27. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Inspirační fórum 2020

 

V době globální pandemie koronaviru a klimatického rozvratu si intenzivně uvědomujeme, že dění na vzdáleném bodě zeměkoule může ovlivnit životy nás všech. Zároveň vstupujeme svým způsobem existence do komplexní sítě globálních vztahů a planetárních procesů, jež jsme jako jedinci sotva schopni plně obsáhnout. Zatímco se učíme přemýšlet o svých rolích planetárních občanů, potýkáme se se společenskými tendencemi, které radikální proměnu světa doprovázejí. Především tím máme na mysli vytrácení důvěry vůči institucím i politické reprezentaci a s tím související rezignované postoje některých skupin obyvatel. O mnohých procesech zcela zásadních pro naši budoucnost jsme se jako společnosti nenaučili správně ani mluvit, natožpak abychom byly schopni jejich běh demokraticky ovlivňovat. Dalo by se říci, že žijeme v mezidobí, kdy společenským strukturám, jak je známe, došel dech, a my se nyní potřebujeme pokusit nalézt nové a legitimní ukotvení, v jehož rámci budeme umět poznávat charakter naší současné situace a utvářet budoucí.

V takovém mezidobí si přejeme, aby Inspirační fórum bylo platformou, která nejen vzbuzuje více otázek, než nabízí odpovědí, ale která také pomůže všem zúčastněným být aktivními občany a aktéry změn, které jsou nevyhnutelné a jejichž podobu můžeme ovlivnit. Spojujícím prvkem letošního fóra je naděje v sílu imaginace, prostřednictvím které můžeme jako společnosti i jako jedinci aktivně přispívat k nové podobě našeho světa. Tážeme se, jak zodpovědně uchopit současné výzvy tak, abychom směřovali ke geopoliticky, společensky i ekologicky spravedlivější budoucnosti. Jde nám přitom o nastolení mezioborové a inkluzivní perspektivy, pomocí které chceme poukázat mimo jiné na to, že v planetární éře spolu souvisí zdánlivě nesouvisející děje a že se nás bytostně dotýkají procesy, které překračují civilizační rámce i rámec lidského druhu.

Do zhuštěné formy přemýšlení o současném i budoucím světě se můžete ponořit na stránkách jednotlivých témat, které od letošního ročníku nově zahrnují podrobnou programovou část s promluvami hostů a hostek a tipy na čtení.

Digitální archiv IF 2020 se záznamy všech diskuzí najdete zde.

 


Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Creative Europe Media
Dafilms