26. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

My Street Films

My Street Films se během osmi let své existence etabloval jako zásadní vzdělávací projekt, který inspiruje zájemce z řad nejširší veřejnosti, aby natočili krátký film a vypověděli tak o tématech, jež považují za důležitá. Jedinečnost projektu spočívá v jeho otevřenosti – celoročně propojuje komunitu lidí, kteří se aktivně podílejí na dění ve svém městě, s profesionály z oblasti mediálního průmyslu. Kromě celostátní soutěže o nejlepší film pořádá pro vybrané uchazeče workshopy věnující se dokumentární tvorbě, otevřené semináře pro veřejnost, intenzivní workshopy či filmová promítání spojená s přednáškou a diskusí. V online edici MFDF Ji.hlava představíme filmy z workshopu My Street Films 2021 a vítězné filmy My Street Films Award.

výpis filmů

4AM
Trochu o ľuďoch, trochu o noci, o dianí pod povrchom. Cez okno štvrtej hodiny rannej.(text režiséra)
osobní program

4AM

Erika Hajzoková
Česká republika / 9 min.
sekce: My Street Films
Absentujúce vzory
Aký vzťah existuje medzi nami a sochami? Sú to len nehybné objekty, alebo medzi sebou navzájom možme cítiť blízkosť? Absentujúce vzory sú o generačnom smútku a úzkosti, o (ne)konečnej patriarchálnej spoločnosti, ale aj o hľadaní empatie s neživými bytosťami. (text režiséra)  
osobní program

Absentujúce vzory

Lívia Valková
Česká republika / 5 min.
sekce: My Street Films
Alternativní pravda
"Alternativní pravda je termín, který byl v roce 2017 zařazen do Urban Dictionary, a v současnosti se stává jedním z nejběžněji používaných, často právě v kontextu s probíhající pandemií. S rozmachem nejrůznějších informačních kanálů se rozšiřuje i lidské vnímání a následná potřeba vlastní interpretace toho, co za pravdu považujeme. Lidé si častěji, než dříve, kladou otázky: “Existuje jedna pravda?“ a “Jak si něco takového může myslet?“  Dokument se dotýká těchto otázek."(text režisera)  
osobní program

Alternativní pravda

Kristýna Pěničková
Česká republika / 2021 / 8 min.
sekce: My Street Films
Hladní po Vzduchu
Skupina chalanov, čo skejtujú a snažia si nájsť vlastnú cestu životom. (text režiséra)
osobní program

Hladní po Vzduchu

Christopher Pauliny
Česká republika / 2021 / 7 min.
sekce: My Street Films
Hledej dva rozdíly
Moje máma i můj táta jsou oba z jednovaječných dvojčat. Kdo je kdo, co je já a co je my a kdo je lepší šachista? Hledej dva rozdíly je film o hledání sama sebe, když člověk chodí po světě ve dvou.(text režiséra)
osobní program

Hledej dva rozdíly

Viktorie Aldabaghová
Česká republika / 2021 / 10 min.
sekce: My Street Films
CHARÓN
Krátký dokumentární portrét člověka, jehož povolání je ve společnosti pořád velkým tabu. Přitom na něj spoléháme v nejtěžší okamžiky našich životů.(text režiséra)
osobní program

CHARÓN

Oksana Moiseniuk
Česká republika / 2021 / 9 min.
sekce: My Street Films
městem
Audiovizuální počin o říčním břehu a řece v člověkem upraveném prostředí - městě. Impulsem ke vzniku byl osud říčky Ponávky svedené do podzemní stoky za účelem eliminace záplav. Ty se děly v důsledku předešlého vysušení rybníků na jejím toku a kvůli narovnání koryta. Fieldrecordové nahrávky a samply jsou vrstveny, deformovány a doplněny o elektronické prvky s pokusem dojít k imaginativnímu a neantropomofnímu vnímání pomyslného vypravěče: říčního břehu.(text režiséra)
osobní program

městem

Michaela Kozáková
Česká republika / 2021 / 6 min.
sekce: My Street Films
Náš nový svět
Audio tohoto filmu, by mělo lidem přiblížit, co všechno se může stát ve válce. Zatímco video by Vám mohlo připomenout proč znovu vstát, i když budeme na dně.(text režiséra)
osobní program

Náš nový svět

Abigail Karla Dovala
Česká republika / 2021 / 9 min.
sekce: My Street Films
Návrat domů
Návrat domů pátrá po důvodech, kvůli kterým se lidé stěhují do Prahy a nadále v ní setrvávají. Po zkušenosti s pandemií zvládáme online téměř všechno, odkudkoli. Co tedy náplavám brání vrátit se domů, do kraje, odkud pocházejí? Mezi většinovou motivací nacházíme také hlubší důvody a nesamozřejmé možnosti, které velkoměsta nabízejí - v tomto případě zejména ženám. (text režiséra)
osobní program

Návrat domů

Veronika Jílková
Česká republika / 2021 / 8 min.
sekce: My Street Films
On
Zdeněk a Lenka, dva lidé, kteří se navzájem našli, avšak geneticky se k sobě nehodí. Dva synové, kteří se zdáli být obrazem svých rodičů a nadějí na spokojený život. Pouze však do doby, než se jim začala projevovat vzácná nemoc. Jak reaguje maminka plná očekávání a otec odhodlaný starat se o svoji rodinu, když zjistí, že jejich děti po nich nezdědili barvu očí, ale fatální nemoc, která jim předpovídá jen pár let života? Je možné se v takové situaci těšit z budoucnosti, snít a plánovat? Film, jako projev respektu k lidem, kteří se nevzdali, naučili se žít okamžikem a vnímat důležitost života druhých. (text režiséra)
osobní program

On

Nikola Balajková
Česká republika / 2021 / 8 min.
sekce: My Street Films
Ooh that's okay
Deníkový film posouvá možnosti vlogu a stává se osobním svědectvím o životě ve světě, jehož problémy jsou na jednoho člověka až příliš veliké. Environmentální žal, kolektivní deprese, odcizení a zrušená budoucnost: „Kde hledat energii předstírat, že životy v tomto světě jsou žitelné?“ Film dospívá k naději, kterou nachází ve významu každodennosti a v sebelásce. (text režiséra)
osobní program

Ooh that's okay

Eliška Plíhalová, Markéta Slaná
Česká republika / 2021 / 8 min.
sekce: My Street Films
Světová premiéra
Poslední Vlaštovka
Věřím, že loučit se je důležité, protože loučení zároveň obsahuje naději na opětovné shledání. Rituál. Slib. Ne sbohem, ale na shledanou.(text režiséra)
osobní program

Poslední Vlaštovka

Veronika Onheiserová
Česká republika / 2021 / 4 min.
sekce: My Street Films
Quirin  Osudu navzdory
Dokument se zabývá životem mého bratra ing. Quirina Jedličky. S bratrem  jsme dvojčata a narodili jsme se 31. 1. 1953.  Při porodu bratr utrpěl úraz – ranou dětskou mozkovou obrnu. Naší matce lékaři nedávali žádné šance na jeho další život. Do tří let nechodil, neseděl atd.  Postupně se však, především díky obrovskému  úsilí  naší matky,  podařilo jeho stav stabilizovat a postupně se, byť se značným zpožděním, naučil dělat věci, které jeho vrstevníci už dávno zvládali. Nastoupili jsme do Základní školy. Od druhé třídy se situace změnila. Nová paní učitelka chtěla mít „socialistickou třídu“  a tak  žáky, kteří se nějak odlišovali,  navrhovala zařadit do pomocné školy. To se ji v několika případech podařilo, ne však u mého bratra. Matka musela každý rok (až do 5. třídy) donést z Dětské nemocnice potvrzení, že bratr sice nevypadá úplně socialisticky předpisově, ale že inteligenčně je naprosto v pořádku, spíše naopak. Od šesté třídy do deváté to už bylo lepší. Následně udělal zkoušky na gymnázium a maturoval v roce 1972. V témže roce byl přijat na VUT v Brně na fakultu elektrotechnickou. Absolvoval v roce 1977. Bratr se následně začal věnovat vlastní literární a výtvarné práci. Podařilo se mu získat místnost, kterou si proměnil na ateliér. Tam maluje a tvoří.  Uspořádal celkem více jak 20 samostatných výstav, zúčastnil se mnoha výstav kolektivních, byl přizván na několik domácích i zahraničních malířských sympozií. Jeho obrazy jsou vesměs abstraktní, čerpající z přírody, barevné a celkově optimistické. Co se literárního snažení týká, vydal celkem 10 básnických sbírek (vydavatelství Petrov, Větrné mlýny, Šimon Ryšav). O jeho literární tvorbě se příznivě vyjádřili např. Ladislav Fuks, Arnošt Goldflam. Společně s bratrem jsme si zrekonstruovali starou chalupu a tam také bratr často pobývá. Neoženil se a svou péči teď splácí naší mamince, se kterou v Brně žije. Takže shrnuto,  zpočátku bez šance, v závěru život prožitý a naplněný prací a tvorbou. (tezt režiséra)
osobní program

Quirin Osudu navzdory

Petr Jedlička
Česká republika / 9 min.
sekce: My Street Films
Smrt je živá
Vím jistě, že až umřu, chci být stromem. Asi javorem. Zkrátka chci tu být po smrti ještě nějakou dobu, alespoň v téhle podobě. Stát se přírodou. To mě uklidňuje a dává smysl. (text režisera)
osobní program

Smrt je živá

Petra Stěhulová
Česká republika / 2021 / 8 min.
sekce: My Street Films
Spojení
Film je syrovým a křehkým svědectvím o absenci vztahu mezi autorkou filmu a její matkou. Prostřednictvím analogií mezi povoláními matky, která je řidičkou tramvaje a radioamatérkou, autorka ohledává chybějící spoje a jejich možné trajektorie. (text režisérky)
osobní program

Spojení

Marie Sieberová
Česká republika / 2021 / 9 min.
sekce: My Street Films
Světová premiéra
Vesnickej Asfalt
Film zachycuje vztah dvou bratrů, které vedle bratrství pojí také vášeň k parkouru. Namísto městských kulis a party kamarádů jim však musí vystačit okolní prostředí a hřiště, které jim rodiče postavili na zahradě. (text režiséra)
osobní program

Vesnickej Asfalt

Petr Žemla
Česká republika / 2021 / 9 min.
sekce: My Street Films
Světová premiéra
Vrtej hlouběji, má lásko
Po roce a půl každodenního života vedle staveniště se dvě oddělené, ale blízké reality vyvinuly v hlučný, jednostranný milostný příběh.(text režiséra)
osobní program

Vrtej hlouběji, má lásko

Ondřej Teplý
Česká republika / 2021 / 9 min.
sekce: My Street Films
Zkouška sirén
Dostala jsem chuť křičet. Zničehonic. Všechny moje myšlenky v tu chvíli směřovaly k tomu, abych se ovládla a nezačala doopravdy řvát. Jen jsem si v duchu říkala: hlavně nekřič. Vydržela jsem to a zůstala jsem potichu. Ale ten pocit, to vnitřní pnutí, ve mně nějak zůstalo. Začala jsem hledat místo, kde by to šlo – křičet bezpečně a přitom svobodně. Našla jsem sirény.(text režisera)
osobní program

Zkouška sirén

Hana Slaninová
Česká republika / 2021 / 10 min.
sekce: My Street Films
ŽÍNKY - dokument o postavení žen ve společnosti
Film reprezentuje autorčin výzkum v oblasti sexuálního obtěžování žen. Originálním způsobem svádí dohromady hlasy mnoha žen, konkrétní svědectví se stávají kolektivní zkušeností. Autorčin postoj neobviňuje, snaží se motivovat ženy i muže k hlubší reflexi. (text režisérky)
osobní program

ŽÍNKY - dokument o postavení žen ve společnosti

Kateřina Wiecková
Česká republika / 2021 / 9 min.
sekce: My Street Films
Světová premiéra
Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Kudy z nudy