Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací

24. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Program semináře Média a Dokument v roce 2018

Místo konání

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16

Harmonogram

PÁTEK 26. října

SOBOTA 27. října

 • Dopoledne 10.00 – 12.50 | dílna CZ/ENG
  3 přednášky (každý přednášející má 50 minut, následuje vždy 10 min. přestávka)

  10.00 / Thomas Wartenberg / Reenacting Torture: The Act of Killing, Evil, and Empathy
  11.00 Jindřiška Bláhová / Recenze v odborném tisku
  12.00 / Ian Willoughby / Interview

 • Odpoledne 14.00 – 18.00 | dílna CZ
  2 workshopy / každý workshop má 180-240 minut, student si vybírá pouze jeden / přihlásit se na konkrétní workshop můžete ZDE

  workshop 1 / Barbora Linková, Matěj Schneider / Videoreportáž
  Workshop redaktorů Radia Wave zaměřený na natáčení videoreportáží pro sociální sítě. Účastníci si ve stručném kurzu osvojí si teoretické i praktické dovednosti multimediálního reportéra a zkusí si natočit a postprodukčně zpracovat vlastní krátkou videoreportáž z festivalu. Rekordéry zajistíme. Pokud máte, přineste si jenom vlastní sluchátka.

  workshop 2 / Brit Jensen, Jiří Slavičinský / Dokument zvukem!
  Žánr audiodokumentu vám audio dokumentaristé z Českého rozhlasu představí na ukázkách předních světových tvůrců. Dozvíte se, jak vyprávět příběh prostřednictvím zvuku, jak fungují zvukové scény a jaké další možnosti audiodokument má. Sami si vyzkoušíte, jak vést, nahrávat a vystavět dokumentaristický rozhovor a jak základně ovládat techniku. Rekordéry zajistíme. Pokud máte, přineste si jenom vlastní sluchátka.

NEDĚLE 28. října – PONDĚLÍ 29. října

 • Příprava textů
  Účastníci dílen navštěvují festivalové projekce a doprovodný program a pracují na svých výstupech. Možné konzultace s lektory (každý má vypsané hodinu a půl dlouhé „konzultační hodiny“). Pozor: každý si vybere pouze 1 žánr a připravuje pouze 1 text (kromě těch, kteří seminář absolvují podruhé, ti připravují 2 texty). Optimální rozsahy jednotlivých textů určuje lektor (pohybují se od 2 do 4 normostran).

ÚTERÝ 30. října 

 • 10.00 – 17.00 / Kritické semináře
  Účastníci rozděleni do skupin k jednotlivým lektorům paralelně diskutují a analyzují připravené texty.

--------------

PONDĚLÍ 12. listopadu

 • Studenti lektorům odevzdají druhou, přepracovanou verzi svého textu, kterou zasílají i svému odpovědnému pedagogovi na příslušné katedře.

--------------

Výstupy

 • Vybrané texty jsou uveřejněny na na webu www.dokrevue.cz.
 • Texty účastníků dílen mohou studenti uplatnit v médiích, v nichž již pracují.

Podmínky pro získání zápočtu

 • účast na všech 3 přednáškových blocích (FF MU: 100% účast na přednáškách, ostatní min. 8 z 10 přednášek)
 • účast na 1 workshopu / na konkrétní workshop se můžete hlásit ZDE
 • napsání textu ve vybraném žánru
 • absolvování kritického semináře s lektorem
 • odevzdání přepracované verze textu lektorovi i svému odpovědnému pedagogovi

Opakovaná účast

Účast je možná i pro studenty, kteří již jednou nebo dvakrát seminář absolvovali. Ti mohou vynechat první dva přednáškové bloky (jsou každý rok podobné). Účastní se povinně třetího přednáškového bloku (sobota dopoledne) a workshopu a v daném časovém horizontu vypracují 2 texty ve 2 různých žánrech. Kritický seminář absolvují s oběma lektory (rozvrh bude buď přizpůsoben anebo druhá konzultace proběhne jiným způsobem domluveným s lektorem).

Pokud si seminář chcete podruhé zapsat jako předmět na své katedře, ověřte si, zda je možné opakované absolvování semináře za kredity – některé z univerzit, které seminář Média a dokument vypisují jako volitelný předmět, toto neumožňují (tzn. seminář můžete absolvovat opakovaně, s nabízenými výhodami, jako je akreditace press zdarma, ale pouze mimo školu, bez nároku na kredity).

Základní literatura

Nichols, Bill: Úvod do dokumentárního filmu. Nakladatelství AMU a JSAF, Praha 2010.
DO I. – VI. sborník textů o dokumentu (vybrané texty doporučené k jednotlivým žánrům). JSAF, Jihlava 2003 – 2007.
Gauthier, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie. Nakladatelství AMU a JSAF, Praha 2004.
Dok.revue (příloha časopisu Respekt, jediné české periodikum věnující se systematicky reflexi dokumentárního filmu).
+ texty doporučené jednotlivými lektory.

----------------------------

Anotace

Komentář

Žánr komentáře patří v denním tisku k tzv. královským disciplínám, spojuje analýzu a názor či postoj, a to vše více či méně zabalené v literárním hávu. Komentář je a není literatura, a v tomto napětí se také pohybuje. V Česku více než kdekoliv jinde převažuje literatura nad analýzou, důležitější je názor a krása řečeného. Ale názor má každý, o sobě na něm není nic zajímavého. Hodnota komentáře spočívá spíše v argumentu a v celkovém natočení komentované věci. Komentář je osudově spojen s kritikou. Komentář rozebírá věcné souvislosti, kritice jde o pravdivostní hodnotu, píše Walter Benjamin ve svém rozboru Goethových Spřízněných volbou. Může být komentář bez kritiky? A kritika bez komentáře? A jak se vzájemně ovlivňují? Může nám to pomoci v recepci dokumentárního filmu?

Robert Čásenský

Český novinář a komentátor, šéfredaktor a majitel reportážně-investigativního magazínu Reportér. V letech 2006-2013 byl šéfredaktorem deníku Mladá fronta DNES, v roce 2013 odešel z mediální skupiny MAFRA poté, co ji koupila společnost Agrofert Andreje Babiše. V roce 2009 patřil mezi hlavní iniciátory novinářských protestů proti tzv. náhubkovému zákonu.

------

Recenze v deníku a online médiích

Cílem přednášky je seznámit posluchače se základními (nedogmatickými) pravidly pro psaní do elektronických médií. Vzhledem k bezbřehosti internetu a množství formátů se zaměří především na deníkové recenze. Různé přístupy a jejich limity si demonstrujeme rozborem již publikovaných textů několika zavedených autorů.

Kamil Fila

Filmový publicista, pedagog a držitel novinářské ceny Křepelka za rok 2013. Vystudoval Teorii a dějiny filmu a audiovizuální kultury na MU v Brně. Působil v několika internetových periodikách (Inzine, Renaultrevue, Filmpub, Filmweb, Moviezone) a přispíval do alternativních kulturních časopisů (Živel, Tamto, Film a doba). Od roku 2003 byl externistou filmového měsíčníku Cinema. Coby kmenový autor prošel redakcemi dvouměsíčníků Cinepur (2015 - 2010), online deníku Aktuálně.cz (2008 - 2012) a týdeníku Respekt (2012 - 2016). V současné chvíli se věnuje projektu Ještě větší kritik, než jsme doufali.

------

Rozhovor

Rozhovor je žánr, který má mnoho tváří. Jiný bude v deníku, v sobotní příloze, ve svazku rozhovorů nebo jako bilancující knižní rozhovor, jež lze postavit na roveň životopisu. Odlišné tempo bude mít interview s politikem, s veřejným intelektuálem, s umělcem, a ještě jiné se skladnicí nebo stavebním dělníkem. Rozhovor může být konfrontací, průzkumem i freskou. V přednášce se dotkneme místa rozhovoru v československé novinářské a literární historii, toho, jak se na rozhovor připravit a jak dlouho by měl vlastně trvat. V souvislosti s procesem transformace záznamu ve finální text se také zastavíme u leckdy svízelné otázky, kolik je ve výsledku interviewera a kolik intervieowovaného.

Matěj Metelec

Esejista, publicista a redaktor kulturního čtrnáctideníku A2. Publikoval desítky textů různých žánrů v mnoha periodikách, krom domovské A2 např. v Cinepuru, Labyrint Revue, Novém prostoru, Revue Prostor nebo na komentářovém webu a2larm.cz. Ve svých esejích se věnuje mj. tématům spojeným s politickou teorií nebo československému politickému a historickému myšlení. U příležitosti letošních osmičkových výročí v A2 uskutečnil, většinou ve spolupráci s Lukášem Rychetským, sérii rozhovorů s významnými českými intelektuály.

------

Esej

Francouzské „essayer“ znamená zkusit, pokusit se – přičemž vektorem tohoto pokusu je nalezení spojnice mezi tématem a autorským subjektem takovým způsobem, jakého je mocen právě a jen sám autor. V tom jsou obsaženy přednosti i nevýhody tohoto „nad“ či „mimo“ žánru myšlení, literatury a publicistiky – kvalita výstupu spočívá v osobitosti, inteligenci a vzdělání autora, a také v nápadu, který se musí urodit. Esej (v evropském pojetí) je možná nejsvobodnější z žánrů zde prezentovaných, ale současně se může stát zrcadlem autorových limitů. Ve vymezeném čase se tím zkusme zabývat.

Vít Janeček

Dokumentarista, publicista a pedagog FAMU. Absolvent FF UK - obor filmová věda (u Jiřího Cieslara a Přemysla Maydla), a FAMU - obor dokumentární tvorba (u Karla Vachka a Jana Němce). Dlouhodobě se zabývá filmovou teorií, dokumentárním filmem a interdisciplinárními vztahy mezi uměleckými obory a obory poznání. V letech 2012 - 2015 vedl zahraniční sekci FAMU - FAMU International. Spoluzaložil Centrum audiovizuálních studií FAMU, kde působil do roku 2012. Od roku 2006 koordinuje vzdělávací projekt FAMU v Barmě. V roce 2014 spolu se svojí ženou, slovenskou dokumentaristkou a producentkou Zuzanou Piussi založil společnost D1film a od roku 2015 se věnují vývoji a realizaci zejména dokumentárních filmů. V 90. letech pracoval jako dramaturg filmových projektů Experimentálního prostoru ROXY a divadla Archa a jako kurátor historických retrospektiv na několika ročnících MFF Karlovy Vary. V posledních letech sporadicky publikoval v  Cinepuru, Iluminaci, Literárních novinách a tamní příloze Dok.revue (která nyní vychází v Respektu), kde redigoval také rubriku esej. Nyní občas publikuje v internetovém Deníku Referendum. Od ledna 2016 je členem české komise pro UNESCO.

------

Katalogová anotace

Myslíte si, že napsat anotaci pro festivalový katalog je jednoduché? Zdánlivě nejméně tvůrčí způsob psaní o dokumentárním filmu ve skutečnosti vyžaduje jemné znalosti nejen filmového materiálu, ale i filmového průmyslu. Na přednášce se na příkladech z Ji.hlavy i ze světa seznámíte s různými způsoby přístupu k tvorbě katalogových anotací. Dozvíte se, co jsou časté chyby jejich autorek a autorů, jaké informace má katalogová anotace poskytovat a pro koho je určena.

Tereza Hadravová

Tereza Hadravová editovala anotace pro katalog MFDF Ji.hlava. Vystudovala filozofii a estetiku na FF UK. Od roku 2006 pracuje jako redaktorka časopisu Estetika: The Central European Journal of Aesthetics. Působila jako (hostující) editorka časopisů dok.revue, Iluminace a Cinepur.

------

Thomas Wartenberg

Americký filozof a filmový teoretik. Je autorem knihy Unlikely Couples: Movie Romance as Social Criticism (1999), která zkoumá filmové milostné příběhy z let 1930 až 1990. Jeho kniha Thinking on Screen: Film as Philosophy (2007) se věnuje kinematografické filozofii. Filozofii se snaží také popularizovat a přiblížit ji dětem. Vyučuje na Mount Holyoke College.

------

Recenze v odborném tisku

Čím se liší psaní do deníku, týdeníku a specializovaného filmového dvouměsíčníku? Jak je možné k filmu přistupovat, jak o něm uvažovat a co je vůbec smyslem filmové kritiky či recenze v odborném periodiku? Proč vůbec o filmu kriticky přemýšlet? Seminář nabídne odpovědi nejen na tyto otázky. Bude se věnovat specifikům formátu recenze v odborném tisku s přesahy do dalších oblastí kritického psaní.

Jindřiška Bláhová

Filmová redaktorka Týdeníku Respekt (od 2015) a šéfredaktorka filmového časopisu Cinepur (od 2012). Jako filmová kritička pracuje od roku 2006. Zároveň působí od roku 2014 na Katedře filmových studií FF UK jako odborná asistentka specializující se na americkou kinematografii, vztahy mezi Hollywoodem a Evropou, kulturou za komunismu a filmové festivaly.

------

Umění vést rozhovor

Zkušený novinář Ian Willoughby vám poradí, jak zpovídat zajímavé osobnosti. Ve své přednášce se zaměří na to, jak si rozhovor připravit a jak pracovat hosty, aby byl výsledek pro posluchače či diváky co nejpřínosnější. Upozorní taktéž na časté chyby a celou přednášku doprovodí krátkými ukázkami ze své práce s hosty z filmového světa.

Ian Willoughby

Irský novinář, pracuje více než 15 let na Radiu Prague, které zajišťuje cizojazyčné vysílání pro Český rozhlas. V minulosti přispíval do vysílání BBC World Service, France 24, Deutsche Welle a dalších zahraničních rádií a televizních stanic. Věnuje se především rozhovorům s význačnými osobnostmi ze světa umění a z jiných oblastí, natáčí například video rozhovory s hosty FF Karlovy Vary. Věnuje se také tvorbě titulků k dokumentárním a celovečerním filmům.

------

workshop 1 / Videoreportáž

Workshop redaktorů Radia Wave zaměřený na natáčení videoreportáží pro sociální sítě. Účastníci si ve stručném kurzu osvojí si teoretické i praktické dovednosti multimediálního reportéra a zkusí si natočit a postprodukčně zpracovat vlastní krátkou videoreportáž z festivalu. Rekordéry zajistíme. Pokud máte, přineste si jenom vlastní sluchátka.

Na workshop se můžete hlásit ZDE

Barbora Linková

Vystudovala Teorii interaktivních médií na MU v Brně a nyní pracuje jako webeditorka a multimediální redaktorka na Radiu Wave. Miluje focení, jógu, jídlo a svůj volný čas.

Matěj Schneider

Nedostudoval nic, ani na CUNI v Praze, ani na MU v Brně a nyní pracuje jako multimediální redaktor na Radiu Wave. Většinu svého volného času tráví nad knihami, které kromě něj moc lidí číst nechce.

------

workshop 2 / Dokument zvukem!

Žánr audiodokumentu vám audio dokumentaristé z Českého rozhlasu představí na ukázkách předních světových tvůrců. Dozvíte se, jak vyprávět příběh prostřednictvím zvuku, jak fungují zvukové scény a jaké další možnosti audiodokument má. Sami si vyzkoušíte, jak vést, nahrávat a vystavět dokumentaristický rozhovor a jak základně ovládat techniku. Rekordéry zajistíme. Pokud máte, přineste si jenom vlastní sluchátka.

Na workshop se můžete hlásit ZDE

Brit Jensen, Jiří Slavičinský

Brit Jensen a Jiří Slavičínský jsou audio dokumentaristé. Pracují v Českém rozhlase, kde založili cyklus dokumentů pro mladé posluchače s názvem DokuVlna. Vedle Česka se jejich dokumenty vysílaly také v Dánsku, Kanadě, Austrálii, Spojených státech, Irsku, Velké Británii a na Slovensku.

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Evropská unie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt