Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací

25. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Vybrané programové sekce 23. MFDF Ji.hlava

Vybrané programové sekce 23. MFDF Ji.hlava

Hlavní soutěžní sekce

Opus Bonum vybírá pozoruhodný dokumentární film roku z různorodé kolekce reprezentující tendence světového dokumentu. Všechny filmy jsou podstatné, a tak festival nabízí další hru: jeden porotce vybere jeden film, dílo zářivé.

První světla uvádějí první celovečerní filmy výrazných filmařů z celého světa s cílem sledovat hledání nových forem, proměnu témat a stylů. Tato díla se chtějí stát hlasem v zápase o svobodu a smysl dokumentárního filmu.

Mezi moři je soutěžní sekce, která reprezentuje země a národy střední a východní Evropy, teritorium jejich vzájemných dějinných, politických či kulturních vztahů.
→ Autoři vítězného snímku obdrží finanční odměnu 10.000 EUR
→ Autoři vítězného studentského snímku obdrží finanční odměnu 2.000 USD (ve spolupráci s Current Time TV)

Česká radost jako prestižní výběr českých dokumentů není jenom soutěží o nejlepší z českých filmů, ale je především oslavou rozmanitosti v objevování nových témat i v dobrodružství kinematografického rázu. Letos se otevírá i těm českým filmům, jejichž režisérem není český tvůrce.
→ Autoři vítězného snímku obdrží finanční odměnu 10.000 EUR
→ Autoři snímku, kterému bude uděleno zvláštní uznání, obdrží Fotoaparát NIKON série Z

Krátká radost nabízí soutěžní výběr nejlepších krátkých filmů, svrchovaných děl, která prozkoumávají na malém a ještě menším prostoru možnosti a sílu dokumentu.

Experimentální soutěže

Fascinace jsou velkou továrnou experimentální kinematografie, která film opřený o realitu zbavuje všeho, co jej tíží, a podstatným způsobem tak prohlubuje možnosti filmového vnímání.

Exprmntl.cz je soutěžní přehlídka nejnovějších českých experimentáloních filmů, které se vztahují ke skutečnosti a neustávají v pátrání po nových vyýrazech jejího zpracování na filmový materiál a digitální formáty.
→ Autoři vítězného snímku obdrží finanční odměnu 50.000 CZK (ve spolupráci s 8smička – zóna pro umění)

Soutěžní sekce Svědectví

Svědectví je výběrem filmů, které z různých stran zachycují situaci světa, a jakkoli by se mohlo zdát, že mezi nimi není žádná spojnice, v kontextu světové i české dokumentární tvorby jsou všechny z mnoha důvodů neopomenutelné.

Vybrané nesoutěžní sekce

Další programové sekce představují aktuální dění na české i zahraniční dokumentární scéně, Reality.tv se zaměřuje na neobvyklé televizní reality show, na četných Masterclasses hovoří tvůrci s diváky o principech své práce, Průhledné bytosti jsou retrospektivními profily významných filmařů.

Sekce Souhvězdí představí filmy, které v posledním roce zazářily na světové dokumentární obloze. Uvádíme v ní výběr pozoruhodných snímků z jiných filmových festivalů.

Fanoušci amerického avantgardisty Mana Raye, známého fotografa a malíře, experimentátora blízkého surrealismu, se mohou těšit na premiérové uvedení všech jeho dochovaných filmů. S Manem Rayem pak souvisí další přehlídka věnovaná erotice v dokumentárním filmu. Připomenuti budou jednak klasici jako Kenneth Anger, Carolee Schneemannová a Peter Tscherkassky, jednak méně známí autoři, jejichž díla budou u nás k vidění na plátně vůbec poprvé. Pod hlavičkou Konference Fascinace se letos představí ukrajinská avantgarda.

 

Kompletní filmový program 23. Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava zveřejníme v první polovině října.

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Creative Europe
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt