27. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

soutěžní sekce

Opus Bonum

Opus Bonum vybírá pozoruhodný dokumentární film roku z různorodé kolekce reprezentující tendence světového dokumentu. → Vítězný snímek obdrží finanční odměnu 10.000 USD → Nejlepší středo- nebo východoevropský film získá 3.000 EUR (ve spolupráci s Current Time TV)

Svědectví

Svědectví je výběrem filmů, které z různých stran zachycují situaci světa, a jakkoli by se mohlo zdát, že mezi nimi není žádná spojnice, v kontextu světové i české dokumentární tvorby jsou všechny z mnoha důvodů neopomenutelné.

Česká radost

Česká radost představuje prestižní výběr českých dokumentů. Není jenom soutěží o nejlepší z českých filmů, ale především oslavou jeho různosti v objevování nových témat i v dobrodružství kinematografického výrazu. → Vítězný snímek obdrží finanční odměnu 200.000 Kč → Snímek, jemuž porota udělí zvláštní ocenění, získá fotoaparát Nikon v hodnotě 80.000 Kč

Krátká radost

Krátká radost nabízí výběr nejlepších světových krátkých filmů – svrchovaných děl, která prozkoumávají na malém a ještě menším prostoru možnosti a sílu dokumentu. Soutěžní sekce krátkých filmů MFDF Ji.hlava 2022 je ZDARMA k vidění online už před festivalem na portálu DAFilms.cz. Hlasujte hvězdičkami a rozhodněte o Ceně diváků DAFilms, která bude předána na slavnostním zahájení Ji.hlavy. Sledujte 28 nominovaných filmů v mezinárodní nebo světové premiéře, stačí se zaregistrovat. Filmy můžete hodnotit pomocí hvězdiček a díky tomu budete automaticky zařazeni do slosování o tři roční předplatné DAFilms. Nezmeškejte unikátní možnost vidět výběr nejzajímavějších krátkých snímků až do 30. října. POZOR! Divácké hlasování končí v neděli 23. října o půlnoci.

Fascinace

Fascinace jsou velkou továrnou experimentální kinematografie, která film opřený o realitu zbavuje všeho, co jej tíží, a podstatným způsobem tak prohlubuje možnosti filmového vnímání.

Fascinace: Exprmntl.cz

Exprmntl.cz je soutěžní přehlídka nejnovějších českých experimentálních filmů, které se vztahují ke skutečnosti a neustávají v pátrání po nových výrazech jejího zpracování na filmový materiál a digitální formáty.

Virtuální realita

Soutěž Virtuální reality umožňuje divákům vstoupit do 360° filmů a prostorových instalací. Najdete zde 360° dokumentární filmy, VR instalace i díla na pomezí filmu a výtvarného umění, která využívají virtuální prostor ke tvorbě autonomních světů s vlastními pravidly určovanými vizualitou. Zajímají nás díla, která v tomto ne-místě virtuality využívají její charakteristiky novátorským a přemýšlivým způsobem a experimentují s audiovizuálním ztvárněním reality, skutečných příběhů, nebo budují zábavně-naučný svět poznání.

nesoutěžní sekce

Souhvězdí

Sekce Souhvězdí představí filmy, které v posledním roce zazářily na světové dokumentární obloze. Uvádíme v ní výběr pozoruhodných snímků z jiných filmových festivalů.

Zvláštní uvedení

Výjimečné kinematografické události, které nezaměnitelným stylem provázejí hlubokou a kritickou reflexí záhybů žitého světa.

Zkouška sirén

Kontakt s aktuálním světovým hudebním dokumentem a experimentem. Co z dnešní záplavy hudby skutečně funguje? Existuje ještě dnes umění zvuku (a umění naslouchat!), které má sílu mytických Sirén?

Reality TV

Reality TV otevírá oči diváků novými televizními formáty a v nejširším světovém záběru představuje aktuální podoby zkřížených žánrů, jako jsou dokudrama, docusoap, reality show nebo mockument. Dramaturg Milan Kruml přibližuje koncepci letošní sekce, která je oproti předešlým festivalovým ročníkům více postavená na domácí tvorbě, na stránkách dok.revue.

Doc Alliance Selection

Nejlepší filmy uvedené na evropských festivalech Doc Alliance, včetně dvou držitelů Doc Alliance Award 2022. Součástí aliance je i MFDF Ji.hlava a dohromady ji tvoří sedm klíčových festivalů dokumentárního filmu napříč Evropou. Zástupci každého z festivalů jednou ročně nominují krátký a celovečerní film ze svého programu, z nichž evropští novináři vybírají dva vítěze Doc Alliance Award.

FAMU uvádí

FAMU uvádí výběr nejpozoruhodnějších dokumentárních filmů, které v uplynulém roce vznikly na různých katedrách akademie.

Dokument ČT

Přehlídka dokumentární tvorby ČT za uplynulý rok od televizních dokumentárních cyklů, například „Péče o duši“, anebo „Kronika orgasmu“ připravovaná pro iVysílání ČT, přes solitéry a dokumentární portréty „Věčný úsměv Dany Němcové“ nebo „Toyen, baronka surrealismu“ po celovečerní distribuční tituly. Nově letos přibydou nedělní reprízy úspěšných filmů „Planeta Praha“, „Mára jde do nebe“ a „PSH Nekonečný příběh“.

UTB: Zlínský blok

UTB uvádí výběr nejpozoruhodnějších dokumentárních filmů, které v uplynulých letech vznikly na Fakultě Multimediálních komunikací. O jednotlivých filmech bloku si můžete přečíst na dok.revue.

My Street Films

My Street Films se během devíti let své existence etabloval jako zásadní vzdělávací projekt, který inspiruje zájemce z řad nejširší veřejnosti, aby natočili krátký film a vypověděli tak o tématech, jež považují za důležitá. Jedinečnost projektu spočívá v jeho otevřenosti – celoročně propojuje komunitu lidí, kteří se aktivně podílejí na dění ve svém městě, s profesionály z oblasti mediálního průmyslu. Kromě celostátní soutěže o nejlepší film pořádá pro vybrané uchazeče workshopy věnující se dokumentární tvorbě, otevřené semináře pro veřejnost, intenzivní workshopy či filmová promítání spojená s přednáškou a diskusí. V online edici MFDF Ji.hlava představíme všechny filmy z české soutěže a nejlepší film zaslaný do My Street Films Awards.

Masterclass

Zevrubné vhledy do metod dokumentární práce a tvůrčích rozhodnutí, do autorských stylů a kinematografického myšlení výjimečných bytostí dokumentárního světa.

průhledné krajiny / retrospektivy

Průhledná krajina: Filipíny

Počínaje samými začátky, kdy na Filipínách vznikaly první filmy (tj. od roku 1899), představuje tento kurátorský výběr ponor do historického vývoje, jenž se prodlouženým obloukem dotýká i současných digitálních děl. Podobná přehlídka nebyla ještě nikdy předtím uspořádána v tak závratné šíři a se záměrem shromáždit na jednom místě veškeré milníky filipínské kinematografie – tj. historie, která se překrývá s dějinami celosvětové kinematografie. Dějiny země tak poskytly pevné podloží pro kurátorský výběr, jehož výsledkem je rozsáhlý vhled do staleté filmové tvorby na Filipínách. Přečtěte si na dok.revue rozhovor o tom, jak festivalové dramaturgyně Andrea Slováková a Adriana Belešová celou retrospektivu připravovaly, proč bylo nutné navštívit Filipíny osobně a jak se dokument na Filipínách vyvíjel. O filmových městských symfoniích, které vyobrazují Manilu v různých polohách, píše pro dok.revue Janis Prášil. Sekce Průhledná krajina: Filipíny vznikla ve spolupráci s Film Development Council of the Philippines.

Poznámky k válce

Ikonické dokumenty natočené po roce 1945 nás provokují k jinému pohledu: na ně i na náš svět.

Fascinace: Pokrok

V pokračující sérii retrospektivních sekcí věnovaných dějinám avantgardního filmu a jeho metodám reprezentace konkrétních témat a motivů jsme se letos rozhodli zmapovat audiovizuální reprezentaci „pokroku“ - tedy něčeho v povaze avantgardy inherentně přítomného. Toto téma se v kinematografii dočkalo širokého spektra zpracování, zpravidla s nadšením a obdivem, místy však také s kritikou. Zajímá nás kinematografie od samých počátků po film současný. První krůčky filmové technologie i meziválečná díla. Přes „klasickou“ tvorbu „velkých“ autorů až k méně známým figurám světového filmu.

Fascinace: Michael Bielický

Michael Bielický je pražský rodák, který od roku 1969 žije v Německu. Patří do generace výtvarných umělců 80. let přijímajících za vlastní médium video. Je autorem jednokanálových prací, instalací i videoskulptur využívajících televizní signál. V jeho autorské koncepci se spojuje informační technologie s magií, kabalou a historií kinematografie. V roce 1991 spoluzaložil a do roku 2006 vedl Školu nových médií AVU, dnes působí jako profesor a vedoucí katedry nových médií na HfG Karlsruhe.

Průhledná bytost: Shirley Clarke

Shirley Clarke (1919-1997) byla americká filmová režisérka a univerzitní pedagožka, původně tanečnice a choreografka. V 50. letech se věnovala krátkometrážním snímkům, později natáčela i dokumentární a celovečerní filmy. Byla činná v ženském hnutí a její tvorba bývá často řazena k proudu New American Cinema.

Průhledná bytost: Lionel Rogosin

Lionel Rogosin (1924–2000) byl americký nezávislý dokumentarista, pro kterého se filmová tvorba stala součástí šířeji pojímaného politického aktivismu. V New Yorku provozoval kino Bleecker Street Cinema, byl zakladatelem a spolu třeba s Jonasem Mekasem jedním z členů hnutí New American Cinema. MFDF Ji.hlava exkluzivně uvede nejen to nejlepší z dokumentární tvorby Lionela Rogosina, ale také film z dílny jeho syna Michaela Rogosina. O tvorbě Lionela Rogosina si můžete přečíst na dok.revue.

offscreen program

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Kudy z nudy