Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací

26. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

„Jisté je, že všechno bude jinak. Změnu buď podnítíme naším jednáním
nebo se svět změní, zatímco budeme pasivně přihlížet.

– Sini Harkki –
finská aktivistka, panelistka Inspiračního fóra 2019
program Klimageddon, debata „Nestát, nekoukat, jednat“

 

 

Inspirační fórum je součástí ji.hlavského festivalu od roku 2011, kdy vzniklo s cílem originálním způsobem propojit filmový a nefilmový svět a vytvořit prostor pro objevování a iniciování nových témat a námětů pro dokumentární filmy. Nejprve jako pětidenní setkání desíti vybraných režisérů z celého světa s významnými osobnostmi mimo filmový svět – vědci, spisovateli, výtvarnými umělci či filozofy. Festivalové publikum se s hosty fóra mohlo setkávat v rámci veřejných přednášek.

V roce 2018 se platforma rozšířila na šestidenní mezinárodní diskusní fórum, během kterého festivaloví návštěvníci, filmaři a obyvatelé Jihlavy mohou vést vzájemný dialog, debatovat s českými i mezinárodními hosty a třídit si myšlenky. Nový model fóra přinesl rozdělení dnů na jednotlivá témata a nové diskusní formáty jako je monologický vnitřní svět, ve kterém hosté z řad umělců představují, co je zásadně inspirovalo v životě a tvorbě, dokumentární dialogy, které otevírají nové kontroverzní perspektivy nebo večerní video blok.

Na hlavní program navazují další projekty jako je výzkumný umělecký program zaměřený na mezioborovu spolupráci IF LAB, workshop IF NEWS pro začínající novináře, dětský debatní program Po-hádky nebo podcastová série Screenshot přinášející to nejzajímavější z uplynulého Inspiračního fóra.

Mezi osobnostmi, které s publikem v minulých letech diskutovaly, byli mimo jiné čínský spisovatel a nositel Nobelovy ceny Gao Xingjian, americký psycholog a autor stanfordského vězeňského experimentu Philip Zimbardo, členka Pussy Riot Maria Aljochina, chorvatský divadelní dramatik Oliver Frljić, komisařka budoucích generací ve Walesu Sophie Howe, americký klimatolog Bill McKibben, rakouský spisovatel, novinář a kurátor Robert Misik, básnířka a spisovatelka Kapka Kassabová, japonský matematik a bývalý starosta města Hirošima Tadatoshi Akiba, vědkyně na poli nových technologií Aleksandra Przegalinsk nebo zakladatel serveru WikiLeaks Julian Assange.

 

 

 

Partnerství

Pro rozvoj Inspiračního fóra je spolupráce s partnery klíčová. Umožňuje nejen financovat účast českých i zahraničních hostů, ale skrze společnou diskuzi také vnímat perspektivy různých oborů, formulovat nová témata a objevovat výrazné osobnosti. S každým partnerem formulujeme výslednou podobu spolupráce s ohledem na jeho cíle, vize a finanční možnosti. Vycházíme z následujících typů spolupráce:

● partner diskuse - záštita vybrané diskuse
● partner dne - záštita všech diskusí v rámci tematického bloku
● partner Inspiračního fóra - záštita nad celou diskusní platformou (hlavní podporovatelé projektu)

 

 

 

Publikum

Pro Inspirační fórum je důležité zapojení a zpětná vazba publika, které je pro nás plnohodnotným partnerem debatujících hostů a proto se vždy snažíme zajistit publiku dostatečný prostor k interakci s řečníky fóra.

Tradičně jsou největší demografickou skupinou mezi návštěvníky Inspiračního fóra lidé ve věku od 18 do 40 let, s vyšším vzděláním a zájmem o společenská témata a kulturu. Nejčastěji přijíždějí především z větších měst ČR a ze Slovenska. Filmoví profesionálové, mezi nimiž jsou režiséři, producenti, distributoři, sales-agenti, filmoví kritici či zástupci filmových festivalů, přijíždějí z celého světa. V roce 2019 fórum uvítalo více než 6000 diváků

Desátý ročník Inspiračního fóra letos proběhl online a během jedenácti dnů (27. 10. — 6. 11. 2020) na něm vystoupilo 80 hostů z Česka i zahraničí. Ti virtuálně „přicestovali“ z 15 zemí. Kromě evropských zemí, jako je Polsko, Maďarsko, Německo a Norsko, šlo o řečníky z Chile, Mali či USA. Mezi hosty bylo 38 žen a 36 mužů. Návštěvnost všech přenosů na Facebooku, YouTube kanálu a webu Inspiračního fóra přesáhla 140 000 zhlédnutí.

Více informací najdete v závěrečné zprávě fóra.

 

 

 

Klíčové charakteristiky Inspiračního fóra

Dalekohled do budoucnosti / Skrze vybraná témata se zabýváme otázkami a problémy dnešního světa, jeho směřováním do budoucnosti a zkoumáme možnosti, jak k budoucnosti přispívat účinným způsobem osobně, občansky nebo politicky.

Diskuzí k jednání / Při koncipování témat i jednotlivých diskuzí usilujeme nikoli o prvoplánovou aktuálnost a atraktivitu, ale o pojetí, které míří k jádru společenských problémů. Hledáme odpovědi na to, co si v dané problematice počít do budoucna a jaké jsou možné scénáře. Soustředíme se na možnosti jednání.

Laboratoř pro filmaře / Díky propojení s Mezinárodním festivalem dokumentárních filmů Ji.hlava, který kromě diváků každoročně navštíví také více jak tisícovka filmových tvůrců, funguje fórum jako zdroj inspirace pro filmaře při hledání nových témat a námětů pro budoucí filmy.

Cesta k jádru problémů / Diváci filmového festivalu, ve kterých dokumenty vyvolaly otázky mají možnost diskutovat s odborníky, kteří daná témata dlouhodobě promýšlejí nebo aktivně ovlivňují, ale také sdílet myšlenky o současném světě i mimo svou sociální skupinu.

Prostor pro mnohost hlasů / Během šesti dní vystoupí na sto mluvčích z řad výjimečných světových i domácích osobností, ale také řečníků, jejichž hlas ve veřejném prostoru zatím nezazníval. Objevujeme ty, kteří říkají něco nového.

Propojení lokálního a globálního / Dáváme prostor hlasům z regionu. Na Inspiračním fóru tak bok po boku vystupují osobnosti z celého světa a inspirativní lidé z Jihlavy a Vysočiny. Také aktivně oslovujeme a zapojujeme lokální publikum.

Rovné zastoupení mužů a žen mezi řečníky / Usilujeme o rovné zastoupení žen a mužů mezi řečníky a pestré zastoupení řečníků z nejrůznějších menšinových skupin obyvatelstva.

Udržitelnost jako permanentní snaha / Klimatické krizi se soustředěně věnoval loňský program Klimageddon a téma udržitelnosti a šetrného ekologického přístupu se stalo také hlavním mottem celého loňského festivalu. Ekologie, udržitelnost a environmentální aspekt prochází napříč celým Inspiračním fórem a je součástí všech témat, v definicích tematických bloků, vytyčených tezích v debatách i v podobě environmentálních expertů v jednotlivých panelech.

 


Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Kudy z nudy