ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum
češtinaenglish

27. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Ji.hlava udržitelná

Uprostřed klimatického kolapsu jsme si vědomi, že udržitelnost má zásadní význam pro budoucnost všech lidí. Chovat se udržitelně, nežít na úkor budoucích generací nebo ostatních znamená převzít kolektivní odpovědnost, a to platí i pro Ji.hlavský festival. Do naší práce, organizace festivalu i všech celoročních aktivit postupně zavádíme opatření sociální, ekologické a ekonomické udržitelnosti.

Ji.hlava udržitelná

V roce 2019 jsme zavedli první udržitelná opatření a od té doby se společně s ekologickou ombudsmankou a ombudsmanem věnujeme tomu, abychom připravili festival co nejšetrnější k životnímu prostředí. Naším ideálem je festival poháněný energií z obnovitelných zdrojů, s výhradním využitím hromadné dopravy, spolupracující s lokálními dodavateli*kami a nabízející jídlo s vysokým podílem rostlinných surovin. Chceme produkovat minimum odpadů a ty důsledně recyklovat. To a mnohem víc, je stále před námi.

Co se nám již povedlo

Ekologický*á ombudsman*ka

Od roku 2019 je v jádru festivalového týmu ekologický*á ombudsman*ka. V roce 2022 se této pozice chopila Markéta Braun Kohlová, která nám pomáhá co nejlépe zavádět jednotlivá opatření agendy sociální, environmentální a ekonomické udržitelnosti a dobře si stanovovat důležité kroky.

Catering

Festivalové rauty a občerstvení pro festivalové akce, stejně jako catering pro štáb, jsou vegetariánské a suroviny pochází od lokálních dodavatelů*ek. Máme velkou radost, že se nám každý rok daří navázat spolupráci s místními dodavatelskými firmami, které nám pravidelně dodávají festivalové české víno, pivo, whisky a další.

Papír a tisk

Omezili jsme počet a množství tiskovin, letáků, apod., které festival produkuje. Zároveň používáme recyklovaný a recyklovatelný papír tam, kde to je možné, a hledáme nejlepší možnou alternativu pro každou tiskovinu. Netiskneme na chemicky bělené papíry. Papír třídíme, aby šel znovu použít.

Akreditace

Od 26. ročníku jsme zavedli znovupoužití akreditační karty z předchozích let. Na akreditační kartu z předchozího ročníku bude na akreditační přepážce nalepen štítek aktuální. Snížíme tím produkci jednorázových akreditačních kartiček. Na konci svého pobytu si akreditační kartu buď ponechte pro příští rok, nebo ji vraťte v Akreditačním centru na přepážce.

Doprava a její monitoring

Již mnoho let snižujeme objem individuální dopravy osobními auty. Pro festivalové hosty*ky i pro štáb co nejvíce využíváme pozemní hromadnou dopravu . Pro zefektivnění přesunů hostů*ek na festival a zpět pak máme připraveny minivany nebo větší vozy. Pro dopravu z větších měst doporučujeme hostům*kám šetrnější veřejnou dopravu.

Místo aut se spalovacím motorem preferujeme elektromobily. Letos jsme získali pro spolupráci dva elektromobily a do budoucna chceme jejich počet ještě zvýšit.

Monitorujeme způsob dopravy hostů*ek i návštěvníků*nic do/z Ji.hlavy s cílem vyčíslit celkovou uhlíkovou stopu festivalu. Zatímco, spotřebu energie a jídla dokážeme zjistit sami, s informacemi o dopravě potřebujeme pomoc návštěvníků*nic.

Zajistili jsme dopravu MHD v Jihlavě zdarma pro všechny akreditované návštěvníky*ice. Ve spolupráci se sdílenými koly Next Bike nabízíme dopravu po městě prvních 15 minut zdarma.

Zelená Ji.hlava

Během 23. ročníku Ji.hlavy jsme zasadili ovocný sad s 23 stromy a od té doby sázíme každý rok jeden nový strom.

Elektřina místo nafty

Nově využíváme v zóně občerstvení před DKO elektrické připojení místo naftových generátorů, které se obvykle používají v podobných jednorázově vybudovaných zónách.

Třídění a využití odpadů

Snížili jsme množství odpadů, které festival produkuje. Pečlivě třídíme veškerý odpad nejen během festivalu, ale i v celoročním kancelářském provozu.

Stánkaře*ky na festivalu motivujeme k omezení jednorázových obalů, třídění zbytků zeleniny a ovoce do hnědých popelnic na kompostovatelný odpad a dalších odpadů k druhotnému využití. Nepoužíváme jednorázová plastová brčka.

A dále hledáme nejlepší alternativy obalů na nápoje a jídlo.

Proč stále používáme i PET obaly, když existují kompostovatelné alternativy?

Na studené nápoje používáme omyvatelné vratné plastové kelímky.

V případě obalů na teplé potraviny jsme se, po konzultaci s odborníky*icemi, rozhodli používat plastové obaly z PET. V Jihlavě není v současnosti možné zajistit ekologickou likvidaci kompostovatelných tácků, příborů a kelímků na teplé nápoje – a skončily by tak na skládce.

U obalů z PET máme jistotu, že se po vytřídění stanou surovinou pro výrobu dalších výrobků.

Jak ideálně třídit odpady na festivalu?

V klíčových prostorách budou připraveny kontejnery na papír, plast a směs. U festivalové zóny pro občerstvení před DKO budou připraveny i kontejnery na gastro odpad (modrá nádoba), kam patří zbytky jídla. Pokud dostanete jídlo v PET obalu, odstraňte z něj zbytky jídla a vhoďte ho do plastu. Z obalů na jídlo jsou druhou nejlepší alternativou z pohledu dopadu na životní prostředí při jeho výrobě i likvidaci kompostovatelné a papírové obaly. Po odstranění zbytků jídla patří do směsi; na skládce se časem rozloží.

Co můžete udělat vy

Budeme moc rádi, když nás v našem úsilí o snížení dopadů festivalu podpoříte. Můžete to udělat třeba tím, že nahradíte masité jídlo zeleninovým, na místě nám pomůžete zbavit obaly zbytků jídla a hodíte je do příslušného kontejneru, použijete vlastní lahev na vodu a pokud to půjde, dáte si kohoutkovou vodu, přijedete jinak, než autem.

Děkujeme za pomoc!

Své dotazy a nápady na zlepšení můžete poslat na eko@ji-hlava.cz.


Tento projekt byl spolufinancován z programu Evropské unie pro jednotný trh.

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Creative Europe Media
Dafilms