27. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Inspirační fórum 2020

 

V době globální pandemie koronaviru a klimatického rozvratu si intenzivně uvědomujeme, že dění na vzdáleném bodě zeměkoule může ovlivnit životy nás všech. Zároveň vstupujeme svým způsobem existence do komplexní sítě globálních vztahů a planetárních procesů, jež jsme jako jedinci sotva schopni plně obsáhnout. Zatímco se učíme přemýšlet o svých rolích planetárních občanů, potýkáme se se společenskými tendencemi, které radikální proměnu světa doprovázejí. Především tím máme na mysli vytrácení důvěry vůči institucím i politické reprezentaci a s tím související rezignované postoje některých skupin obyvatel. O mnohých procesech zcela zásadních pro naši budoucnost jsme se jako společnosti nenaučili správně ani mluvit, natožpak abychom byly schopni jejich běh demokraticky ovlivňovat. Dalo by se říci, že žijeme v mezidobí, kdy společenským strukturám, jak je známe, došel dech, a my se nyní potřebujeme pokusit nalézt nové a legitimní ukotvení, v jehož rámci budeme umět poznávat charakter naší současné situace a utvářet budoucí.

V takovém mezidobí si přejeme, aby Inspirační fórum bylo platformou, která nejen vzbuzuje více otázek, než nabízí odpovědí, ale která také pomůže všem zúčastněným být aktivními občany a aktéry změn, které jsou nevyhnutelné a jejichž podobu můžeme ovlivnit. Spojujícím prvkem letošního fóra je naděje v sílu imaginace, prostřednictvím které můžeme jako společnosti i jako jedinci aktivně přispívat k nové podobě našeho světa. Tážeme se, jak zodpovědně uchopit současné výzvy tak, abychom směřovali ke geopoliticky, společensky i ekologicky spravedlivější budoucnosti. Jde nám přitom o nastolení mezioborové a inkluzivní perspektivy, pomocí které chceme poukázat mimo jiné na to, že v planetární éře spolu souvisí zdánlivě nesouvisející děje a že se nás bytostně dotýkají procesy, které překračují civilizační rámce i rámec lidského druhu.

Do zhuštěné formy přemýšlení o současném i budoucím světě se můžete ponořit na stránkách jednotlivých témat, které od letošního ročníku nově zahrnují podrobnou programovou část s promluvami hostů a hostek a tipy na čtení.

Digitální archiv IF 2020 se záznamy všech diskuzí najdete zde.

 


Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Kudy z nudy