26. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Fascinace

Fascinace jsou velkou továrnou experimentální kinematografie, která film opřený o realitu zbavuje všeho, co jej tíží, a podstatným způsobem tak prohlubuje možnosti filmového vnímání.

výpis filmů

ANTFILM
Drama mravenčího života se odehrává v paměťových stopách utvářených fantomovým světlem jako pozůstatku krátkých obrazů v záblescích sledujících skládání a kroucení do fantaskních poloh členitých těl mravenců uvnitř bezpečných úkrytů.
osobní program

ANTFILM

Tetsuya Maruyama
Brazílie / 2021 / 2 min.
sekce: Fascinace
Světová premiéra
Arnheim v Anaheimu
Imprese z díla filozofa Rudolfa Arnheima, vetknutá do desktopové koláže, vychází z návštěvy Disneylandu, ikonického kulturního produktu, reflektovaného v Arnheimových textech, fotografiích a audio skladbách, přičemž ústřední je úvaha, jakými způsoby se film vzdaluje realitě či dojmu realističnosti.
osobní program

Arnheim v Anaheimu

Péter Lichter
Maďarsko / 2021 / 8 min.
sekce: Fascinace
Východoevropská premiéra
Bicykly v Pekingu
Snivá vzpomínka na všudypřítomná kola v Pekingu je hravým materiálem pro rozklad obrazu na základě barevné příbuznosti, čímž vznikají plochy s pečlivě propočítanými poměry odstínů v mezerách mezi pohybem bicyklů v hustém provozu.
osobní program

Bicykly v Pekingu

Jean-Michel Rolland
Francie / 2020 / 4 min.
sekce: Fascinace
Evropská premiéra
Bouře
Mytologický prostor bouřky vytváří plochu pro básnivou úvahu nad přírodními pohyby a kulturními cykly, rozvíjenou skrze dětské narativy a fabulace budoucího dění. 
osobní program

Bouře

Emiliano Cunha, Vado Vergara
Brazílie / 2021 / 7 min.
sekce: Fascinace
Mezinárodní premiéra
dopředu, dozadu
Přímočarost nápadu synchronního vnímání pohybu vpřed a vzad vytváří mentální prostor úvahám nad oblastmi či fázemi života, kdy je navzdory kombinaci různých dynamik nezvratitelným výsledkem dojem setrvávání na místě.
osobní program

dopředu, dozadu

Mitchell Stafiej
Kanada / 2020 / 4 min.
sekce: Fascinace
Mezinárodní premiéra
FESTINA LENTE
Vrstevnatá esejistická úvaha o migraci, resp. o neustávajícím pohybu vstříc neznámému jako kulturní i instinktivní nutnosti, prokládá archivní záběry symbolickými výjevy, asociativními obrazy tematizujícími náboženskou příslušnost a dokumentacemi současného dění na hranicích kontinentů.
osobní program

FESTINA LENTE

Baya Medhaffar
Tunisko, Francie / 2021 / 20 min.
sekce: Fascinace
Mezinárodní premiéra
Habitat3-1B-S3.06F
Důsledně katalogizovaný archiv fotografií vytváří taxonomii tvarů a barev, která se vyjevuje v geometrických uspořádáních a pulzujícím rytmu dramatického pohybu architektury souvislostí. Svým tradičním vizuálním postupem režisér tentokrát rozebírá a skládá ideu funkcionalistického bydlení.  
osobní program

Habitat3-1B-S3.06F

Thomas Mohr
Nizozemsko / 2021 / 6 min.
sekce: Fascinace
Světová premiéra
Kongres
Kontemplativní sbírka obrazů yukonského teritoria, oblasti severozápadní Kanady, kde jsou dosud zachovány oblasti původní divočiny. Snímek skrze historické artefakty i současné reálie konstruuje otisky kolektivní paměti na pozadí nedotčené tundry.
osobní program

Kongres

Kyath Battie
Kanada / 2020 / 4 min.
sekce: Fascinace
Mezinárodní premiéra
Lucina Annulata
Přírodní artefakty evokují v lyrické skladbě postupy tradiční filmové avantgardy, kdy se příroda strukturalisticky propojuje s fragmenty a záhyby lidského těla, zatímco k nim vstupuje třetí struktura – nerovnosti na povrchu filmového materiálu.
osobní program

Lucina Annulata

Charlotte Clermont
Kanada / 2021 / 4 min.
sekce: Fascinace
Evropská premiéra
Maya ve 24
Uhrančivá časosběrná črta sleduje režisérčinu dceru v krouživě minimalistickém zachycení koloběhu proměn její tváře od dětství do dospělosti. 
osobní program

Maya ve 24

Lynne Sachs
Spojené státy / 2021 / 4 min.
sekce: Fascinace
Mezinárodní premiéra
Mlátička
Rytmická balada zvýrazňující koloběh pracovních úkonů a také úklonů času plynoucího v soustavách ověřených gest a postupů, přičemž skladební silou je touha následovat rozklad opětovným složením do nové textury.
osobní program

Mlátička

Myun Yi
Jižní Korea / 2021 / 3 min.
sekce: Fascinace
Světová premiéra
Obrys
Dokumentace řeky se soustřeďuje na soustavu oblých kamenů, jejichž pohyblivé obrysy, obtékající neviditelné překážky a vylévající se z tenkých čar do proměnlivých ploch, byly postupy 3D grafiky zkonstruovány z tisíce fotografií.
osobní program

Obrys

Yoshiki Nishimura
Japonsko / 2021 / 8 min.
sekce: Fascinace
Světová premiéra
Oknem dovnitř a ven
Tradičními vnitrokamerovými triky vytvořený filmový záznam okna – jednoho z ikonických objektů deníkových snímků pandemické doby. Rám v rámu je zde úběžníkem geometrie obrazu, který strhává zvědavost divačky situované doprostřed vnitřku, z nějž kamera svým pohledem uniká.
osobní program

Oknem dovnitř a ven

Dianna Barrie, Richard Tuohy
Austrálie / 2021 / 12 min.
sekce: Fascinace
Evropská premiéra
Ostrov slunce
Výrazový tanec a landartové gesto na pusté ostrovní skále vykreslují sugestivní aluzi na ikonickou postavu brazilského performativního umění – baletku a striptýzovou tanečnici s živými hady Luz del Fuego –, která byla na ostrově zavražděna.
osobní program

Ostrov slunce

Lucas Parente, Rodrigo Lima
Brazílie / 2020 / 11 min.
sekce: Fascinace
Mezinárodní premiéra
Ozáření
Replikace ověřených postupů filmové avantgardy naplňuje obraz přírodním lyrismem, kdy tradiční metodou strukturálních filmů skrze víceexpozice nasvětluje a vnořením do materiálu zas skrývá úlomky rozličné květeny.
osobní program

Ozáření

Colectivo Los ingrávidos
Mexiko / 2021 / 3 min.
sekce: Fascinace
Světová premiéra
Příběh vody
V roce 1998 přijela režisérčina matka k řece Tiber, vyčkala do rozbřesku a pak si ji voda vzala navždy. Sugestivní vzpomínka nese diváky klidnou plavbou, umožňující pozorovat břeh řeky přes den, v noci i za úsvitu, přičemž centrem ubíhajícího obrazu je po celou dobu matčina tvář.
osobní program

Příběh vody

Virginia Eleuteri Serpieri
Itálie / 2021 / 6 min.
sekce: Fascinace
Evropská premiéra
Ptáci
Obrazy vytvořené přímo na filmový pás bez použití kamery, klasickými technikami pak ručně vyvolávané a opticky kopírované, vytvářejí zdání přírodních struktur a poletujících bytostí s vtahujícím ruchovým doprovodem.  
osobní program

Ptáci

Madi Piller
Kanada / 2021 / 2 min.
sekce: Fascinace
Evropská premiéra
Triboro
Ikonický obraz kolejí jako znaku pohybu a přemisťování, industrializace a zrychlující se mobility vytváří hypnotický časosběrný portrét jedenácti mil téměř zaměnitelné městské a příměstské krajiny a jejich zákoutí.
osobní program

Triboro

Nathan Dorr
Spojené státy / 2021 / 6 min.
sekce: Fascinace
Evropská premiéra
Třetí příroda
Esej vnímá algoritmy jako „žijící“ druh a dává jim prostor pro spoluvytvoření vlastního prostoru, přičemž vzbuzuje úvahy o přirozenosti a umělosti, povaze habitu či pomezí fikce a dokumentace, ve scenériích lyrického snímku natočeného v počítačových hrách Grand Theft Auto 5 a theHunter: Call of the Wild.
osobní program

Třetí příroda

Daria Kiseleva
Nizozemsko / 2021 / 14 min.
sekce: Fascinace
Světová premiéra
Ve stopách Li Yuan-chia & Deliy Derbyshire
Rozjímavý, intimně asociativní průzkum vztahu režisérky, průkopnice videoartu, s čínským umělcem a zakladatelem LYC muzea v severní Anglii Yuan-chia (1929–1994) a s proslulou muzikantkou a skladatelkou elektronické hudby Delií Derbyshire (1937–2001), rozvíjející se rovněž jako spolupráce – s audioumělcem Caro C.
osobní program

Ve stopách Li Yuan-chia & Deliy Derbyshire

Madelon Hooykaas
Nizozemsko, Velká Británie / 2020 / 9 min.
sekce: Fascinace
Mezinárodní premiéra
Vražedný řetězec
Novozélandské mrazírny se po uzavření staly ruinou, kterou prorůstá divoká příroda. Kdysi je využíval dominantní průmysl země, který zpracovává hospodářská zvířata na maso a další produkty, avšak od doby vstupu Británie do EHS upadá. Dokumentární záběry prostupují animace, přičemž dělníci byly vytvořeni výpočty z archivních materiálů.
osobní program

Vražedný řetězec

Brit Bunkley
Nový Zéland / 2021 / 5 min.
sekce: Fascinace
Světová premiéra
Vzorní občané
Úžas lidí zaznamenaný v raných filmech je ústředním motivem přisvojeného materiálu ze sbírek bratrů Lumièrových, natočeného kolem roku 1900 v Londýně, zrestaurovaného a kolorovaného umělou inteligencí. Nabízí také úvahu nad režimy moci, v nichž se natáčející aparát zmocňuje uspořádání pozorované reality. 
osobní program

Vzorní občané

Mike Hoolboom
Kanada / 2021 / 5 min.
sekce: Fascinace
Světová premiéra
Zakončení 2
Stromy a přírodní artefakty mizející ve flicker efektu krajinných kompozic, kde rozbíhavé větve vyřezávají pohyblivé struktury do divákovy paměti a proměny živých obrazových vláken upomínají na nevyčerpatelnost vizuální rozjařenosti lučních porostů.
osobní program

Zakončení 2

Isiah Medina, Philip Hoffman
Kanada / 2020 / 4 min.
sekce: Fascinace
Evropská premiéra
Zdi jako okna, okna jako zdi
Introspektivní filmy zpracovávající nalezené či archivní materiály v osobních skladbách se během pandemického uzavření staly už téměř samostatným podžánrem. Citlivá deníková koláž se zaměřuje na zkoumavé pokusy znovunacházení cesty k vlastní identitě.
osobní program

Zdi jako okna, okna jako zdi

Marios Lizides
Kypr / 2020 / 2 min.
sekce: Fascinace
Mezinárodní premiéra
Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Kudy z nudy