Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací

25. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

„Jisté je, že všechno bude jinak. Změnu buď podnítíme naším jednáním
nebo se svět změní, zatímco budeme pasivně přihlížet.“

– Sini Harkki –
finská aktivistka, panelistka Inspiračního fóra 2019
program Klimageddon, debata „Nestát, nekoukat, jednat“

 

 

Partnerství

Spolupráce s partnery je pro vznik Inspiračního fóra klíčová. Umožňuje nám nejen financovat účast hostů, ale skrze společnou diskuzi také vnímat perspektivy různých oborů, hledat nová témata a objevovat výrazné osobnosti. Forma spolupráce se může lišit s ohledem na cíle a vize partnera a obnášet jednu z následujících variant. Ty se pojí s odlišnou finanční podporou i různou podobou plnění z naší strany.

» partner debaty
» partner dne
» partner Inspiračního fóra

 

 

 

Připravovaná témata 2020

V letošním roce budeme během Inspiračního fóra na následujících tématech zkoumat myšlenku zodpovědnosti v propojeném světě.

Nábo-ženství / Role žen v náboženském životě a provozu církví.

Globální infrastruktury / Jaká proměna světa nás čeká? Jakým způsobem se promění procesy rozhodování a v čí prospěch? Jak identifikovat nové utvářející se struktury moci a jak nově uvažovat o vládnutí na globálním poli? Jak se promění role nadnárodních institucí jako OSN nebo WHO v tomto uspořádání? Budou základním kapitálem dneška data a bude jejich centralizované ovládnutí znamenat držení moci?

Laboratoř Afrika / Přestože Afrika čelí mnoha výzvám postkoloniálního vývoje, jde o rozmanitý a v mnoha aspektech bohatý kontinent s velkým potenciálem k proměně. Jaké trendy a jaká hnutí se v Africe rozvíjejí? A jak se nová éra promítne do fungování ekonomiky, zemědělství, a školství, do vývoje technologií a do politických systémů?

Dílo země, země dílo / Produkce potravin čelí spolu s krajinou, ve které se odehrává, mnoha výzvám. Podmínky za kterých jsou potraviny produkovány, tedy vysychání půdy nebo rostoucí vzácnost zdrojů, kladou výzvy dosavadní logice kapitálu a vlastnictví půdy, povaze hospodaření, roli státu a korporací, využívání technologií a umělé inteligence. Zároveň vytváří tlak na energetické a surovinové úspory a nutí nás promýšlet vzorce spotřeby a efektivitu výživy.

Neviditelné technologie / Zásadní zásah inteligentních technologií do života jedince i společnosti si zpravidla spojujeme s automatizací a robotizací, technologizace ale zasahuje mnohem širší oblasti lidské společnosti, které často nejsou viditelné, tak jako sociální a on-line média. Dosah a vliv sociálních a on-line médií jsou mnohem větší než jakéhokoliv tradičního média či kterékoliv vlády na světě. Jejich fungování ovládají algoritmy, ty tak mají čím dál větší podíl na rozhodování o tom, co ve výsledku vidíme i co si myslíme. Algoritmy vládnou dnešní společnosti a v budoucnu budou kralovat ještě intenzivněji. Otázkou je jak.

Nové formy hrdinství / Každá éra a společnost produkuje své typy hrdinství. Co lze považovat za hrdinství v relativně blahobytné západní společnosti? Je jím tradiční nasazení života pro druhé, nasazení vlastního pohodlí a kariéry, vytrvalost ve veřejně prospěšném úsilí bez očekávání ocenění, narušení každodennosti nebo různé formy přijetí zodpovědnosti?

 

 

 

Publikum

Pro Inspirační fórum je důležité zapojení a zpětná vazba publika, které je pro nás plnohodnotným partnerem debatujících hostů a proto se vždy snažíme zajistit publiku dostatečný prostor k interakci s řečníky fóra.

Devátý ročník Inspiračního fóra uvítal více než 6000 diváků. Mezi nimi byli návštěvníci dokumentárního festivalu, filmoví profesionálové, studenti vysokých škol, a také regionální diváci. Během 33 programových bloků pomluvilo 102 hostů, kteří přijeli z 19 různých zemí. Kromě evropských zemí, jako je Polsko, Maďarsko, Chorvatsko a Velká Británie, šlo o řečníky z Afgánistánu, Brazílie či USA. Inspirační fórum je prostorem pro propojení všech těchto skupin a prostorem pro jejich dialog a vzájemné poznání.

Největší demografickou skupinou mezi návštěvníky Inspiračního fóra jsou lidé ve věku od 18 do 40 let, s vyšším vzděláním a zájmem o společenská témata a kulturu. Nejčastěji přijíždějí především z větších měst ČR a ze Slovenska. Filmoví profesionálové, mezi nimiž jsou režiséři, producenti, distributoři, sales-agenti, filmoví kritici či zástupci filmových festivalů, přijíždějí z celého světa.

 

 

 

Klíčové charakteristiky Inspiračního fóra

Dalekohled do budoucnosti / Skrze vybraná témata se zabýváme otázkami a problémy dnešního světa, jeho směřováním do budoucnosti a zkoumáme možnosti, jak k budoucnosti přispívat účinným způsobem osobně, občansky nebo politicky.

Diskuzí k jednání /Při koncipování témat i jednotlivých diskuzí usilujeme nikoli o prvoplánovou aktuálnost a atraktivitu, ale o pojetí, které míří k jádru společenských problémů. Hledáme odpovědi na to, co si v dané problematice počít do budoucna a jaké jsou možné scénáře. Soustředíme se na možnosti jednání.

Laboratoř pro filmaře / Díky propojení s Mezinárodním festivalem dokumentárních filmů Ji.hlava, který kromě diváků každoročně navštíví také více jak tisícovka filmových tvůrců, funguje fórum jako zdroj inspirace pro filmaře při hledání nových témat a námětů pro budoucí filmy.

Cesta k jádru problémů / Diváci filmového festivalu, ve kterých dokumenty vyvolaly otázky mají možnost diskutovat s odborníky, kteří daná témata dlouhodobě promýšlejí nebo aktivně ovlivňují, ale také sdílet myšlenky o současném světě i mimo svou sociální skupinu.

Prostor pro mnohost hlasů / Během šesti dní vystoupí na sto mluvčích z řad výjimečných světových i domácích osobností, ale také řečníků, jejichž hlas ve veřejném prostoru zatím nezazníval. Objevujeme ty, kteří říkají něco nového.

Propojení lokálního a globálního / Dáváme prostor hlasům z regionu. Na Inspiračním fóru tak bok po boku vystupují osobnosti z celého světa a inspirativní lidé z Jihlavy a Vysočiny. Také aktivně oslovujeme a zapojujeme lokální publikum.

Rovné zastoupení mužů a žen mezi řečníky / Usilujeme o rovné zastoupení žen a mužů mezi řečníky a pestré zastoupení řečníků z nejrůznějších menšinových skupin obyvatelstva.

Udržitelnost jako permanentní snaha / Klimatické krizi se soustředěně věnoval loňský program Klimageddon a téma udržitelnosti a šetrného ekologického přístupu se stalo také hlavním mottem celého loňského festivalu. Ekologie, udržitelnost a environmentální aspekt prochází napříč celým Inspiračním fórem a je součástí všech témat, v definicích tematických bloků, vytyčených tezích v debatách i v podobě environmentálních expertů v jednotlivých panelech.

 


Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Creative Europe
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt