Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací

23. Mezinárodní festival dokumentárních filmů

ji-hlava dok cdf

soutěžní sekce

Opus Bonum

Opus Bonum vybírá pozoruhodný dokumentární film roku z různorodé kolekce reprezentující tendence světového dokumentu. Všechny filmy jsou podstatné, a tak festival nabízí další hru: jeden porotce vybere jeden film, dílo zářivé.

První světla

Sekce První světla uvádí první celovečerní filmy výrazných filmařů z celého světa s cílem sledovat hledání nových forem, proměnu témat a stylů. Tato díla se chtějí stát hlasem v zápase o svobodu a smysl dokumentárního filmu.

Mezi moři

Mezi moři je soutěžní sekcí, která reprezentuje země a národy střední a východní Evropy, teritorium jejich vzájemných dějinných, politických či kulturních vztahů.

Mezi moři - studentská soutež

Nejpozoruhodnejší filmy studentů filmových škol v zemích střední a východní Evropy. *Partnerem této soutěžní sekce je Current Time TV.

Česká radost

Česká radost představuje prestižní výběr českých dokumentů. Není jenom soutěží o nejlepší z českých filmů, ale především oslavou jeho různosti v objevování nových témat i v dobrodružství kinematografického výrazu.

Fascinace

Fascinace jsou velkou továrnou experimentální kinematografie, která film opřený o realitu zbavuje všeho, co jej tíží, a podstatným způsobem tak prohlubuje možnosti filmového vnímání.

Fascinace: Exprmntl.cz

Exprmntl.cz je soutěžní přehlídka nejnovějších českých experimentáloních filmů, které se vztahují ke skutečnosti a neustávají v pátrání po nových vyýrazech jejího zpracování na filmový materiál a digitální formáty.

Krátká radost

Krátká radost nabízí výběr nejlepších evropských krátkých filmů – svrchovaných děl, která prozkoumávají na malém a ještě menším prostoru možnosti a sílu dokumentu. Podívejte se na všechny filmy už nyní online na portálu DAFilms.cz a hlasujte pro nejlepší film - porota jste vy!

Svědectví o politice

Svědectví o politice vytvářejí prostor, ve kterém se hlasy a vize prolínají s obrazy a rytmem, obsahová naléhavost s formální neústupností. Soutěžní přehlídka nejpodstatnějších letošních dokumentů s politickým přesahem.

Svědectví o přírodě

Svědectví o přírodě jsou soutěžní přehlídkou letošních dokumentů, které vytříbenými filmovými prostředky hovoří o zániku a vzniku, o hrozbách a výzvách, o člověku jako součásti i jako úhlavním nepříteli přírody.

Svědectví o poznání

Svědectví o poznání jsou soutěžní sekcí filmů, které nově definují žánr vědeckého dokumentu. Hranice lidského poznání, hranice zobrazitelného – a možnosti jejich překračování.

nesoutěžní sekce

Zvláštní uvedení

Výjimečné kinematografické události, které nezaměnitelným stylem provázejí hlubokou a kritickou reflexí záhybů žitého světa.

Masterclass

Zevrubné vhledy do metod dokumentární práce a tvůrčích rozhodnutí, do autorských stylů a kinematografického myšlení výjimečných bytostí dokumentárního světa.

Zkouška sirén

Kontakt s aktuálním světovým hudebním dokumentem a experimentem. Co z dnešní záplavy hudby skutečně funguje? Existuje ještě dnes umění zvuku (a umění naslouchat!), které má sílu mytických Sirén?

Konference Fascinace

Retrospektiva prozkoumává málo známá území evropské experimentální tradice. Letos představuje filmové krystalizace času v jemných i radikálních experimentech natočených baltskými tvůrci v období sovětské okupace.

Reality.tv

Reality TV otevírá oči diváků novými televizními formáty a v nejširším světovém záběru představuje aktuální podoby zkřížených žánrů, jako jsou dokudrama, docusoap, reality show nebo mockument.

Doc Alliance Selection

Doc Alliance Selection je festivalovou sekcí vzešlou z přátelství na trase Česko: Jihlava – Dánsko: Kodaň – Francie: Marseille – Německo: Lipsko – Polsko: Varšava – Švýcarsko: Nyon – Portugalsko: Lisabon. Tato sekce v sedmi zemích uvádí tři výběrové snímky, aby představila aktuální trendy dokumentárního filmu.

FAMU uvádí

FAMU uvádí výběr nejpozoruhodnějších dokumentárních filmů, které v uplynulém roce vznikly na různých katedrách akademie.

Dokument ČT

Česká televize i letos navazuje na zájem o přehlídku své dokumentární tvorby v minulých ročnících festivalu. Vedle svých koprodukčních snímků v soutěžních sekcích festivalu představí navíc v Horáckém divadle i šestadvacet filmů z aktuální tvorby.

My Street Films

My Street Films se během pěti let své existence etabloval jako zásadní vzdělávací projekt inspirující zájemce z řad nejširší veřejnosti k tomu, aby natočili krátký film a podíleli se tak na vytváření jedinečné paměti našich měst – online audiovizuální mapy mystreet-films.cz.

průhledné krajiny / retrospektivy

offscreen program

Virtuální realita

Ve VR kině uvidíte 360° filmy, od populárně-vědeckých po vyhraněně poetické až lyrické, které postupy dokumentárního, animovaného i hraného filmu zobrazují aktuální příběhy a témata i pohledy do historie. Ponořit se můžete do hloubek oceánů nebo vesmíru, ale také do unikavého prostředí namalovaného vodovými barvami, proměnlivě úderné animace ztvárňující boj feministického hnutí na začátku 20. století, slyšet krásné i strhující příběhy z různých koutů světa, prolétávat mezi úlomky měst, vzpomínek či naší kultuře vzdálených rituálů. Mezi instalacemi pak můžete prozkoumávat světy, které umožňují i fyzický pohyb diváka, jemuž je umožněno poznávané a vnímané ovlivňovat. VR Zone, která vznikla ve spolupráci GO360 a Brainz, naleznete v přízemí DKO.

Game Zone

I když samostatná kategorie dokumentárních her není teoreticky defi novaná, mnohé hry pracují s odkazy k realitě, vycházejí z reálných příběhů, dat, situací anebo ukazují fungování společenských institucí a struktur. Právě takové hry už čtvrtý rok sledujeme v herní zóně. Takzvané vážné hry (serious games), simulace, adventury, RPG – v různých žánrech prozkoumáváme způsoby, které upozorňují na závažná témata: například život v totalitní společnosti, budování udržitelného prostředí, vznik a šíření falešných zpráv. Najdeme zde tzv. pomalou hru, hru, kterou lze hrát pouze jednou, hry vizuálně promyšlené a poutavé či zajímavě pracující s hudbou. Většina z nich je „krátkometrážní“ a lze je dohrát za několik minut až 4 hodiny, aby měli návštěvníci možnost zahrát si jich i několik. Game Zone, která vznikla ve spolupráci s Asus, Genesis, X-Gamer a X-Diablo, najdete v přízemí Horáckého divadla.

Laboratorium

Tradiční výstavní část experimentální filmové sekce Fascinace Laboratorium nabídne videoinstalace děl, do nichž je možné vstoupit v různých momentech jejich trvání a která je tak možné vidět i víckrát. Laboratorium se nachází v předsálí DKO 1.
Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Evropská unie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt