28. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

soutěžní sekce

Opus Bonum

Opus Bonum vybírá pozoruhodné dokumentární filmy roku z různorodé kolekce reprezentující tendence světového dokumentu. → Vítězný snímek obdrží finanční odměnu 10.000 USD → Nejlepší středo- nebo východoevropský film* získá 5.000 USD (ve spolupráci s Current Time TV) → Nejlepší snímek ze zemí V4** obdrží 3.000 EUR (ve spolupráci s Mezinárodním visegrádským fondem) → ceny za nejlepší kameru, střih, zvukový design, filmovou esej a další. * Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Gruzie, Chorvatsko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Kosovo, Litva, Lotyšsko, Severní Makedonie, Maďarsko, Moldavsko, Černá Hora, Polsko, Rumunsko, Rusko (pouze pro filmy, které nejsou podporovány ruskými státními institucemi), Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Tádžikistán, Turkmenistán, Ukrajina a Uzbekistán ** Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko

Svědectví

Svědectví je výběrem filmů, které z různých stran zachycují situaci světa, a jakkoli by se mohlo zdát, že mezi nimi není žádná spojnice, v kontextu světové i české dokumentární tvorby jsou všechny z mnoha důvodů neopomenutelné.

Česká radost

Česká radost představuje prestižní výběr českých dokumentů. Není jenom soutěží o nejlepší z českých filmů, ale především oslavou jeho různosti v objevování nových témat i v dobrodružství kinematografického výrazu. → Vítězný snímek obdrží finanční odměnu 200.000 Kč → Snímek, jemuž porota udělí zvláštní ocenění, získá fotoaparát Nikon v hodnotě 80.000 Kč

Krátká radost

Krátká radost nabízí výběr nejlepších světových krátkých filmů – svrchovaných děl, která prozkoumávají na malém a ještě menším prostoru možnosti a sílu dokumentu. Všechny filmy budou zdarma k vidění online dva týdny před festivalem. Sledovat a hlasovat můžete zde. → Bezplatná distribuce na platformě DAFilms.com po dobu jednoho roku a další podpora pro vítězný film

Fascinace

Fascinace jsou velkou továrnou experimentální kinematografie, která film opřený o realitu zbavuje všeho, co jej tíží, a podstatným způsobem tak prohlubuje možnosti filmového vnímání.

Fascinace: Exprmntl.cz

Exprmntl.cz je soutěžní přehlídka nejnovějších českých experimentálních filmů, které se vztahují ke skutečnosti a neustávají v pátrání po nových výrazech jejího zpracování na filmový materiál a digitální formáty.

Virtuální realita

Soutěž Virtuální reality umožňuje divákům vstoupit do 360° filmů a prostorových instalací. Najdete zde 360° dokumentární filmy, VR instalace i díla na pomezí filmu a výtvarného umění, která využívají virtuální prostor ke tvorbě autonomních světů s vlastními pravidly určovanými vizualitou. Zajímají nás díla, která v tomto ne-místě virtuality využívají její charakteristiky novátorským a přemýšlivým způsobem a experimentují s audiovizuálním ztvárněním reality, skutečných příběhů, nebo budují zábavně-naučný svět poznání.

nesoutěžní sekce

Souhvězdí

Sekce Souhvězdí představí filmy, které v posledním roce zazářily na světové dokumentární obloze. Uvádíme v ní výběr pozoruhodných snímků z jiných filmových festivalů.

Zvláštní uvedení

Výjimečné kinematografické události, které nezaměnitelným stylem provázejí hlubokou a kritickou reflexí záhybů žitého světa.

Zkouška sirén

Kontakt s aktuálním světovým hudebním dokumentem a experimentem. Co z dnešní záplavy hudby skutečně funguje? Existuje ještě dnes umění zvuku (a umění naslouchat!), které má sílu mytických Sirén? Afrofuturismus Radikální imaginace černých Američanů vedla od 60. let k prolínání mystiky, sci-fi a progresivní hudby ve jménu snění o spravedlivější společnosti. Film Sun Ra: Radostný rámus je portrétem legendárního kapelníka Sun Ra a jeho intergalaktického orchestru; další kontexty afrofuturismu nabídne seminář s filmovými ukázkami.

Reality TV

Reality TV otevírá oči diváků novými televizními formáty a v nejširším světovém záběru představuje aktuální podoby zkřížených žánrů, jako jsou dokudrama, docusoap, reality show nebo mockument.

Doc Alliance Selection

Nejlepší filmy uvedené na evropských festivalech Doc Alliance, včetně dvou držitelů Doc Alliance Award 2022. Součástí aliance je i MFDF Ji.hlava a dohromady ji tvoří sedm klíčových festivalů dokumentárního filmu napříč Evropou. Zástupci každého z festivalů jednou ročně nominují krátký a celovečerní film ze svého programu, z nichž evropští novináři vybírají dva vítěze Doc Alliance Award.

FAMU uvádí

FAMU uvádí výběr nejpozoruhodnějších dokumentárních filmů, které vznikly v 1. ročníku Katedry dokumentární tvorby.

Dokument ČT

Svou dokumentární tvorbu za uplynulý rok představuje Česká televize již tradičně v Horáckém divadle jednak formou ukázek z nejnovějších dokumentárních cyklů a seriálů a jednak prostřednictvím solitérních televizních i distribučních koprodukčních snímků s následnými besedami s tvůrci. Současné kultuře se věnuje například film Slobodanky Radun „La Fabrika“ o renomovaném multifunkčním prostoru, který za patnáct let své existence hostil umělce a soubory považované za špičky ve svých oborech. Současnou ženskou písničkářskou scénu mapuje seriál Dagmar Smržové „Muzikantky“. Historická témata zpracovává například Miloš Šmídmajer a Martin Slunečko ve filmu „František Kriegel: Sám proti Moskvě“, anebo v nevšedním portrétu A. Dubčeka „Všichni lidé budou bratři“ režisér Robert Kirchhoff. Originální a místy až úsměvné ohlédnutí za lockdownem prostřednictvím herečky V. Hybnerové, písničkářky Radůzy, teologa T. Halíka či provozovatelů vleku na horách a kavárny ve městě přináší film „Stop Time“ režiséra Davida Čálka. Současná témata zkoumá v oceňovaném snímku „Váleční reportéři“ Petr Jančárek, anebo Natálie Císařovská v „Byznysu s nadějí“.

My Street Films

My Street Films se během deseti let své existence etabloval jako zásadní vzdělávací projekt, který inspiruje zájemce z řad nejširší veřejnosti, aby natočili krátký film a vypověděli tak o tématech, jež považují za důležitá. Jedinečnost projektu spočívá v jeho otevřenosti – celoročně propojuje komunitu lidí, kteří se aktivně podílejí na dění ve svém městě, s profesionály z oblasti mediálního průmyslu. Kromě celostátní soutěže o nejlepší film pořádá pro vybrané uchazeče workshopy věnující se dokumentární tvorbě, otevřené semináře pro veřejnost, program pro školy či filmová promítání spojená s přednáškou či diskusí. V online edici MFDF Ji.hlava představíme všechny filmy z letošní soutěže My Street Films Award.

Masterclass

Zevrubné vhledy do metod dokumentární práce a tvůrčích rozhodnutí, do autorských stylů a kinematografického myšlení výjimečných bytostí dokumentárního světa.

Virtuální realita: USA

Procházky ve virtuální realitě zažijete v projekcích VR kina, můžete však také vstoupit do instalací, kde do příběhu a světa sami zasahujete a ovlivňujete jej. Užijte si výběr VR projektů z USA.

Game Zone

Vážné hry, simulace, dobrodružné hry, RPG - zkoumáme, jak různé žánry upozorňují na vážná témata: například život v totalitní společnosti, budování udržitelného životního prostředí, zdroje a šíření falešných zpráv.

První světla

První světla přinášejí české premiéry výrazných filmů, které byly natočeny na filmových školách. Kolekce je příležitostí k setkání filmů a mladých filmařek/filmařů s diváky/divačkami i k setkání studentek/studentů a pedagogů/pedagožek z různých evropských škol. Festival je polem budoucích úrod, místem, kde se poprvé objeví nová autorská jména, nové filmy, nové vize a reflexe.

průhledné bytosti / retrospektivy

Pocta: Naomi Kawase

Pocta japonské režisérce Naomi Kawase. Poetická a nenápadná, jemná, ale radikální, diskrétní a přirozeně angažovaná… odhalte s námi všechny významy Kawase východní filmové estetiky.

Průhledná bytost: Pavel Koutecký

Kronikou polistopadového Československa jsou dokumenty Pavla Kouteckého. „Věřím, že dokumentární film může stejně tak dobře rozvíjet kritický pohled na skutečnost jako pomáhat k pochopení jedné skupiny lidí druhou.“ Vytrvalého pozorovatele, jemného ironika a brilantního filmaře připomeneme jeho studentskými, sociálními, časosběrnými a politickými filmy.

Průhledná bytost: Marguerite Duras

Retrospektiva filmů Marguerite Durasové. Literatura a film jsou dvě strany jednoho díla. „Životu lze vdechnout život jen tím, jak se představivost zmocňuje všeho, co bylo, je a bude.“ Její zářivě formální filmy spoluvytvářely politickou a avantgardní dynamiku nové kinematografie, když v gestu destrukce usilovaly o její obrodu.

Průhledná bytost: Václav Táborský

Letošní festival přináší unikátní kolekci děl Václava Táborského. Před tím, než v roce 1968 emigroval do Kanady, kde působil jako vysokoškolský pedagog a spisovatel, se velkou mírou zasloužil o příchod cinéma vérité do československé kinematografie. Podílel se na založení tvůrčí skupiny ČAS, která posunula dokumentární film od inscenovanosti 50. let k realitě každodenního života let šedesátých. Táborského filmografie zahrnuje přes 80 krátkých filmů a téměř 50 výchovných pořadů, které s humorem i autenticitou vyobrazují lidskou každodennost. ➤ Masterclass s Václavem Táborským

Dokument bratří Mélièsových

Georges Méliès, Gaston Méliès Ačkoliv zdaleka neznáme, a pravděpodobně nikdy nepoznáme, jejich kompletní filmografii, i přesto dochovaná část jejich díla vypovídá víc o dobových diváckých návycích a počátcích kinematografie, než jsme si dlouho byli ochotní přiznat.

Československý filmový fejeton

Nová autenticita československého filmového fejetonu. „Ztráta smyslu pro humor je jednou z nejtěžších invalidit naší doby.“ Specifický útvar filmového fejetonu se v Československu rozšířil v 60. letech minulého století. Reagoval na společensko-politický vývoj v zemi i na veristické trendy ve světové kinematografii. Větší svoboda projevu a prostor pro veřejnou diskuzi umožnily bližší kontakt tvůrců s veřejností i se všední realitou obyčejných lidí. Vznikají díla, pro něž se vžilo označení československá nová vlna, v oblibě jsou ankety, skrytá kamera, reportáže i observace. Mezi žánry této „nové autenticity“ patřil i filmový fejeton, který s ironickou nadsázkou komentuje negativní celospolečenské jevy.

Fascinace: UI

Zkoumání tvůrčích schopností a možností autonomních vstupů umělých inteligencí do audiovizuálních děl.

Český rozhlas slaví 100 let

Vidět zvuk. Rozhlas očima filmařů Pásmo krátkých filmů z 30. až 60. let 20. století z fondů Národního filmového archivu, uváděné u příležitosti letošních stých narozenin Českého rozhlasu. Nabídne reportáže z týdeníků, ale i dokumentární a animované snímky, které přiblíží vztah mezi filmem a rozhlasem v době, kdy byl zvuk dostupnějším médiem než obraz. Filmy vybrali rozhlasoví historici Tomáš Dufka a Dušan Radovanovič, kteří projekci doprovodí svým komentářem.
Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Creative Europe Media
GEMO
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Dafilms