26. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Média a dokument 2021

15. seminář tvůrčího psaní o dokumentárním filmu. Letos podruhé v inovovaném mezinárodním formátu. Přednášky proběhnou 27. a 28. 10. 2021.

Média a dokument 2021

Seminář tvůrčího psaní Média a dokument, určený pro studenty žurnalistiky, filmových studií a dalších humanitních a společenských oborů, se bude letos konat již popatnácté v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava.

I v letošním roce seminář proběhne ve formátu, rozšířeném o spolupráci s předními zahraničními filmovými kritiky. Na nejúspěšnější absolventy čeká jedinečná možnost proniknout do světa profesionálního psaní o dokumentárním filmu. Vybraní studenti budou své texty publikovat online na portálu dokrevue.cz a nadto naváží spolupráci s mezinárodním periodikem Modern Times Review, do kterého budou moci v průběhu roku přispívat svými texty pod individuálním vedením jeho redaktorů.

Harmonogram Média a dokument 2021

První den semináře studenty čekají přednášky zahraničních lektorů, které otevřou širší témata mediálního otisku dokumentárního filmu a dají nahlédnout do mezinárodního kontextu psaní o filmu. Druhý den absolvují studenti přednášky předních českých novinářů, kteří představí různé podoby kritické reflexe, stejně jako úskalí a přednosti jednotlivých žánrů (recenze v deníkovém tisku, recenze v odborném tisku, komentář, rozhovor, esej, katalogová anotace) v případě, že se text zabývá dokumentárním filmem anebo filmovým festivalem.

Poté budou mít studenti po zbývající dva dny festivalu možnost sledovat festivalové projekce a doprovodný program, sledovat festivalové dění a připravovat své texty. V poslední den festivalu se opět spojí s českými lektory a v malých seminárních skupinách podle zvoleného žánru budou texty podrobně analyzovat. Ti z nich, kteří absolvují seminář jako volitelný předmět svého univerzitního rozvrhu, pak upravený text ještě jednou pošlou svému lektorovi a odpovědnému pedagogovi.

Pět nejzdařilejších textů bude po festivalu publikováno online na portálu dokrevue.cz a jejich autoři následně naváží celoroční spolupráci s redaktory evropského periodika o dokumentárním filmu Modern Times Review. Těmto vybraným studentům bude v průběhu roku uhrazena účast na jednom zahraničním festivalu dokumentárního filmu (např. IDFA, FID Marseille, DOK Leipzig, Visions du Réel, CPH:DOX či Doc Lisboa), ze kterého budou pod vedením příslušného tutora reportovat do Modern Times Review.

 

Projekt je spolufinancován z Fondů EHP a Norska.

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Kudy z nudy