ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum
češtinaenglish

27. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

 

Sp. 8 / Trouble with Gender, Care and Violence (in English)

Not only the pandemic and climate crisis point to the fact of the inevitable interconnectedness of people. We do not and can not live as isolated individuals. That’s why when thinking about freedom, we shouldn’t just think of personal liberty. In fact, as Butler claims in their speech, the emphasis on personal liberty is making our world uninhabitable. While thinking about power and care, Butler invokes a different kind of freedom - freedom to live a livable life.

Judith Butler is a philosopher, gender theorist and Maxine Elliot Professor Emer. in the Department of Comparative Literature and the Program of Critical Theory at the University of California, Berkeley. They are best known for their 1990 book Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Their theories of the performative nature of gender and sex were highly influential within feminist and queer theory. They are active in several human rights organizations and presently serve on the advisory board of Jewish Voice for Peace. They were the recipient of the Andrew Mellon Award for Distinguished Academic Achievement in the Humanities (2009-13), were elected as a Corresponding Fellow of the British Academy in 2018, and to the American Academy of Arts and Sciences in 2019. In 2020, they served as President of the Modern Language Association. In their last book The Force of Nonviolence they show how an ethic of nonviolence must be connected to a broader political struggle for social equality.

---

Trable s genderem, péčí a násilím (v angličtině)

Nejen pandemie a klimatická krize ukazují naši vzájemnou propojenost. Nežijeme ani nemůžeme žít jako izolovaní jednotlivci. Právě proto bychom při úvahách o svobodě neměli přemýšlet pouze nad osobní svobodou. Důraz na osobní svobodu je podle Butler ve skutečnosti tím, co činí náš svět neobyvatelným. Při promýšlení moci a péče mluví Butler o jiné svobodě - svobodě žít žitelný život.

Judith Butler se věnuje filozofii a genderové teorii a působí jako emeritní profesor*ka Maxine Elliot na Katedře srovnávací literatury a v Programu kritické teorie na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Nejznámější knihou Judith Butler je publikace s názvem Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity z roku 1990. Teze, které zastává a které vycházejí z performativní povahy genderu a sexu, ovlivnily do velké míry formování feministické a queer teorie. Je aktivní v organizacích zabývajících se lidskými právy a v současné době působí v poradním sboru organizace Jewish Voice for Peace. Za svou práci získal*a Cenu Andrewa Mellona za vynikající akademické výsledky v humanitních vědách (2009–2013), v roce 2018 získal*a korespondenční členství v Britské akademii a v roce 2019 členství v Americké akademii umění a věd. V roce 2020 předsedal*a Asociaci moderního jazyka. Poslední kniha Judith Butler s názvem The Force of Nonviolence zdůrazňuje propojení etiky nenásilí s širším politickým bojem za sociální rovnost.

Další epizody Screenshotu Inspiračního fóra si můžete poslechnout zde.

Zpět na hlavní stránku IF.

 

Tento díl připravili:

Autor: Lukáš Senft.
Producentka: Tereza Swadoschová.
Dramaturgie: Ivo Bystřičan.
Znělku a sound design vytvořil Martin Tvrdý.
Produkce: Iveta Černá.
Dále se na výrobě podcastu podíleli Tomáš Tkáč, Šárka Hučíková a Mikuláš Odehnal.
Nahráno ve studiu Mr. Wombat.

Poslechněte si nás také na: 

          Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Creative Europe Media
Dafilms