dafilms