Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací

25. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Inspiration forum LAB

Inspiration forum LAB je interdisciplinární výzkumný program, jehož cílem je poskytnout prostor, kde se umělci a vědci mohou setkávat a spolupracovat na vytváření multimediálních uměleckých projektů založených na výzkumu. Cílem je spojit vědecký a umělecký jazyk a najít způsoby vyjádření, které by mohly komunikovat s diváky za hranicemi každého z těchto dvou světů.

EDIT: Prodloužili jsme uzávěrku přihlášek, které můžete podávat do pátku 17. září 2021.
 

Open Call

Inspirační fórum ji.hlavského festivalu a Display – Asociace pro výzkum a kolektivní praxi zvou evropské umělce, filmaře, designéry, vědce, výzkumníky a odborníky z dalších oborů, aby se k nám připojili ve snaze hledat nápaditá řešení strukturálních problémů evropské společnosti, která čelí výzvám spojeným s proměnou ekologické, politické, technologické a sociální krajiny, a navrhovat alternativy k současnému vývoji, které přispějí k udržitelné a kolektivní budoucnosti.

Hledáme účastníky, kteří si kladou zásadní otázky o převládajících narativech o světě kolem nás a naší roli v něm. A zároveň mají zájem o interdisciplinární přístup založený na spolupráci a propojující vědu, technologie a umění.

Vybraní účastníci budou mít příležitost prohloubit své teoretické i technické dovednosti prostřednictvím teoretických přednášek a praktických workshopů. Vytvoří dva interdisciplinární týmy, které se budou podílet na kolaborativním výzkumu a rozvíjet své multimediální umělecké projekty. Výsledné projekty budou prezentovány v Galerii Display a na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava.

Téma IF LABu 2021/22

„Meze růstu“ není jenom názvem legendární zprávy Římského klubu z roku 1972 vypracované výzkumným týmem pod vedením Donelly H. Meadowsové, ale také zajímavou výzvou. Ve zprávě se uvádí, že existují určité meze chování společnosti a ekonomické systémy vždy čelí určitým mezím. Ale co pro nás tyto meze představují? Překážky? Příležitost lépe se soustředit? Produktivní omezení? Kolik vlastně existuje možností růstu? A potřebujeme vůbec růst? Jaký je stav společnosti nebo ekonomiky, která se do těchto mezí vejde, a to jak doslovně, tak metaforicky?

Tyto otázky určují i výzkumný plán programu Inspiration Forum LAB 2021/22, který navazuje na konceptuální šíři i historickou úlohu původní zprávy Římského klubu, jež v roce 2022 oslaví své 50. výročí. Budeme se zabývat duchem ekologie, infrastruktur a institucí, které přinášejí a využívají nové poznatky o naší planetě a jejich mezích. Vědu tedy pojímáme nejen jako nástroj, ale i jako předmět zkoumání, který lze kriticky hodnotit právě z hlediska toho, jakou realitu pomáhá vytvářet a jakou se naopak snaží potlačit nebo dokonce vymazat.

Hlavní lektoři

V rámci programu budou účastníci pracovat pod vedením dvou head tutorů: Zbyňka Baladrána a Lenky Hámošové. Program odborných přednášek sestaví a povede Lukáš Likavčan.

Zbyněk Baladránfoto: Tomáš Vodňanský

Autor, vizuální umělec, kurátor a výstavní architekt. Ve svých pracích zkoumá území, která okupuje ta část civilizace, kterou nazýváme západní. Použitím metodologie podobné metodám používaným etnografy, antropology a sociology vykopává tento post-humanistický „archeolog“ zbytky ne tak vzdálené minulosti, dívá se zejména na společenské systémy ve vztahu k dědictví politické levice.

Vystudoval historii umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Nová média na Akademii výtvarných umění v Praze. V roce 2001 spoluzaložil Display – Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi, kde pracuje jako kurátor a organizátor. Zúčastnil se výstav jako jsou Manifesta 5 v Donosti / San Sebastian (2004), 11. bienále v Lyonu, 56. La Biennale di Venezia (2013) a v MoMA (2015). Zastupuje ho galerie Jocelyn Wolff v Paříži, Gandy Gallery v Bratislavě, Hunt Kastner v Praze a družstevní sdružení Salvator Rosa.

Webové stránky

Lenka Hámošová

Designérka, výzkumnice a vizuální umělkyně. V rámci svého doktorského studia na pražské FAMU zkoumá syntetická média a jejich využití v audiovizuální tvorbě. Je iniciátorkou vzdělávacího projektu Collective Vision of Synthetic Reality, jehož cílem je šířit povědomí o dostupných modelech AI. Prostřednictvím workshopů se snaží otevírat diskuzi o budoucím využití umělé inteligence.

Hámošová je absolventkou Sandbergova Institutu na Masters Rietveld Academie v Amsterdamu a Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě. Vyučuje na Prague College v rámci programu MA Future Design a je spoluzakladatelkou festivalu kritického a společensky angažovaného designu UROBOS.

Webové stránky

Lukáš Likavčanfoto: Matěj Hošek

Odborně se zabývá filosofií technologií, politickou ekologií a teorií vizuálních kultur. Jako výzkumník působil na Wirtschaftsuniversität Wien (Vídeň), The Hong Kong Polytechnic University (Hong Kong) a BAK, basis voor actuele kunst (Utrecht).

Vyučuje na Centru audiovizuálních studií FAMU v Praze, na Strelka Institute for Media, Architecture and Design v Moskvě a jako výzkumník působí v Display – Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi. Je jedním z editorů antologie Mysl v terénu: Filozofický realismus ve 21. století Display / VVP AVU, 2018) a autorem knihy Introduction to Comparative Planetology (Strelka Press, 2019).

Webové stránky

Koho hledáme?

8 účastníků z evropských zemí z různých oborů (umění, film, architektura, design, sociologie, ekologie, technologické inovace atd.), kteří společně vytvoří dva interdisciplinární týmy. Každý z těchto týmů bude zahrnovat účastníky se zkušenostmi v oblasti technologií, přírodních věd, společenských věd a umění.
Věk: 25–40 (doporučeno)
Dobrá znalost angličtiny

Podmínky

● Program IF LAB trvá sedm měsíců (od října 2021 do dubna 2022) s následnou prezentací projektů na jaře/ v létě a na podzim roku 2022
● Přednášky a workshopy se budou konat v Praze, v Jihlavě a online
● Každý účastník obdrží stipendium ve výši 500 EUR
● Každá skupina bude pracovat s produkčním rozpočtem 1200 EUR a může utratit dalších 500 EUR za pronájem technologií nebo odborné konzultace

Důležitá data a termíny

Vyhlášení výzvy: 24. května 2021
Termín pro podání přihlášek (prodlouženo): 17. září 2021
Výsledky výběrového řízení: v týdnu od 27. září 2021

Časový harmonogram IF LAB

Úvodní setkání s lektory: v období od 27. září do 1. října 2021
1. část: 26. října – 1. listopadu 2021/ 6 dnů celodenního intenzivního programu
2. část: listopad 2021 – leden 2022 / 5 odborných přednášek, 2 lektorské konzultace, výzkum a vývoj projektů
3. část: únor – duben 2022 / tvorba projektů, technické konzultace, závěrečná prezentace
Prezentace v galerii Display: květen/červen 2022
Prezentace na MFDF Ji.hlava: říjen 2022

Přihláška

Všechny podklady prosím dodejte v angličtině

Vyplněný formulář přihlášky*
● Životopis/portfolio obsahující předchozí práci až do současnosti (PDF formát, uveďte prosím nedávná díla relevantní pro koncepci LABu)
● Motivační dopis (PDF formát, vysvětlete prosím, proč vás zajímá téma IF LABu a proč se chcete zúčastnit interdisciplinárního projektu)

Pokud ještě v naší databázi nemáte účet, vyplňte prosím základní identifikační údaje a vytvořte si heslo. Registrace vám usnadní další komunikaci s MFDF Ji.hlava a Inspiračním fórem a váš účet budete moci využívat i v následujících ročnících. Po absolvování základní registrace se vám zpřístupní formulář "Inspiration Forum LAB 2021/22".

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na if@ji-hlava.cz.

Zpracování osobních údajů

Odesláním projektu přijímáte naše zásady ochrany osobních údajů v souladu s GDPR.

Závěrem

Zasláním přihlášky a účastí v programu bezpodmínečně přijímáte zde uvedená pravidla a předpisy. Organizátoři si vyhrazují právo kdykoliv a bez předchozího oznámení tato pravidla, předpisy nebo procesy změnit.

 

Inspiration forum LAB pořádá Inspirační fórum MFDF Ji.hlava ve spolupráci s Display – Asociací pro výzkum a kolektivní praxi.

 

Za podpory Evropské kulturní nadace.Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Creative Europe
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt