Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací

25. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Fascinace

Fascinace jsou velkou továrnou experimentální kinematografie, která film opřený o realitu zbavuje všeho, co jej tíží, a podstatným způsobem tak prohlubuje možnosti filmového vnímání.

 

výpis filmů

Barokní žena  (č.7-11)
Dokumentární záběry, hollywoodská kinematografie i videohry se střetávají, překrývají a noří do sebe v dadaistické koláži, inspirované poezií maďarského básníka Mária Z. Nemese. Hypermediální podstata současnosti je zvýrazněna pomocí fragmentů osvobozených od zpřehledňujících narativních rámců.    
osobní program

Barokní žena (č.7-11)

Péter Lichter
Maďarsko / 2020 / 16 min.
sekce: Fascinace
Světová premiéra
Bílá pláž
Zpočátku klidný, až snový snímek unáší diváka do ticha přímořské a podmořské krajiny někde v Itálii. Z těchto až romantických představ je však záhy probuzen záběry na stopy současného, globálně průmyslového světa, neboť stále větší část moře je znečišťována odpadní vodou z továren, jež špiní tu krásu. „To místo, které v sobě snoubí nesrozumitelný paradox, jsem objevil náhodou. Zdá se, že nikdo nevnímá všudypřítomné znečištění, jako by se všichni nechali oslepit jeho krásou. Nebo to všechno byl jenom sen?“ S. Mez
osobní program

Bílá pláž

Sebastian Mez
Německo / 2020 / 15 min.
sekce: Fascinace
Světová premiéra
Bình
Návštěvník z kosmu přicestoval na Zemi, kde na sebe bere podobu vietnamského chlapce. Stává se svědkem stavby velkého chrámu a setkává se s různými postavami, které stejně jako on hledají místo, jež by mohly nazývat domovem. Mysteriózní snímek těží svou tajuplnou atmosféru z autentických vietnamských lokací.    Q&A - Ostin Fam:  
osobní program

Bình

Ostin Fam
Vietnam, Jižní Korea, Thajsko, Singapur / 2020 / 22 min.
sekce: Fascinace
Evropská premiéra
Bitevní pole
Filmová pocta druhé vlně feminismu a ženám, které v šedesátých a sedmdesátých letech sváděly boj o právo na vlastní tělo. Unikátní historické záběry z italského Audiovizuálního archivu dělnického a demokratického hnutí nacházejí dialektický kontrapunkt samy v sobě i v použité instrumentální a elektronické hudbě.   „Zamýšleli jsme ohledávat hranice mezi dokumentárním obrazem a experimentální filmovou tvorbou. Zvuk a obraz v našem filmu prahnou po vyváženosti, které není nikdy dosaženo v plné míře, a tak tu stále visí nevyřešené napětí.“ A. Laudante, S. Biagioni   Q&A - Silvia Biagioni, Andrea Laudante:
osobní program

Bitevní pole

Andrea Laudante, Silvia Biagioni
Itálie / 2020 / 10 min.
sekce: Fascinace
Světová premiéra
Ďábel měl jiné plány (2. akt)
Úzkost zakoušenou během prvních měsíců covidové pandemie proměnil Guli Silberstein ve filmový experiment o třech aktech. Ideální výrazový prostředek k vyjádření strachu a paranoie nalezl v kolorované verzi zombie hororu Noc oživlých mrtvol, který proměnil v asociativní proud abstraktivních obrazů.     „Zpracovaná hybridní forma filmu, kombinující video a digitalizaci, se stala proudem vědomí působícím přímo na smyslové vnímání, odrážející dopad koronavirové pandemie, vyjadřující strach, paranoiu a podezřívavost.“ G. Silberstein Guli Silberstein and other authors from the Fascinations section talk film:
osobní program

Ďábel měl jiné plány (2. akt)

Guli Silberstein
Velká Británie / 2020 / 13 min.
sekce: Fascinace
Evropská premiéra
DOVOLENÁ U MOŘE NADVLÁDY
Dovolená ve Španělsku roku 2019 přinesla režisérovi místo vytouženého odpočinku obrazy imigrantů vytahovaných z moře i protestů katalánských separatistů v metropoli Barceloně, které ve svém filmu formou bolestné vzpomínky klade v záběrech home videa i found footage jeden přes druhý.
osobní program

DOVOLENÁ U MOŘE NADVLÁDY

Roger Horn
Německo / 2020 / 4 min.
sekce: Fascinace
Světová premiéra
Drahá Daisy,
Trojdimenzionální animace minimalistickým způsobem vypráví příběh lásky a zrady mezi člověkem a technologií, který funguje jako metafora děsivé infiltrace chytrých strojů do naší stále více digitalizované společnosti. Temný vizuál, ambientní ruchy a odcizený narativ budí dojem až kyberpunkové estetiky.      „Když jsem rozbíjel počítač na kusy, trápily mě výčitky svědomí: ‚Nejsem brutální vrah?‘ A ten bizarní pocit mě přivedl na myšlenku natočit tento film.“ Y. NishimuraQ&A s režisérem Yoshiki Nishimura: 
osobní program

Drahá Daisy,

Yoshiki Nishimura
Japonsko / 2020 / 10 min.
sekce: Fascinace
Světová premiéra
HUMUS
Sám autor se představuje ve snímku, v němž využívá pohybů svého těla a jejich prolínáním vytváří abstraktní obrazce, které postupně prostupují celým prostorem rámu a zároveň kontrastují s pozadím bílého plátna. Celé video umocňuje výrazný zvukový podkres, který graduje společně s obrazem.
osobní program

HUMUS

Antonin De Bemels
Belgie / 2020 / 7 min.
sekce: Fascinace
Světová premiéra
Jsme bez
Neznámá entita prochází konstruovanou realitou až na okraj ničeho – městys je v mlze. Snímek evokuje stíny černobíle zrnité dystopické krajiny, z níž však můžeme vidět pouhé fragmenty, prolínající se se záběry na detaily mužských rukou. Ramirovy filmy se vyznačují jedinečným stylem, vytvářeným s pomocí speciálních filtrů objektivu.    „We Are Without je vizuální reakcí na život, smrt a sebeklam.“ – SJ Ramir  
osobní program

Jsme bez

SJ. Ramir
Austrálie, Nový Zéland / 2020 / 3 min.
sekce: Fascinace
Světová premiéra
Laomedeia
Experimentální snímek sleduje několik nelineárních trajektorií, které se neustále rozvíjejí do různých dimenzí a odhalují přechodové prostory. Prvky jako voda, ptáci a vlaky provázejí diváka na snové cestě mezi malířskými kompozicemi oceánské krajiny a kosmického prostoru.
osobní program

Laomedeia

Youjin Moon
Spojené státy / 2019 / 11 min.
sekce: Fascinace
Evropská premiéra
Lesk
Koláž záběrů fragmentů bytu, natočená na 16mm film, by se na první pohled mohla zdát všední, ale v naléhavé hustotě světla, materiálu a pohybu navozuje zvláštní emocionální rytmus, který podtrhuje také sférický zvukový podkres Davida M. Shuha, jenž se z prostoru vypařuje, ale nikdy se neztratí.     „K natočení analogového filmu SHIMMER mě přivedl můj zájem o materiálnost a o hru světla a tmy spolu s mým vášnivým zaujetím pro pozorování věcí, které nejsou patrné na první pohled.“ B. Blitz        Q&A - Betty Blitz:  
osobní program

Lesk

Betty Blitz
Rakousko / 2019 / 4 min.
sekce: Fascinace
Mezinárodní premiéra
Na cestě do Syrakus
Prozaický záznam výletu k moři jako podmanivá série abstraktních výjevů, připomínajících rozpohybované impresionistické obrazy. Kamera neslouží k reprezentaci reality, ale k jejímu překreslení. Záběry slunících se lidí nebo koní cválajících po pláži tak vyjevují jinak utajené obrazové kvality všednodennosti.   
osobní program

Na cestě do Syrakus

Patrick Bokanowski
Francie / 2020 / 5 min.
sekce: Fascinace
Světová premiéra
PAMĚŤ doteku (VIETNAM)
Ve snímku PAMĚŤ doteku (VIETNAM) se prolínají dvě linie, zobrazující Vietnam. První se věnuje mladé Evropance v současném Vietnamu, druhá zachycuje vzpomínky na zemi po válce. Obě linie jsou spojené voiceoverem, který příběh umocňuje. Jeden z nejvýznamnějších kanadských experimentálních filmařů rozvíjí dál kinematografii zvrstvených obrazů, posílených komentáři a překrývajícími se texty, v níž plná vizualita a slovní asociace mají vždy politický význam.  
osobní program

PAMĚŤ doteku (VIETNAM)

Joséphine Berthou, Mike Hoolboom
Kanada / 2020 / 14 min.
sekce: Fascinace
Světová premiéra
Před zhroucením Mont Blancu
Režisér svůj snímek věnovaný masivu Mont Blanc provází otázkou, zda nejsme náhodou ti úplně poslední, kdo mají možnost jeho vrcholek spatřit. Reaguje tak na zvyšující se oteplování země, které vede k tání ledovců. Perconteho práce je jedinečná v tom, že v odhalování vnitřní síly a pulzace viděného spojuje plastičnost, navazující na obrazovou tradici zděděnou z malířství a experimentálního filmu, s dokumentárním filmem ukotveným v konkrétním prostoru.     „Percote ve svých dílech dosahuje syntézy, v níž nachází odezvu dialektického napětí mezi moderní koncepcí techne a physis. Číslice algoritmu jsou součástí uměleckého prostředí, které je sice napjaté, ale zároveň vyrovnané.“ J. Sarmiento HinojosaTento film není součástí soutěže. Záznam Q&A s režisérem Jacquesem Perconté:
osobní program

Před zhroucením Mont Blancu

Jacques Perconte
Francie / 2020 / 16 min.
sekce: Fascinace
Mezinárodní premiéra
stopovaná
Experimentální snímek kombinuje černobílé záběry silnice se záběry kol, které společně rozpracovává do abstraktních koláží, doplněných o hudební podkres, jenž je podobně dynamický jako videostopy jízdy. Kombinací obojího vytváří intenzivní fyzičnost, působící na divákovy smysly. „Při prvním tónu jsem se rozhodl, jakým směrem by se mělo video ubírat – až na hranici akcelerace, odstředivé síly, která se geometricky uzavírá po prvním výtrysku, nespoutaném a neomezeném.“ S. Cho
osobní program

stopovaná

Seoungho Cho
Spojené státy, Jižní Korea / 2020 / 4 min.
sekce: Fascinace
Světová premiéra
Tanec luny
Mexické uskupení nezávislých audiovizuálních umělců Los Ingrávidos vzniklo v roce 2011 v reakci na zmizení 43 studentů ve městě Iguala. V novém filmu s vědomím dědictví dávných mýtů tvůrci ukazují, jak by to vypadalo, kdyby Měsíc uměl tančit. Díky použití řady barevných filtrů a s dynamickým hudebním podkresem evokují jedinečný měsíční tanec.      „‚Coyolxauhqui‘, aztécká bohyně Měsíce, je kinematografický trans na pomezí mytologie a politiky. Film je ovlivněn násilím páchaným na mexických ženách v běhu dějin.“ Colectivo Ingrávidos 
osobní program

Tanec luny

Colectivo Los ingrávidos
Mexiko / 2020 / 9 min.
sekce: Fascinace
Evropská premiéra
Tenkrát
Filmová báseň, ve které se prolíná lidské vědomí s elementem vody. Leitmotivem protékajícím celým dílem je paměť, věčný střet puzení ohlížet se zpět s vědomím prostoru a času před sebou. Řeka zaplavující film mu nejen dává temporytmickou strukturu, ale je i připomínkou věkovitého přírodního řádu.   „Tento film jsem natočila, abych se vyrovnala s minulostí, kdy jsem po mnoho let nemohla být úplně a beze zbytku sama sebou. Ráda bych ho věnovala všem, kdo mají stejnou zkušenost.“ Ji-Yoon Park
osobní program

Tenkrát

Ji-Yoon Park
Jižní Korea, Velká Británie / 2020 / 5 min.
sekce: Fascinace
Světová premiéra
utopie 360°
Světelné body, těkající obrazy interiéru i obrazovky počítače, tváře skryté za brýlemi na virtuální realitu, hlasy ve fragmentech zpřítomňující minulost Kuby, její kolonizaci i revoluci. To vše evokuje hru ve virtuální realitě Utopia 360, kterou testují dva mladí kubánští hráči a jejíž průběh si na základě záblesků a útržků skládá sám divák.  
osobní program

utopie 360°

Violena Ampudia Rodriguez
Kuba / 2020 / 6 min.
sekce: Fascinace
Mezinárodní premiéra
VÝZNAM MEZER
Slovo 間 (Ma) vyjadřuje v japonštině uvědomění si intervalu/prostoru nikoli v tradičním pojetí uzavřené, trojdimenzionální entity, ale spíš jako formu i ne-formu prostředkovanou zesílenými smysly. Na ty útočí experimentální snímek přibližující nám materii filmu jako kinematografický ekvivalent skutečnosti.   „SHASHIN NO MA znamená doslova MA (間, „plnou prázdnotu“) fotografie. Film je poctou mému otci, všem otcům, kteří natáčejí své děti, a dějinám amatérského filmu.“ T. Maruyama      Záznam Q&A s režisérem Tetsuya Maruyama:
osobní program

VÝZNAM MEZER

Tetsuya Maruyama
Brazílie, Japonsko, Spojené státy / 2020 / 6 min.
sekce: Fascinace
Světová premiéra
Zůstaň, pokud můžeš / Jdi, když musíš
Filmový portrét dvou současných hongkongských umělkyň, snímaných přes led a dým, ve kterých se způsobem těmto látkám vlastním zrcadlí aktuální pohnuté události ve Zvláštní administrativní oblasti ČLR. Poezie slov a introspekce se tu v několika vrstvách překrývá s tepající neodbytnou prózou dokumentované skutečnosti.     „Abstraktní pojetí skutečné události rozvíjí představivost a emoce v jiném časoprostoru a podrobuje je sebezpytu.“ E. Wendi
osobní program

Zůstaň, pokud můžeš / Jdi, když musíš

Elysa Wendi
Hongkong, zvláštní administrativní oblast Číny / 2019 / 12 min.
sekce: Fascinace
Evropská premiéra
Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Creative Europe
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt