Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací

24. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Offscreen program na 23. MFDF Ji.hlava

Letošní offscreen program, stejně jako dokumentární film, reaguje na vývoj světa okolo nás. V diskuzích, v hudební a také v divadelní dramaturgii reflektuje aktuální celospolečenskou diskuzi o stavu klimatu a dalších velkých tématech dneška. Skrze vybraná VR díla – jejichž technologické i estetické možnosti se rok od roku zvyšují – sleduje vývoj v současné audiovizi. V neposlední řadě pak v programu pro děti hledá nejen způsoby, jak nejmenší návštěvníky zabavit, ale především, jak jim hravě předat nástroje k tomu, aby se dokázali zorientovat v dnešním komplikovaném mediálním prostředí.

Offscreen program na 23. MFDF Ji.hlava

Inspirační fórum se bude po šest dnů v debatách, přednáškách, rozhovorech a dokumentárních dialozích zabývat otázkami a problémy dnešního světa a jejich možnými rozuzleními v budoucnosti. Bude také zkoumat možnosti, jak k nim účinným způsobem osobně, občansky a politicky přispívat. Každý den nabídne řadu pohledů na jedno z následujících témat: Bůh & spol., Re: demokracie, Proměny ženy, Klimageddon: Jak donutit politiky jednat, Jak se nebát, Made in China.

Pro nejmenší fanoušky dokumentárního filmu jsme i letos ve spolupráci s Centrem dokumentárního filmu, které se v Jihlavě celoročně věnuje audiovizuální výchově, přichystali program Ji.hlava dětem. V tvořivé, hravé a kulturní zóně budou pro děti přichystány filmové projekce, dílny s ilustrátory, workshopy nebo koncerty. Novinkou je debatní program pro děti i dospělé Po-hádky současného světa, který dětem představí témata Inspiračního fóra srozumitelným jazykem.

Sekce Překrásné nové světy, v dramaturgii Andrey Slovákové, představuje audiovizuální formáty, které vykračují z promítacího plátna a budují své světy svébytnými estetickými prostředky. Ve VR zóně se kromě možnosti vstoupit do prostorových instalací můžete těšit také na tematické bloky 360° filmů ve VR kině. Vybraná díla odrážejí aktuální trendy tohoto média, jakými jsou vztažení se k fyzickému světu nebo rozbor výtvarných děl. V Game Zone se ponoříte do herních světů dokumentárních a vzdělávacích počítačových her, které se zabývají naléhavými problémy současného světa, nečekaně pracují s odkazy k realitě anebo hledají výjimečná estetická řešení. Experimentální hudební program v dramaturgii Pavla Klusáka, který již několik let hostí kostel svatého Ducha ve Smetanových sadech, navazuje na ústřední téma letošního ročníku Ji.hlavy, jímž je ekologie.

Sekce Pryč z pódia: Hudba a zvuky v terénu festivalu představuje místní i zahraniční osobnosti experimentu pracující se zvuky reálného světa, stejně tak jako projekty, které provedou posluchače městem Jihlava. Během večerů naplní Hudební stan kytary, syntetizátory i beaty žhavých objevů i stálic české alternativní scény. Všech pět festivalových dnů pak uzavřou večírky těch nejzajímavějších jmen současné taneční scény, které na míru Ji.hlavě v rámci své Noční scény připravilo Radio Wave.

Vstupenky

Vstupenky na offscreen program – divadelní představení, koncerty ve stanu a VR – je možné zakoupit přímo na místech konání před začátkem představení. Ceny jsou následující (s akreditací / bez akrediatce):

● hudba – festivalový stan: 0 / 100 Kč (koncert WWW 150 Kč pro neakreditované)
● hudba – kostel sv. Ducha: zdarma
● divadlo: 80 / 160 Kč
● VR – denní vstupenky: 80 / 160 Kč (s možností online rezervace)
● vše ostatní v rámci offscreen programu: zdarma

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Creative Europe
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt