Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací

23. Mezinárodní festival dokumentárních filmů

ji-hlava dok cdf

Publikační činnost

Publikační činnost

Dok.revue

Portál dokrevue.cz se věnuje teorii a kritice dokumentárního filmu. Zaměřuje se především na českou a slovenskou kinematografii, dává ovšem prostor i podstatným pohybům na světové scéně. Při pohledu na dokumentární tvorbu volí jako základní estetickou perspektivu, zároveň však zasazuje díla do společenského a historického kontextu.

Dokrevue.cz navazuje na tradici reflexe dokumentárního filmu v tištěné příloze dok.revue, jež v letech 2005 - 2007 vycházela v Literárních novinách a od roku 2008 dodnes v časopise Respekt.. Dok.revue je určena širší veřejnosti se zájmem o kulturní dění. Její součástí jsou rozhovory, recenze, studie a příležitostně také úvahykomentáře, týkající se podmínek rozvoje českého dokumentu, které jsou neodmyslitelně spojeny s aktuální společenskou situací. Tradiční rubrikou již od vzniku dok.revue je báseň. Dlouhodobým cílem dok.revue je rovněž rozvíjení teoretické reflexe dokumentární tvorby. Sekce do.teorie a do.slovník jsou postupně naplňovány původními články i důležitými převzatými texty v českém překladu.

Výběr z dok.revue vychází také v tištěné podobě jako příloha týdeníku Respekt. Internetová podoba dok.revue se objevuje v české i anglické verzi. Originální koláže vytváří pro každé číslo Michaela Kukovičová. Grafickou podobu tištěné dok.revue zpracovává Jan Havel.

Publikace

Důležitou oblastí působení MFDF Ji.hlava je publikační činnost, jíž podporuje přemýšlení o dokumentárním filmu. Jihlavský festival dlouhodobě publikuje jak texty z oblasti teorie a historiedokumentární kinematografie, tak tituly reflektující tvorbu a myšlení významných tvůrců. Snaží se přitom v českém kontextu systematicky zaplňovat prázdná místa v poznání dokumentárního filmu.

Jihlavský festival vydal či se podílel na vydání sedmi teoretických a biografických knih a šesti sborníků textů o dokumentárním filmu. Mnohé z těchto publikací vyšly ve spolupráci s Nakladatelstvím Akademie múzických umění v Praze.

Sborníky Do

Vedle monografií vydával Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava sborníky teoretických a kritických textů o dokumentárním filmu Do, které reflektovaly pohyblivé hranice „dokumentu“ a jeho přesahy k ostatním filmovým i uměleckým formám. Sborníky odrážely programovou stavbu jednotlivých ročníků festivalu (od roku 2003) a zároveň do českého kontextu vnášely základní zahraniční texty zabývající se dokumentární tvorbou.

 

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Evropská unie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
UPP
Current time