Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací

25. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Publikační činnost

Publikační činnost

Dok.revue

Portál dokrevue.cz se věnuje teorii a kritice dokumentárního filmu. Zaměřuje se především na českou a slovenskou kinematografii, dává ovšem prostor i podstatným pohybům na světové scéně. Při pohledu na dokumentární tvorbu volí jako základní estetickou perspektivu, zároveň však zasazuje díla do společenského a historického kontextu.

Dokrevue.cz navazuje na tradici reflexe dokumentárního filmu v tištěné příloze dok.revue, jež v letech 2005 - 2007 vycházela v Literárních novinách a od roku 2008 dodnes v časopise Respekt. Dok.revue je určena širší veřejnosti se zájmem o kulturní dění. Její součástí jsou rozhovory, recenze, studie a příležitostně také úvahykomentáře, týkající se podmínek rozvoje českého dokumentu, které jsou neodmyslitelně spojeny s aktuální společenskou situací. Tradiční rubrikou již od vzniku dok.revue je báseň. Dlouhodobým cílem dok.revue je rovněž rozvíjení teoretické reflexe dokumentární tvorby. Sekce do.teorie a do.slovník jsou postupně naplňovány původními články i důležitými převzatými texty v českém překladu.

Výběr z dok.revue vychází také v tištěné podobě jako příloha týdeníku Respekt. Internetová podoba dok.revue se objevuje v české i anglické verzi.

Publikace

Důležitou oblastí působení MFDF Ji.hlava je publikační činnost, jíž podporuje přemýšlení o dokumentárním filmu. Jihlavský festival dlouhodobě publikuje jak texty z oblasti teorie a historie dokumentární kinematografie, tak tituly reflektující tvorbu a myšlení významných tvůrců. Snaží se přitom v českém kontextu systematicky zaplňovat prázdná místa v poznání dokumentárního filmu.

Jihlavský festival vydal či se podílel na vydání sedmi teoretických a biografických knih a šesti sborníků textů o dokumentárním filmu. Mnohé z těchto publikací vyšly ve spolupráci s Nakladatelstvím Akademie múzických umění v Praze.

Sborníky Do

Vedle monografií vydával Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava sborníky teoretických a kritických textů o dokumentárním filmu Do, které reflektovaly pohyblivé hranice „dokumentu“ a jeho přesahy k ostatním filmovým i uměleckým formám. Sborníky odrážely programovou stavbu jednotlivých ročníků festivalu (od roku 2003) a zároveň do českého kontextu vnášely základní zahraniční texty zabývající se dokumentární tvorbou.

 

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Creative Europe
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt