26. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Opus Bonum

Opus Bonum vybírá pozoruhodný dokumentární film roku z různorodé kolekce reprezentující tendence světového dokumentu.

→ Autoři vítězného snímku obdrží finanční odměnu 10.000 USD
→ Autoři vítězného snímku ze střední a východní Evropy obdrží finanční odměnu 3.000 EUR (ve spolupráci s Current Time TV)

výpis filmů

Betula Pendula
Ještě jako chlapec přišel Thomas o zrak. Zrakovou paměť si ale zachoval. Po mnoha letech se osobně i ve vzpomínkách vrací do míst svého dětství, jejichž tvary a barvy si stále živě vybavuje. Od popisu jednotlivých pokojů a nábytku postupuje hlouběji, k pocitům, touhám, nadějím a frustracím. V zároveň vizuální i taktilní eseji o schopnosti vnímat neviditelné detaily si při ohlížení za svým životem spolu s režisérkou Linou Zacher klade otázku, nakolik je identita člověka utvářena obrazy. Lze porozumět sobě a svému okolí a najít svou pozici ve společnosti, aniž bychom viděli, kde se nacházíme? „Nemusíte prožívat všechno to, co jsem zažil já! Jen to musíte natočit.“
osobní program

Betula Pendula

Lina Zacher, Thomas Wellner
Německo / 2021 / 40 min.
sekce: Opus Bonum
Světová premiéra
Bez touhy skrývat se
Snímek odhaluje běžné životy mladých lidí v Číně se všemi jejich romantickými problémy, nenaplněnými sny a existenciálními krizemi, propisujícími se do každodenních dialogů i rozhovorů s režisérem. Ústřední dvojice filmu se pokouší fungovat v otevřeném vztahu, který ovšem vyhovuje pouze jednomu z partnerů, zatímco druhý trpí a touží po rodinném životě. Naději představuje možnost emigrace do Ameriky, která se však postupně vzdaluje kvůli zhoršující se politické situaci. Observační kamera zachycuje i ty nejintimnější momenty a situuje diváka do pozice voyeura pozorujícího odhalená těla i duše. „V současné době se nezávislé čínské filmy uvádí málokdy. Velké filmové festivaly v západních zemích nevěnují žádnou pozornost filmům s nižším rozpočtem, protože vypadají méně uměle.“(Zhu Rikun)
osobní program

Bez touhy skrývat se

Rikun Zhu
Čína, Spojené státy / 2021 / 94 min.
sekce: Opus Bonum
Světová premiéra
Cesta za temným světlem
Po zdrcujícím zjištění o osudu kamaráda, nyní zavřeného v psychiatrické léčebně, se režisér vydává se svou malou dcerou na 1700 kilometrů dlouhou cestu vlakem ze severu na jih Vietnamu, doufaje, že po cestě znovunabude životní harmonie a najde odpovědi na své otázky. Skrze zvídavý narativ jeho dcery se exponují filozofické úvahy o životních cestách i osudy lidí přežívajících v oblastech stále trpících událostmi války ve Vietnamu. Doplňují je záběry každodennosti i vysoce stylizované obrazy. Film nachází inspiraci v zen buddhismu i víře vietnamského kmene Ruc v prapůvodní, oheň provázející lidstvo. „Pokud na cestě potkáš Buddhu, zab jej.“
osobní program

Cesta za temným světlem

Eva Cadena, Tin Dirdamal
Mexiko, Vietnam / 2021 / 66 min.
sekce: Opus Bonum
Mezinárodní premiéra
Čiary
Černobílý snímek osciluje mezi intimními portréty zdánlivě náhodných protagonistů a společenskokritickou výpovědí o vlivu urbanistické transformace na osobní i komunitní život. Až neorealisticky stylizované záběry ukazují každodenní ruch současné Bratislavy, jejíž obyvatelé se musí kromě vlastních strastí vyrovnávat s neustálým šramotem městské výstavby, kolabující dopravou i rostoucími cenami bytů. Osobité obrazové kompozice a neurotická orchestrální hudba spoluvytvářejí audiovizuální báseň o realitě moderního městského života, v níž lze i malování čar na silnici vnímat jako filozofickou úvahu. „Byť sám doma je stále ještě veľký luxus. Ale byť sám vo svetě, to je neznesiteľné. Keď si často sám, tak si v konečnom dôsledku povieš ‚asi to tak má byť‘.“ (Barbora Sliepková)   Q&A s Barborou Sliepkovou:
osobní program

Čiary

Barbora Sliepková
Slovensko / 2021 / 80 min.
sekce: Opus Bonum
Světová premiéra
Dobré světlo, dobrý vzduch
Gwangju znamená „dobré světlo“ a Buenos Aires „dobrý vzduch“. Tato „dobrá místa“ z opačných koutů zeměkoule spojuje zkušenost s diktaturou. Krvavě potlačené povstání roku 1980 v jihokorejském městě a vláda vojenské junty v Argentině sedmdesátých let vzájemně zrcadlí krvavou historii, která formovala mladou generaci. Synové a dcery čtyřicet let pohřešovaných matek a otců pátrají po důkazech o pravdě, která byla režimem v průběhu let zašlapána. V době otevírání masových hrobů a exhumace minulosti se objevuje fantomová bolest v podobě rodinného traumatu a upozorňuje na amputovanou kapitolu kolektivní paměti.   „Ti, kteří to prožili, jsou stále naživu. Tato kapitola ještě není minulostí.“ (Citát z filmu.)
osobní program

Dobré světlo, dobrý vzduch

IM Heung-soon
Jižní Korea / 2020 / 110 min.
sekce: Opus Bonum
Mezinárodní premiéra
Dopis Nikolovi
Audiovizuální dopis nenarozenému dítěti tvoří intimní zpověď na pomezí osobního a společenského. V zoufalství a frustraci ze stavu světa se rodí svědectví o vykloubené době. Záchranná loď Aquarius, jejíž posádka pomáhá uprchlíkům uvízlým v rozbouřených vodách Středozemního moře, je prostorem imaginace postavené na humanistickém poselství fotografky příběhů lidského neštěstí. Existenciální chvění a schizofrenie prožitků, kde na jedné straně stojí čísla a statistiky mrtvých a přeživších, na straně druhé osobní příběhy uprchlíků. Počátek nového života tváří v tvář civilizaci čelící nejistotě a bezprecedentním obrazům zkázy.„Přestože jsem chtěla zaznamenat tvé první dny na této zemi, uplynulo hodně času, než jsem pořídila první fotografie. Nevím, co mě děsí víc: představa, že vidím tvou dvourozměrnou reprodukci, nebo skutečnost, že nás odděluje oko kamery.“ (Hara Kaminara)
osobní program

Dopis Nikolovi

Hara Kaminara
Belgie / 2021 / 50 min.
sekce: Opus Bonum
Světová premiéra
Když jsi tady se mnou
Svět ticha a temna. Svět nevyřčeného a neviděného. Svět, ve kterém jsou upoutáni hluchoněmí, slepí a hluchoslepí lidé celý svůj život. Svět, který je však zároveň plný fantazie, radosti a zjitřené citlivosti na okolní podněty, dotyky a vibrace. Ohromující síla dotyku a blízkosti pečujících je energizujícím elementem humanistického sdělení dokumentární sondy do světa osob s poruchami zraku a sluchu. Autorka trpělivě pozoruje život pacientů ve specifických existenčních podmínkách ústavu a otevírá porozumění rozmanitým možnostem komunikace a sdílení, ale také pochopení pro nasazení a naprosté vyčerpání pečujícího personálu.„Vidět a dívat se je možné mnoha různými formami. Třeba srdcem, ušima, ale i mnoha jinými cestami.“
osobní program

Když jsi tady se mnou

Laura Viezzoli
Itálie / 2021 / 75 min.
sekce: Opus Bonum
Světová premiéra
Když květiny nemlčí
V létě roku 2020 se v Bělorusku konaly prezidentské volby. Přes 80 procent hlasů získal Alexandr Lukašenko. Tamější opozice i Evropská unie označily hlasování za zfalšované, velká část obyvatel výsledky odmítla. Pokojné hromadné demonstrace byly brutálně potlačeny a intenzita politických represí se dostala na podobnou úroveň jako před rozpadem Sovětského svazu, což vedlo k dalším protestům a pochodům za svobodu. Emotivní černobílý dokument zachycuje atmosféru v zemi z pohledů běloruských rodin, které ani po sedmadvaceti letech Lukašenkovy diktatury a řadě traumatizujících zkušeností nepřestávají doufat ve změnu. „Jak v České republice, tak v Polsku jsou organizovány demonstrace a pravidelné ukázky svobody projevu, nicméně u nás nic takového nemáme, možná vyjma některých internetových fór.“ (Andrei Kutsila)Polský institut v Praze je partnerem 25. MFDF Ji.hlava.
osobní program

Když květiny nemlčí

Andrei Kutsila
Polsko / 2021 / 72 min.
sekce: Opus Bonum
Mezinárodní premiéra
Mluv dál
Na začátku první vlny pandemie koronaviru se 15 filmařů z různých zemí světa, kteří se poznali na masterclass Wernera Herzoga v peruánské džungli, rozhodlo zveřejnit číslo telefonní linky, na kterou mohli lidé anonymně nahrávat svá vyznání ze života v izolaci. I díky tomu vznikl emocemi nabitý dokument, který staví do kontrastu obrazy vylidněného prostředí tam venku se zvukovými výpověďmi odrážejícími široké spektrum pocitů z přebývání v dobrovolném vězení. Pobyt vevnitř totiž neznamená jen být zavřený mezi čtyřmi stěnami, ale také niternější uvědomování si sama sebe a vztahů k druhým.„Z filmové tvorby se stala vskutku demokratická činnost. Když máte chuť natočit film na iPhone, prostě to udělejte. Ze všeho, co vytvoříte, z každého příběhu, který namalujete na plátno, se totiž mohou ostatní poučit.“ (Marta Pulk)
osobní program

Mluv dál

Agustín Barrutia, Antonio Hamburger, Ashley Mosher, Brett Pedersen, César Málaga, Fermín Pedros, Gerónimo Tanoira, João Carlos Couto, Kevin Zayat, Lucía Valdemoros, Marta Pulk, Natalia Trzcina, Norika Sefa, Pablo Radice, Quentin Lazzarotto, Rodrigo Baptista, Rupert Clague, Sebastián López Borda, Shen Wei, Sonja Ortiz, Tanya Marar
Estonsko, Jordánsko / 2021 / 75 min.
sekce: Opus Bonum
Světová premiéra
Návrat domů
Autorka filmu se vlivem globální koronavirové pandemie vrací do svého rodiště potom, co strávila posledních deset let svého života v zahraničí. Každodenní rutinu tráví v lockdownu se svými rodiči – otcem, plným humoru, co bere vládní opatření s rezervou, a matkou, která se dobrovolně izoluje v pokoji, aby ostatní obyvatele bytu nenakazila virem, který možná ani nemá. Sara Shazli sleduje městské dění za okny i domácí život okem kamery ze svého úhlu pohledu a zviditelňuje familiární situace s tragikomickým nadhledem. Izolace s rodiči jí přitom pomáhá znovuobjevit rodinné vazby a vztah k domovu. „Co mám dnes v plánu? Půjdu ze svého pokoje do obýváku a potom z obýváku do koupelny.“
osobní program

Návrat domů

Sara Shazli
Egypt / 2021 / 76 min.
sekce: Opus Bonum
Mezinárodní premiéra
Poslední vůle
Poslední vůle je jakousi verbální symbolickou bilancí za životem, ve které uvádíme své hmotné i nehmotné statky v soulad a předáváme své poselství následující generaci. Poetická poslední slova utváří osnovu filmu složeného ze čtyř segmentů, reflektujících různými způsoby život na pozadí nevyhnutelné konečnosti. Ať už je to dvojice mladých lidí procházející se po pařížském hřbitově, videoinstalace básnivým způsobem poukazující na projevy smrtelnosti všude kolem nás, z pozice hrobu snímaná rodina při provádění hřbitovních rituálů, nebo režisér snímku jako pasivní příjemce rozloučení se životem. "Když jsem si představoval svá poslední slova před smrtí, napsal jsem báseň. Báseň jsem rozdělil na čtyři části a použil jako názvy čtyř příběhů."
osobní program

Poslední vůle

Wonwoo Kim
Francie, Jižní Korea / 2021 / 58 min.
sekce: Opus Bonum
Světová premiéra
Pro mě jsi Ceaușescu
Studenti středních i vysokých škol, učitel nebo gigolo se scházejí v nepoužívaném skladišti, z něhož se stává filmový ateliér. Budou přehrávat scény ze života někdejšího rumunského prezidenta Nicolaea Ceaușescua. Jeho boj proti fašismu, vstup do komunistické strany, uvěznění i soud. Čím intenzivněji se herci vžívají do svých rolí, tím víc o sobě prozrazují během pauz při natáčení. Společně s profilem komunistického vůdce jako mladého muže tak v experimentálním prostoru na pomezí fikce a dokumentu vzniká kolektivní portrét současné rumunské mládeže, jejích hodnotových priorit a vztahování se k historii.„Nejhlubším principem lidské přirozenosti je touha být oceněn." (William James)
osobní program

Pro mě jsi Ceaușescu

Sebastian Mihăilescu
Rumunsko / 2021 / 100 min.
sekce: Opus Bonum
Světová premiéra
Rozhraní
Kronika jednoho léta tří dospívajících dívek v prázdninovém bezčasí amerického maloměsta. Intimní, ambientní trojportrét provází bezútěšným prostředím přízračné krajiny benzinek, fastfoodů a maringotek, kde dívky prožívají své první lásky, sex, opilost, zklamání a bezmoc. Poetické, až lyrické zachycení nachového nebe a rudých západů slunce stojí v ostrém kontrastu s přízemností existence, spontánním zabíjením nudy, poflakováním a neokázalými večírky. V otevřených hovorech a sociálních interakcích je naleptávají rodinná traumata rozpadlých rodin, agresivní chlapáctví, sexuální zneužívání a toxické zákony přežití a uspokojení. „Ve filmu sledujeme tři dívky ve velmi specifickém prostředí – v malém texaském městě, kde si teenageři hrají s pistolemi a kde je nedostatek dohledu ekonomický, stejně jako spirituální.“ (Owen Gleiberman, Variety)
osobní program

Rozhraní

Isabel Bethencourt, Parker Hill
Spojené státy / 2021 / 83 min.
sekce: Opus Bonum
Mezinárodní premiéra
Santelmo
Encyklopedie popisují oheň svatého Eliáše jako neškodný meteorologický jev způsobený silným statickým nábojem. Ve filipínské mytologii je „santelmo“ zbloudilá duše zesnulého člověka, která zatím nenašla klid. Podobně smír se světem marně hledají mladíci putující přírodou v této hypnotizující černobílé poémě, která svým kontemplativním tempem připomene tvorbu Lava Diaze. Tři mladí muži, jejichž bezcílnou pouť provází jen šumění listů, šelest trávy, cvrkot hmyzu a zpěv ptáků, mluví o lidech, kvůli nimž trpěli a kterým se plánují pomstít. V jejich osvobození jim ale brání vzpomínky, které zabít nemohou.  „Existujeme v nicotě. Žijeme hledáním odpovědí.“
osobní program

Santelmo

Liryc Dela Cruz
Itálie, Filipíny / 2021 / 52 min.
sekce: Opus Bonum
Světová premiéra
Síla
Touha dosáhnout co největší fyzické síly i chvíle naprostého nedostatku sil duševních vymezují život filmového kritika Kamila Fily v době natáčení netypického časosběrného dokumentu. Nezbytný moment observace je v delším časovém období lomen snahami protagonisty uvést svůj život do souladu s nejbližšími lidmi, které ale pravidelně doprovází selhání. Výsledkem je portrét intelektuála na konci s rozumem, člověka, který naráží na meze racionalizace. Právě otevřenost, s níž Fila nechává nahlédnout do tenat svého soukromí, má terapeutický vliv nejen pro něj, ale i na diváka.   „Před pěti lety jsem byl jednou produkcí osloven, zda bych neměl zájem natočit časosběrný film o kritikovi Kamilu Filovi a jeho tehdejším projektu osobní proměny. Byla to tak zvláštní nabídka, že jsem ji přijal.“ (Martin Mareček)   Q&A s Martinem Marečkem:  
osobní program

Síla

Martin Mareček
Česká republika / 2021 / 91 min.
sekce: Opus Bonum
Světová premiéra
YOON
Yoon v jazyku senegalského etnika Wolofů znamená cestu. Ať už je tím myšlen úsek, který je třeba urazit, anebo samotný proces přesunu z jednoho místa na druhé. Právě na takovou cestu se vydává hlavní hrdina filmu Mbaye. Ve stále se opakujícím cyklu koupí v Portugalsku ojeté auto, naloží jej zbožím k prodeji i věcmi doručovanými druhým a vydá se na 4 500 kilometrů dlouhou jízdu do rodného Senegalu. Postmoderní cestovatel tráví nesmírně dlouhou a osamělou pouť starostmi, jestli vůbec do cíle dorazí, a nekonečným telefonováním s příbuznými i adresáty zásilek, které postupně na trase předává. "Film Yoon se zabývá obchodem s ojetými auty, životními strategiemi rutinérů a šedými zónami obchodu, který se odehrává mezi Portugalskem a Senegalem."
osobní program

YOON

Pedro Figueiredo Neto, Ricardo Falcão
Portugalsko / 2021 / 84 min.
sekce: Opus Bonum
Mezinárodní premiéra
Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Kudy z nudy