Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací

24. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

Událost, která dnes nese název Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava, se zrodila v hlavách několika studentů jihlavského gymnázia v roce 1997. Jelikož nezůstalo jen u slov, začaly se od té doby do Jihlavy každý podzim sjíždět nejprve desítky, posléze stovky a nyní již tisíce diváků, režisérů, umělců, producentů, filmových odborníků i novinářů – přátel a milovníků dokumentární kinematografie, aby mohli společně několik dnů myslet filmem. Nyní, o takřka 25 let později, můžeme hrdě prohlásit, že se tato slavnost autorského dokumentárního filmu stala již dávno největší událostí svého druhu ve střední a východní Evropě.

V podstatě každý rok existence festivalu přicházeli jeho pořadatelé, v jejichž čele stojí od počátku Marek Hovorka, s novinkami rozšiřujícími dokumentární zkušenosti a prožitky jak diváků samotných, tak tvůrců a producentů stojících na straně druhé. Obě strany této doku.rovnice se ale snažíme co nejvíce sblížit tak, aby její výsledek nabýval vždy jen kladných hodnot. V roce 2000 byla poprvé udělena cena nejlepšímu českému dokumentu v sekci Česká radost, kterou v nadcházejících letech doplnila ocenění za nejlepší dokumentární snímek ze střední a východní Evropy v sekci Mezi moři a nejlepší světový dokument – dílo svrchované – Opus Bonum. Dnes tvoří páteř festivalu 7 soutěžních sekcí: Ji.hlava uděluje také ceny za nejlepší debutový snímek v sekci První světla, nejlepší krátký dokument v sekci Krátká radost a neupírá pozornost ani vyhraněné podobě dokumentárního filmu v jeho experimentální rovině ve světové soutěži Fascinace a její české obdobě Exprmntl.cz.

Ji.hlava ale také věnuje důkladnou péči filmovým profesionálům, protože před první projekcí musí každý film urazit dlouhou cestu a překonat množství překážek. Už šestnáctým rokem je tak důležitou součástí ji.hlavského festivalu Ji.hlava Industry Program určený právě filmovým profesionálům. Projekt Emerging Producers představuje nastupující generaci evropských producentů. Inspirační fórum je platformou pro setkávání s výraznými osobnostmi a hledání nových témat a pohledů na současnost. Festival Identity propojuje festivalové pořadatele a dramaturgy ze všech částí světa a trh East Silver, pořádaný Institutem dokumentárního filmu ve spolupráci s MFDF Ji.hlava, nabízí přehled nejnovější tvorby zemí střední a východní Evropy. Význam experimentálního filmu ve festivalovém programu podtrhuje Konference Fascinace představující možnosti distribuce experimentálních snímků napříč kontinenty. Kromě toho každoročně zveme na MFF do Karlových Varů na panel Docu Talents tvůrce ze střední a východní Evropy a dáváme jim možnost zde vůbec poprvé představit svá dokončovaná díla.

Ovšem nejen festivalem živa je Ji.hlava. Ozvěny Ji.hlavy se každým rokem hlásí z nejrůznějších koutů Evropy, dokumentární radost přinášíme na konci léta pražským i jihlavským divákům při projekcích Živého kina. Kritickou reflexi dokumentárnímu filmu poskytuje tištěné i online periodikum dok.revue a rovinu hloubavého přemýšlení o kinematografii nejen dokumentární doplňuje množství odborné literatury, jejíž vydání festival inicioval. MFDF Ji.hlava také stál u zrodu Centra dokumentárního filmu v Jihlavě, prostoru pro soustředěné zkoumání i rozbíhavé objevování dokumentární kinematografie v několika úrovních současně – od vzdělávání přes knihovnu a videotéku až po výzkum.

O své diváky i hosty pečujeme s úctou i radostí, aneb jak píše jeden z nejvýznamnějších českých dramaturgů a dokumentaristů stojících u zrodu Ji.hlavy Jan Gogola ml.:

„Nejde o to chodit do kina, ale být chodícím kinem. Jako na jihlavském festivalu, kde se prostřednictvím bytových a pouličních projekcí stávají kinem pokoj i město, kde odlišný příklad prolínání detailu s celkem představuje konstelace jednočlenné a divácké poroty, kde se na workshopech promítá teprve vznikající, kde se filmy čtou na plátnech stran publikací, prodávají jako stříbro Východu, decentralizovaně šíří rizomatickou strukturou internetu anebo vyprávějí v sálech i barech, kde se aktéři debat mění v průhledné bytosti étericky ztělesňující nepostižitelnost smyslu. Červený koberec kinematografie postavený na Ji.hlavu. Ze synergie vzájemně doprovodných programů povstává festival jako film svého druhu, jehož kontexty může návštěvník procházet, svým vnímáním střihat vlastní film a tím přestat být návštěvníkem. A když bude pokračovat v převtělování festivalu i na cestách mimo čáry propojující na jihlavské dlažbě festivalová místa, tak se nestane ani návštěvníkem svého života.“

Jan Kino GoGo, 2016

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Creative Europe
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt