27. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Akreditace Industry, Industry Student a Industry Online

Akreditace Industry
(pro filmové profesionály*ky)

● do 6. října 2022: 2.500 Kč / akreditace
● od 7. října 2022: 3.500 Kč / akreditace

Industry akreditace vás opravňuje k:

● účasti na JI.HLAVA NEW VISIONS 2022 a dalším otevřeném industry programu
● přístupu do speciálního webového rozhraní JI.HLAVA NEW VISIONS 2022 FORUM & MARKET
● vstupu na všechny festivalové projekce a online přístupu do videotéky 26. MFDF Ji.hlava (po dobu 14 dní po skončení fyzické části festivalu)
● zapojení se do MATCHMAKING ACCELERATOR – individuální schůzky s filmovými profesionály
● uvedení v online verzi INDUSTRY GUIDE 2022
● přístupu do EAST SILVER MARKET – online videotéky nabízející přes 300 filmů z více než 30 zemí ze střední a východní Evropy, organizovaná Institutem dokumentárního filmu
● pozvánce na večerní Industry drinky

---

Akreditace Industry Student
(pro studenty*ky českých a slovenských filmových škol)

● do 6. října 2022: 500 Kč / akreditace
● od 7. října 2022: 2.500 Kč / akreditace

Akreditace Industry student je určená pro všechny studující filmové obory na vyšších a vysokých školách do 26 let včetně. Při převzetí akreditace je třeba předložit potvrzení o studiu (ISIC, studentskou průkazku apod.).

Industry Student akreditace vás opravňuje k:

● účasti na JI.HLAVA NEW VISIONS 2022 a dalším otevřeném industry programu
● vstupu na všechny festivalové projekce a online přístupu do videotéky 26. MFDF Ji.hlava (po dobu 14 dní po skončení fyzické části festivalu / pouze na území ČR)

---

Akreditace Industry Online

● v prodeji od 19. října 2022: 1.500 Kč / akreditace

Industry Online akreditace vás opravňuje k:

● přístupu do speciálního webového rozhraní JI.HLAVA NEW VISIONS 2022 FORUM & MARKET
● přístupu do speciálního webového rozhraní Ji.hlava Industry LIVE
přístupu do online videotéky 26. MFDF Ji.hlava (po dobu 14 dní po skončení fyzické části festivalu)

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Kudy z nudy