28. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Ji.hlava udržitelná

Uprostřed klimatického kolapsu si více než kdy jindy uvědomujeme zásadní význam udržitelnosti pro budoucnost nás všech. Chovat se udržitelně, nežít na úkor spoluobyvatel Země a budoucích generací znamená převzít kolektivní odpovědnost. To platí i pro ji.hlavský festival.

Ji.hlava udržitelná

Usilování o větší udržitelnost pro nás není novinkou – již šestým rokem se aktivně snažíme hledat v této oblasti nová řešení a zlepšovat se. A to směrem k naší produkci, partnerstvím i účastníkům*cím festivalu. Pro ty jsme loni připravili inspirativní Udržitelné sedmero, které přináší konkrétní tipy ke snížení vlastní ekologické stopy během účasti na festivalu.

V roce 2023 jsme si stanovili několik prioritních oblastí, kterým jsme se v rámci naší ekologické agendy věnovali: odpady, mobilita, jídlo, energiespolupráce:

  1. Jídlo: Uvědomujeme si důležitost tématu jídla a jeho spojení s regionálními zdroji, proto spolupracujeme s ambasadorkou udržitelného stravování, novinářkou Petrou Pospěchovou. Společně jsme připravili program Inspiračního fóra – debatu o možnostech lokalismu, udržitelnou cooking show a řadu dalších doplňkových akcí. Téma jídla jsme ale promítli také do organizace a produkce celého festivalu, včetně přípravy bezmasého a lokálního cateringu či spolupráce s místními restauracemi. Ty se snažíme motivovat k využívání lokálních surovin z Vysočiny pro tvorbu festivalového menu.

    Vytvořili jsme mapu, kde návštěvníci mohli najít seznam restaurací, ve kterých se vaří veganské či vegetariánské pokrmy. Pro loňský ročník jsme navíc připravili originální recept, kterým si festivalovou náladu návštěvníci mohli připomenout i doma po akci. Ty, kteří rádi vozí z festivalu dárky, potěšil speciální jedlý merch. Jednalo se o vyhlášené regionální medy, marmelády, čaje a šťávy. Vycházeli jsme z principu, že je vždy lepší ochutnat regionální poklady, než produkovat další odpady.
  2. Odpady: Nejenže se snažíme spravovat odpady efektivně, ale také hledáme způsoby, jak je přetvářet na nové suroviny. Spolupracujeme s technickými službami, městským magistrátemmístními zpracovateli odpadu. Naším cílem je snížit produkci odpadu o 10 % každý rok. Předcházet jeho vzniku chceme například používáním znovupoužitelného nádobí tam, kde je to alespoň trochu možné. A protože odpady nejsou jen ty, které vytřídíme, ale téma se dotýká i odpadní vody, rozhodli jsme se používat ekologické čistící prostředky od Tierra Verde, ať další ekosystém zatěžujeme co nejméně. U nákupu merche poptáváme produkty bez zbytečných obalů. Po nákupu si je návštěvníci festivalu mohli odnést ve své vlastní tašce namísto další jednorázové. Loni se mohli těšit také na autorskou tvorbu a odvézt si z festivalu originální merch kousky vyrobené z festivalových materiálů předchozích let.
  3. Energie: Ačkoliv jsme v energetických tématech závislí na volbě dodavatele ze strany provozovatelů kin a sálů, které v rámci festivalu využíváme, bereme na sebe zodpovědnost za úspory a snižování naší spotřeby. Pečlivě monitorujeme energii před a po akci a na základě dat se snažíme efektivněji hospodařit. Světla nesvítí tam, kde není třeba, prostory nepřetápíme, což snížilo spotřebu energie o desítky procent oproti předchozím ročníkům.
  4. Doprava: I v roce 2023 jsme spolupracovali s městskou hromadnou dopravou v Jihlavě a umožnili jsme akreditovaným účastníkům*icím festivalu využívat ji zdarma. Stačilo mít s sebou platnou akreditaci (podporujeme také využití akreditace z předchozích ročníků, na které si stačí nechat nalepit aktuální štítek.) Kromě toho podporujeme také využívání hromadné dopravy, jako jsou autobusy a vlaky, pro pohodlnou cestu do a z Jihlavy. Pro zajištění dopravy hostů jsme snížili počet vozového parku díky sdílení či přechodu na pronájem elektroaut od našich partnerů. Pokračovali jsme ve spolupráci se sdílenými koly Nextbike a návštěvníci*e festivalu měli prvních 15 minut jízdy zdarma; na vybraná festivalová místa dokonce minut 30. Posílili jsme proto i počet stanic pro jejich větší dostupnost během festivalu.
  5. Spolupráce: Snažíme se hlouběji zapojit do globálního rámce udržitelnosti a spolupracovat s různými sektory. V Inspiračním fóru o udržitelnosti každoročně debatujeme a v Industry programu sdílíme zkušenosti s udržitelností s ostatními festivaly. V předchozích ročnících jsme otevřeli palčivá témata rozvoje ekonomiky jako je například nerůst a loni se tématem Inspiračního fóra prolínala voda, sucho a jídlo a mnoho dalších globálních témat v lokálním kontextu. Díky Národnímu plánu obnovy se nám také podařilo vybudovat udržitelnější guest servisové přepážky, které můžeme používat opakovaně a vyhnout se tak jednorázovému vybavení. Věříme, že společně s dalšími festivaly můžeme táhnout za jeden provaz ve prospěch udržitelnosti.

Kromě všeho nového jsme tak navázali na to, co se již povedlo v minulých ročnících.

Ekologický*á ombudsman*ka a tým pro realizaci udržitelnosti: Od roku 2019 je v jádru festivalového týmu ekologický*á ombudsman*ka. V roce 2023 se této pozice chopila Soňa Klepek Jonášová, která nám pomáhá co nejlépe zavádět jednotlivá opatření agendy sociální, environmentální a ekonomické udržitelnosti a dobře si stanovovat důležité kroky.

„Není mi jedno, co po mně zůstane,“ říká expertka na cirkulární ekonomiku Soňa Klepek Jonášová, kterou dětství na Vysočině naučilo úctě a zodpovědnému vztahu k přírodě. V souladu s životním heslem „Mít míň – víc být“ založila v roce 2015 Institut cirkulární ekonomiky, jehož cílem je ukazovat cesty k ekonomice, která je efektivní, ale zároveň ohleduplná k životnímu prostředí. „Stále něco vyrábíme a spotřebováváme, a to pořád rychleji. My se v rámci cirkulární ekonomiky snažíme hledat způsob, jak cyklus používání zdrojů, ale i věcí, udržet co nejdelší,“ přibližuje Soňa práci institutu, který začínal prezentacemi ve stovkách velkých i malých firem a na ministerstvech. Nyní spolupracuje s velkými značkami, developery a otevírá dialog i s těžkým průmyslem. Loni Soňa předala institut „nové generaci“ a v souladu s heslem jejího táty „když ti něco vadí, tak to změň“, založila platformy Český cirkulární hotspot, Pale Blue Dot nebo Změna k lepšímu, jejichž cílem je propojování těch správných lidí v rámci konkrétních projektů. Nově je Soňa ombudsmankou ekologické agendy Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava, se kterým konzultuje přechod k udržitelnosti.

Catering

Festivalové rauty a občerstvení pro festivalové akce, stejně jako catering pro štáb, jsou veganské a vegetariánské a suroviny se snažíme nakupovat od lokálních dodavatelů*ek. Máme velkou radost, že se nám každý rok daří navázat spolupráci s místními dodavatelskými firmami, které nám pravidelně dodávají festivalové české víno, pivo, whisky a další. Nebojíme se spolupracovat i se supermarkety na zpracování jídla před datem spotřeby, což je i téma, které se propisuje do workshopů a debat na Inspiračním fóru.

Papír a tisk

Omezili jsme počet a množství tiskovin, letáků, apod., které festival produkuje. Zároveň používáme recyklovaný a recyklovatelný papír tam, kde to je možné Hledáme nejudržitelnější možnou alternativu pro každou tiskovinu. Papír třídíme, aby šel znovu použít. Od 26. ročníku jsme zavedli znovupoužití akreditační karty z předchozích let. Na akreditační kartu z předchozího ročníku bude na akreditační přepážce nalepen aktuální štítek. Snížíme tím produkci jednorázových akreditačních kartiček. Na konci svého pobytu si akreditační kartu buď ponechte pro příští rok, nebo ji vraťte v Akreditačním centru na přepážce.

Doprava a její monitoring

Již mnoho let snižujeme objem individuální dopravy osobními auty. Pro festivalové hosty*ky i pro štáb využíváme co nejvíce pozemní hromadnou dopravu. Pro zefektivnění přesunů hostů*ek na festival a zpět pak máme připravené minivany nebo větší vozy. Pro dopravu z větších měst doporučujeme hostům*kám šetrnější veřejnou dopravu. Místo aut se spalovacím motorem preferujeme elektromobily. Letos jsme získali pro spolupráci dva elektromobily a do budoucna chceme jejich počet ještě zvýšit. Monitorujeme způsob dopravy hostů*ek i návštěvníků*nic do/z Ji.hlavy s cílem vyčíslit celkovou uhlíkovou stopu festivalu. Zatímco spotřebu energie a jídla dokážeme zjistit sami, s informacemi o dopravě potřebujeme pomoc návštěvníků*ic a to sdílením zpětné vazby vyplněním dotazníků po akci.

Zelená Ji.hlava

Během 23. ročníku Ji.hlavy jsme zasadili ovocný sad s 23 stromy a od té doby sázíme každý rok jeden nový strom.

Elektřina místo nafty

Nově využíváme v zóně občerstvení před DKO elektrické připojení místo naftových generátorů, které se obvykle používají v podobných jednorázově vybudovaných zónách. V energetice toho však nad rámec vlastních úsporných kroků a šetření nemůžeme z pozice pronajímatele prostor dělat více. Zatím. Máte-li tip na konkrétní opatření, budeme rádi za Váš tip a zpětnou vazbu.

Třídění a využití odpadů

Snížili jsme množství odpadů, které festival produkuje. Pečlivě třídíme veškerý odpad nejen během festivalu, ale i v celoročním kancelářském provozu. Stánkaře*ky na festivalu motivujeme k omezení jednorázových obalů, třídění zbytků zeleniny a ovoce do hnědých popelnic na kompostovatelný odpad a dalších odpadů k druhotnému využití. Nepoužíváme jednorázová plastová brčka. A dále hledáme nejlepší alternativy obalů na nápoje a jídlo.

Jsou témata, kterým bychom se měli věnovat, ale nenašli jste je mezi výše zmíněnými? Dejte nám o nich vědět. Tipy na zlepšení, které aplikujeme, odměníme akreditací na další ročník festivalu zdarma. Váš názor nás zajímá!

 

Aktivity udržitelnosti na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava byly podpořeny Evropskou komisí v rámci projektu Euroclusters pro prosperující kreativní a kulturní průmysly (CREATHRIV-EU). Jedná se o evropskou meziregionální společnou klastrovou iniciativu, jejímž cílem je posílit evropské kreativní a kulturní průmysly (CCIs) a vrátit je na cestu udržitelného růstu po pandemii Covid-19.

   
Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Creative Europe Media
GEMO
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Dafilms