Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací

24. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Harmonogram semináře Média a dokument v roce 2019

Harmonogram semináře Média a dokument v roce 2019

PÁTEK 25. října 2019 | 11.00–17.00
Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16

SOBOTA 26. října 2019 | 10.00–12.00
Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16

SOBOTA 26. října 2019 | 13.00–17.00

Povinné výstupy – 1 text ve vybraném žánru + účast na jednom z workshopů

--------------

NEDĚLE/PONDĚLÍ 27./28. října 2019
Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16

  • Příprava textů
    Účastníci dílen navštěvují festivalové projekce a doprovodný program a pracují na svých výstupech. Každý si vybere pouze 1 žánr. Optimální rozsahy jednotlivých textů určuje lektor (pohybují se od 2 do 4 normostran).

ÚTERÝ 29. října 2019 | 10.00–14.00
Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16

  • Kritické semináře
    Účastníci rozděleni do skupin k jednotlivým lektorům paralelně diskutují a analyzují připravené texty. Jestliže se lektoři nebudou moci zúčastnit kritického semináře osobně, domluví si individuální konzultace se studenty buď v průběhu festivalu nebo prostřednictvím Skype hovoru.

--------------

PONDĚLÍ 12. listopadu 2019

  • Studenti lektorům, svým vyučujícícm i MFDF Ji.hlava (na mail iveta@ji-hlava.cz) odevzdají druhou, přepracovanou verzi svého textu, kterou zasílají také svému odpovědnému pedagogovi na příslušné katedře.

--------------

Výstupy

Vybrané texty budou uveřejněny na webu www.dokrevue.cz.
Texty účastníků dílen mohou studenti uplatnit v médiích, v nichž již pracují.

Podmínky pro získání zápočtu

● účast na všech přednáškových blocích
● napsání textu ve vybraném žánru
● absolvování kritického semináře s lektorem
● odevzdání přepracované verze textu lektorovi, svému odpovědnému pedagogovi i MFDF Ji.hlava
● účast na 1 workshopu

--------------

Anotace a medailonky

Komentář

Žánr komentáře patří v denním tisku k tzv. královským disciplínám, spojuje analýzu a názor či postoj, a to vše více či méně zabalené v literárním hávu. Komentář je a není literatura, a v tomto napětí se také pohybuje. V Česku více než kdekoliv jinde převažuje literatura nad analýzou, důležitější je názor a krása řečeného. Ale názor má každý, o sobě na něm není nic zajímavého. Hodnota komentáře spočívá spíše v argumentu a v celkovém natočení komentované věci. Komentář je osudově spojen s kritikou. Komentář rozebírá věcné souvislosti, kritice jde o pravdivostní hodnotu, píše Walter Benjamin ve svém rozboru Goethových Spřízněných volbou. Může být komentář bez kritiky? A kritika bez komentáře? A jak se vzájemně ovlivňují? Může nám to pomoci v recepci dokumentárního filmu?

Petr Fischer

Petr Fischer vystudoval pedagogiku a filozofii. V prosinci 2016 nastoupí do Českého rozhlasu na pozici šéfredaktora stanice Vltava. V současnosti je komentátorem Hospodářských novin a na ČT Art moderuje kulturní Talk Show Konfrontace Petra Fischera. V oblasti médií působí od roku 2000, kdy nastoupil do Lidových novin jako komentátor. Po třech letech přešel na pozici politického analitika v rámci české sekce BBC. Tři roky zastával pozici vedoucího kulturního oddělení České televize i Hospodářských novin. Pravidelně přispívá do kulturního magazínu Respekt a A2, kde publikuje své sloupky pod názvem Veřejné osvětlení. Spolu s Radimem Procházkou režíroval dokument Papírový atentát (2007).

------

Recenze v deníku a online médiích

Cílem přednášky je seznámit posluchače se základními (nedogmatickými) pravidly pro psaní do elektronických médií. Vzhledem k bezbřehosti internetu a množství formátů se zaměří především na deníkové recenze. Různé přístupy a jejich limity si demonstrujeme rozborem již publikovaných textů několika zavedených autorů.

Kamil Fila

Filmový publicista, pedagog a držitel novinářské ceny Křepelka za rok 2013. Vystudoval Teorii a dějiny filmu a audiovizuální kultury na MU v Brně. Působil v několika internetových periodikách (Inzine, Renaultrevue, Filmpub, Filmweb, Moviezone) a přispíval do alternativních kulturních časopisů (Živel, Tamto, Film a doba). Od roku 2003 byl externistou filmového měsíčníku Cinema. Coby kmenový autor prošel redakcemi dvouměsíčníků Cinepur (2015 - 2010), online deníku Aktuálně.cz (2008 - 2012) a týdeníku Respekt (2012 - 2016). V současné chvíli se věnuje projektu Ještě větší kritik, než jsme doufali.

------

Recenze v odborném tisku

Čím se liší psaní do deníku, týdeníku a specializovaného filmového dvouměsíčníku? Jak je možné k filmu přistupovat, jak o něm uvažovat a co je vůbec smyslem filmové kritiky či recenze v odborném periodiku? Proč vůbec o filmu kriticky přemýšlet? Seminář nabídne odpovědi nejen na tyto otázky. Bude se věnovat specifikům formátu recenze v odborném tisku s přesahy do dalších oblastí kritického psaní.

Antonín Tesař

Absolvoval bakalářský stupeň oboru Filozofie na FF UK v Praze. Od roku 2006 přispívá do deníků a časopisů (mj. Radio Wave, Revue Labyrint, Hospodářské noviny, Aktuálně.cz, Houser, Respekt). Od roku 2010 pracuje jako filmový redaktor kulturního čtrnáctideníku A2, od roku 2012 je členem redakce filmového dvouměsíčníku Cinepur. Své texty publikoval také ve sbornících Kmeny (2001), Made in Japan (2014), Generace Jihlava (2015) a Křičím: „To jsem já.“ (2017). S Karlem Veselým a Annou Křivánkovou napsal knihu o japonské popkultuře Planeta Nippon (2017). Je jedním z dramaturgů filmové přehlídky Festival otrlého diváka.

------

Esej

Francouzské „essayer“ znamená zkusit, pokusit se – přičemž vektorem tohoto pokusu je nalezení spojnice mezi tématem a autorským subjektem takovým způsobem, jakého je mocen právě a jen sám autor. V tom jsou obsaženy přednosti i nevýhody tohoto „nad“ či „mimo“ žánru myšlení, literatury a publicistiky – kvalita výstupu spočívá v osobitosti, inteligenci a vzdělání autora, a také v nápadu, který se musí urodit. Esej (v evropském pojetí) je možná nejsvobodnější z žánrů zde prezentovaných, ale současně se může stát zrcadlem autorových limitů. Ve vymezeném čase se tím zkusme zabývat.

Vít Janeček

Dokumentarista, publicista a pedagog FAMU. Absolvent FF UK - obor filmová věda (u Jiřího Cieslara a Přemysla Maydla), a FAMU - obor dokumentární tvorba (u Karla Vachka a Jana Němce). Dlouhodobě se zabývá filmovou teorií, dokumentárním filmem a interdisciplinárními vztahy mezi uměleckými obory a obory poznání. V letech 2012 - 2015 vedl zahraniční sekci FAMU - FAMU International. Spoluzaložil Centrum audiovizuálních studií FAMU, kde působil do roku 2012. Od roku 2006 koordinuje vzdělávací projekt FAMU v Barmě. V roce 2014 spolu se svojí ženou, slovenskou dokumentaristkou a producentkou Zuzanou Piussi založil společnost D1film a od roku 2015 se věnují vývoji a realizaci zejména dokumentárních filmů. V 90. letech pracoval jako dramaturg filmových projektů Experimentálního prostoru ROXY a divadla Archa a jako kurátor historických retrospektiv na několika ročnících MFF Karlovy Vary. V posledních letech sporadicky publikoval v Cinepuru, Iluminaci, Literárních novinách a tamní příloze Dok.revue (která nyní vychází v Respektu), kde redigoval také rubriku esej. Nyní občas publikuje v internetovém Deníku Referendum. Od ledna 2016 je členem české komise pro UNESCO.

------

Rozhovor

Rozhovorem vše začíná. Hledá se společná řeč. Vytváří se vztahy, navazují kontakty, sbírají informace, řeší konflikty i nachází možnosti porozumění. Cílem přednášky je seznámit účastníky se způsoby vedení rozhovoru a zároveň upozornit na limity a úskalí tohoto zdánlivě snadného novinářského žánru.

Pavel Turek

Vystudoval žurnalistiku a mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Doktorské studium dokončil na Katedře fotografie na FAMU. V letech 2007 – 2009 pracoval jako redaktor kulturní rubriky serveru Aktuálně.cz a od roku 2010 je redaktorem kulturní rubriky týdeníku Respekt. Coby externista publikoval texty v Rock & Popu, Reflexu i MF Dnes. Spolupracoval s Radiem Wave. Podílel se na chodu časopisu Živel a spoluzakládal bilingvní umělecký magazín Komfort.

------

Katalogová anotace

Myslíte si, že napsat anotaci pro festivalový katalog je jednoduché? Zdánlivě nejméně tvůrčí způsob psaní o dokumentárním filmu ve skutečnosti vyžaduje jemné znalosti nejen filmového materiálu, ale i filmového průmyslu. Na přednášce se na příkladech z Ji.hlavy i ze světa seznámíte s různými způsoby přístupu k tvorbě katalogových anotací. Dozvíte se, co jsou časté chyby jejich autorek a autorů, jaké informace má katalogová anotace poskytovat a pro koho je určena.

Tereza Hadravová

Tereza Hadravová editovala anotace pro katalog MFDF Ji.hlava. Vystudovala filozofii a estetiku na FF UK. Od roku 2006 pracuje jako redaktorka časopisu Estetika: The Central European Journal of Aesthetics. Působila jako (hostující) editorka časopisů dok.revue, Iluminace a Cinepur.

------

The Trembling Ethics on the Real

Timothy Corrigan

Timothy Corrigan je Emeritní profesor filmových studií na University of Pennsylvania. Je autorem knih Nový německý film: Vysídlený obraz, Filmy Werner Herzog: Mezi zázrakem a historií, Psaní o filmu, Kino bez zdí: Filmy a kultura po Vietnamu, Film a literatura: Úvod a čtenář, Filmový zážitek, Kritické vize: Čtení klasické a současné filmové teorie, Americký film 2000, Eseje o esejistickém filmu a Filmový esej: Od Montaigne po Markera. Získal cenu Katherine Singer Kovács za vynikající knihu filmových a mediálních studií. V roce 2014 získal Cenu Společnosti pro filmová a mediální studia za vynikající pedagogické úspěchy.

------

workshop 1 / Audioreportáž

Zajímá vás, jak vznikají reportáže na Radiu Wave? Chcete zachytit svět na diktafon a pouštět ho lidem do sluchátek? Chcete rozmluvit hosty ve svém prvním audiodokumentu? Navštivte workshop Alžběty Medkové a Jonáše Zbořila, redaktorů Radia Wave. Řeknou Vám něco o tom, jak se připravit na reportáž, jak se chovat v terénu i co dělat v post-produkci. Sluchátka s sebou!

Alžběta Medková

Redaktorka Radia Wave, moderátorka magazínu Spot. Baví ji prozkoumávat městský život ze všech možných úhlů – od urbanismu a architekturu přes sociálně vyloučené lokality po hospodský život. Má docela dost kamarádů, se kterými utíká z města do divočiny a cvičí kung fu. V práci předstírá kamarádství s Jonášem Zbořilem. Spolupracuje s Kulturním čtrnáctideníkem A2 a webem A2larm a spoluvytváří blog vagus.cz o nádražních restauracích.

Jonáš Zbořil

Redaktor Radia Wave, moderátor pořadů Liberatura, Startér a Houpačky. V reportážích se nejčastěji věnuje osobním tématům - od toho, proč je těžké po třicítce udržovat kamarády, až po stres z nadcházejícího rodičovství. Je na rodičovské dovolené a nemá moc kamarádů. Ve volném čase píše básně a věnuje se své outsiderské kapele Sundays on Clarendon Road. Externě spolupracuje také s Aktualne.cz nebo s časopisem Respekt.

------

workshop 2 / Videoreportáž

Workshop redaktorů Radia Wave zaměřený na natáčení videoreportáží pro sociální sítě. Účastníci si ve stručném kurzu osvojí si teoretické i praktické dovednosti multimediálního reportéra a zkusí si natočit a postprodukčně zpracovat vlastní krátkou videoreportáž z festivalu. Rekordéry zajistíme. Pokud máte, přineste si jenom vlastní sluchátka.

Barbora Linková

Vystudovala Teorii interaktivních médií na MU v Brně a nyní pracuje jako webeditorka a multimediální redaktorka na Radiu Wave. Miluje focení, jógu, jídlo a svůj volný čas.

Matěj Schneider

Nedostudoval nic, ani na CUNI v Praze, ani na MU v Brně a nyní pracuje jako multimediální redaktor na Radiu Wave. Většinu svého volného času tráví nad knihami, které kromě něj moc lidí číst nechce.

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Evropská unie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt