26. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Fascinace: Exprmntl.cz

Exprmntl.cz je soutěžní přehlídka nejnovějších českých experimentáloních filmů, které se vztahují ke skutečnosti a neustávají v pátrání po nových vyýrazech jejího zpracování na filmový materiál a digitální formáty.

výpis filmů

A co když?
Zenová ekologická meditace představuje niternou zprávu o stavu životního prostředí. Pomalu umírající příroda tiše křičí a hlasitě šeptá o tom, že člověk ztratil svoji lesní duši. Na pomoc přichází záchranná jednotka stromových ninjů. Křísí dávné rituály a rozdmýchává oheň prastaré moudrosti, aby se vznítila jiskřička naděje. Lidé se musí vnitřně obrodit, rozvětvit a prorůst, jedině tak se modrá planeta zase zazelená. „A co když jsme ještě živí? A co když stromy nejsou stromy, ale ruce lidí, kteří jsou zaživa pohřbeni?“ (Z filmu.)  
osobní program

A co když?

Gabriela Palijová
Česká republika / 2021 / 7 min.
sekce: Fascinace: Exprmntl.cz
Světová premiéra
Alter
Krátký experimentální snímek z herního prostředí. Stopař se dostane na místo, které je pozměněné lidskou činností. Krajina kolem připomíná severskou, chladnou scenérii, je mlha a nikdo nikde. Noc se pomalu změní ve snovou výpravu do hlubiny jeskyně. Autora zde i v jiných pracích fascinuje vědomý kontakt s prostředím, mystika brownfieldu a znovunalezení vztahu s místy okolo nás.(FAMU / text režiséra)
osobní program

Alter

Martin Dušek
Česká republika / 2021 / 6 min.
sekce: Fascinace: Exprmntl.cz
Světová premiéra
Beautiful Solution
Filmová poema o pesticidech se zabývá myšlenkou návratu k přirozenému potravnímu řetězci, v němž jsou hmyzí škůdci stravou pro představitele vyššího živočišného řádu. Chrámem této ekologické jednotky je lán divoce rostoucích lučních květin. Ze sousta harmonického koloběhu života a smrti, nasyceného omamným hlasem cvrčků a šuměním obilných klasů ve větru, ukusuje člověk, predátor, postrádající svého přirozeného nepřítele. „Potřebujeme pesticidy, když můžeme mít květnaté pásy?“
osobní program

Beautiful Solution

Eliška Cílková
Česká republika / 2021 / 8 min.
sekce: Fascinace: Exprmntl.cz
Světová premiéra
Botanical
Experimentální snímek kombinující umělé a živé a hrané a animované prozkoumává zvláštní svět planety Botanical, na které lidem rostou z uší prasata nebo velbloudi, ze zubů kaktusy a z nehtů fialky. Stvořila jej dětská fantazie, která má podobu magické horské krajiny. Představuje svobodný prostor, do něhož lze uniknout ze strohé a omezené reality, jež připomíná skleník v botanické zahradě. „V rostlinné ubytovně uprostřed výstupu jsme přes noc odpočívali, ale noc byla velice vyčerpávající, protože jeden starý kaktus neskutečně chrápal.“
osobní program

Botanical

Anežka Horová
Česká republika / 2021 / 5 min.
sekce: Fascinace: Exprmntl.cz
Česká premiéra
Courier’s rig
Courier’s rig je jedno zo série videí s názvom Uncombative tools (Krotké nástroje). Vizuálne nasleduje estetiku populárno vedeckých videí či vecných video- rekonštrukcií z múzeí, rovnako ako produktových prezentácií a zobrazuje niekoľko krotkých nástrojov, pomôcok a mechanizmov. Tieto objekty v rôznych štádiách svojej životnosti sú využívané fiktívnou kuriérskou službou na zbieranie, nosenie, prenos informácií, ochranu pred slnkom a orientáciu v prostredí, ktoré sa postupne stáva znovu neobývateľným. Ide o špekuláciu alebo možno len fantazírovanie o určitom znovuobjavení starých transportných technológií, nadväzujúc na uvažovanie o možnostiach zmeny v spôsobe využívania technologických prostriedkov. (text režisérů)
osobní program

Courier’s rig

Alex Selmeci, Tomáš Kocka Jusko
Slovensko, Česká republika / 2021 / 7 min.
sekce: Fascinace: Exprmntl.cz
Česká premiéra
Dějiny plátěného filmu
Kapitola z cyklu experimentálních snímků If I Ever Lose My Eyes sleduje představitele Hnutí plátěného filmu. Ladislav Valeš chápe filmové médium jako Turínské plátno, které otiskuje nejen povrch, ale i to, co nás přesahuje. Stejně tak autorka cyklu otiskuje Valešovu tvář a postavu do černobílé krajiny kolem Klapého. Křivky mostu a náhrobních kamenů představují architektonické tvarosloví lidské mysli, v níž se prolíná realita a fikce, vědomí a podvědomí. „Film jako takový je nedostatečný, je to jen povrch. Začali jsme přemýšlet, jestli se dá dostat hlouběji, dál. Film by měl být hlavně posun někam jinam.“
osobní program

Dějiny plátěného filmu

Lea Petříková
Česká republika / 2021 / 6 min.
sekce: Fascinace: Exprmntl.cz
Světová premiéra
Global Illumination
V době koronavirové pandemie se naše domovy proměnily v experimentální prostor. Stejně tak se umělecký ateliér stává myšlenkovou laboratoří, v níž tvůrce formuje a deformuje hmotu do abstraktních krystalických tvarů a amorfních struktur. Magrot svou diplomovou práci pojmenoval po algoritmu, který zajišťuje realistické osvětlení 3D prostoru v herní platformě Unreal Engine 4, s níž pracoval. „I přes častý odkaz na virtualitu a prostory neviditelné architektury, tedy prostředí, které můžeme zažívat pouze skrze technologické nástroje, mne v mé práci zpravidla ovlivňuje veřejný prostor. Jeho specifické, deterministické utváření, vrstvy a hustota, rozpoznávací a komunikační znaky.“
osobní program

Global Illumination

Artur Magrot
Česká republika / 2020 / 5 min.
sekce: Fascinace: Exprmntl.cz
Světová premiéra
Chemobrionics
Chemobrionics představují novou multidisciplinární vědní oblast zabývající se vlastnostmi anorganických látek na základě podobnosti s chováním živých systémů. Video ukazuje krásy jednoduchého experimentu zvaného „chemické zahrádky“, kdy se krystalek soli kovu vhodí do vodního skla. Divák sleduje množství barev a hypnotický pomalý růst tubulárních struktur připomínajících rostliny či houby. Vizuální báseň propojuje umění s vědou a nutí diváka přemýšlet, jak nádherný pohled příroda nabízí na něco neživého, co vypadá jako živé.   „Pokud máte zahradu a knihovnu, máte vše, co potřebujete.“ (Cicero). Stejně jako římské zahrady sloužily k rozjímání, filozofování a přemýšlení o životě, tak i chemické zahrádky otevírají dveře k filozofickým otázkám, jako co je život a jak vznikl, nebo jak vlastně dokážeme rozeznat biologické systémy od jejich chemických protějšků.
osobní program

Chemobrionics

Jitka Čejková
Česká republika / 2021 / 5 min.
sekce: Fascinace: Exprmntl.cz
Světová premiéra
Chvála dialektiky
Volná adaptace povídkové knihy Bertolda Brechta Historky o panu Keunerovi vznikla pro výstavu v San Sebastianu. Jednotlivé povídky mají podobu série experimentálních vtipů, které jsou zároveň společenskou alegorií. Na pomezí analogových a digitálních postupů, zjednodušení a komplexnosti, světla a stínu či humoru a nepříjemného mrazení přináší zprávu o komunikačních problémech, nespravedlivém rozložení moci a násilí. „Tento videofilm hledá cestu do reality prostřednictvím symbolických znaků. Použité analogové obrazy se stávají lhostejnými trojrozměrnými milníky podivných vyprávění.“
osobní program

Chvála dialektiky

Zbyněk Baladrán
Česká republika, Španělsko / 2021 / 6 min.
sekce: Fascinace: Exprmntl.cz
Světová premiéra
iris spelunca
Klid a teplo uvnitř duhové jeskyně, v níž dohořívají plameny, jsou protipólem zimní lesní krajiny, kterou vidíme v dáli. Právě v ní se zjevují kmen stromu i černý stín, putující zasněženým prostorem. Díky němu se jeskynní otvor stává čočkou, jež transformuje naše vnímání klidu a pohybu, dutiny a otvoru, oka a obrazu, pozorovatele a pozorovaného. "ticho ~ klid vespod kořene přidat spadané listí re quiem re birth znovu duhovka ~ zornice uvnitř zvířecího oka jeskynní zvíře dutina oko ingredience percepce"
osobní program

iris spelunca

Katarina Kadijević
Česká republika / 2021 / 3 min.
sekce: Fascinace: Exprmntl.cz
Světová premiéra
Modern Times
Aktualizace Chaplinovy Moderní doby vyzdvihuje absurdní rozměr technologického pokroku. Lidstvo se díky němu nevyvíjí, ale naopak zakrňuje. Tuto skutečnost dokládají hoverboardy, jež nás zbavují nutnosti chodit, a my se díky protetickému podvozku stáváme částečně stroji. Identický interpretační klíč o sériovosti a monotónnosti moderního světa nabízí letecké pohledy sídliště identických domků na klíč. Strojově strukturovaná realita z nás dělá otroky. „Moderní doba se od doby Charlieho Chaplina výrazně změnila. Chaplin by byl dnes se svým citlivým uvažováním nad světem pravděpodobně závislý na Xanaxu.“
osobní program

Modern Times

Vladimír Turner
Česká republika, Francie / 2021 / 18 min.
sekce: Fascinace: Exprmntl.cz
Světová premiéra
Ncuh
Dlouhodobé nedobrovolné setrvávání v módu přežití vyvolávající parazitující nutkání stát se neviditelnou entitou. Entitou odhodlanou utvářet si vlastní systém, ze kterého je schopna profitovat. (text režiséra)
osobní program

Ncuh

Marie-Anna Šulc Hajšman
Česká republika / 2021 / 4 min.
sekce: Fascinace: Exprmntl.cz
Světová premiéra
Observatory.01
Do šíře vyvedená audiovizuální instalace je jakýmsi pomyslným „trialogem“ mezi vesmírnými tělesy naší sluneční soustavy, konkrétně Marsem, Merkurem a Venuší. Výsostně technologií určované obrazové a zvukové ztvárnění je dáváno do kontrastu s poetickou dikcí prostupující meziplanetární komunikací. Vesmír možná je pustým místem, ale právě ten pověstný lidský dotek z něj činí mnohem víc. „Přestože pracuji s videem, je pro mě video primárně obraz, ne film. To podstatné je vždy vyzařování.“
osobní program

Observatory.01

Pavel Mrkus
Česká republika / 2021 / 10 min.
sekce: Fascinace: Exprmntl.cz
Světová premiéra
Svídna
Svídna je zaniklá středověká vesnice západně od Slaného, která byla objevena v roce 1966. Barvínkem porostlé stopy zdí uprostřed lesa či kaplička v zasněžené pustině ztvárňují hlavní postavu poetického experimentu, který se ve čtyřech kapitolách noří do historie zapomenutého místa. Za šumění celuloidových pásů a působení elementárních živlů se probouzí magické rituály, sahající až k počátkům lidstva i ke zrodu filmového obrazu.
osobní program

Svídna

Martin Klusák
Česká republika / 2021 / 20 min.
sekce: Fascinace: Exprmntl.cz
Evropská premiéra
Technologie sebedotýkání oka
Film umělecké dvojice Lucie Rosenfeldové a Matěje Pavlíka se zabývá fenoménem fosfénu – neboli jevu, během nějž se při tlaku na oči v našem vidění objevují různobarevné světelné mžitky. Na základě tohoto pozoruhodného jevu, jemuž se často říká vnitřní zrak a jenž fascinuje filozofy, lékaře i vědce již od starověku, autoři ve svém černobílém imaginativním snímku odkrývají, jak moc je lidské vnímání ovlivněno sociálními, kulturními i ideologickými faktory. „Podíváme-li se v zrcadle na své oči, které ještě před chvílí ukazovaly záblesky světla za víčky, zjistíme, že teorie o vnitřním světle jsou liché. Zakreslíme-li výboje světla po dráždění oka do protokolu, předestíráme si laboratorní podmínky naší vlastní imaginace.“
osobní program

Technologie sebedotýkání oka

Lucie Rosenfeldová, Matěj Pavlík
Česká republika / 2021 / 5 min.
sekce: Fascinace: Exprmntl.cz
Světová premiéra
Tichý zabiják (Z letošního konce světa)
Pseudodokumentární dětská dystopie a home movie v jednom. Jeníček a Mařenka šli s tatínkem do lesa, ale tatínek se jim skryl, aby si je mohl natočit skrytou kamerou. Mezitím ovšem vymřela v celém širém světě dospělá populace (včetně jejich otce) na neznámou nemoc. Jediné, co po něm zbylo, bylo několik cívek exponovaného materiálu. Děti zůstaly na světě samy. Bez budoucnosti, bez víry, bez naděje... Autoterapeutický film z krásné doby, kdy většina lidí zmizela za zdmi svých domovů a bála se vyjít ven.
osobní program

Tichý zabiják (Z letošního konce světa)

Jan Ježek, Marie Ježková, Martin Ježek
Česká republika / 2021 / 25 min.
sekce: Fascinace: Exprmntl.cz
Světová premiéra
Ultramarine
Audiovizuální báseň vypráví příběh skotské mytologické postavy selkie, vyhnané z hlubin oceánu na pevninu, z níž se touží vrátit zpět a opět splynout s mořskými vlnami. Juxtapozicí jednoduché 2D animace, digitálně generovaného 3D světa, ambientního zvukového podkresu a tajemného voiceoveru vzniká tísnivý zážitek s filozofickým přesahem, pojednávající o ztrátě identity a nemožnosti návratu k přírodě. „Zdejší vlny vždy šeptají, jako by chtěly povědět příběh.“
osobní program

Ultramarine

Marina Hendrychová
Česká republika / 2021 / 6 min.
sekce: Fascinace: Exprmntl.cz
Světová premiéra
Vzdušnou čarou
Krátký experimentální film Kryštofa Peška skládá geometrickou mozaiku každodenních momentek z důvěrně známého prostředí, jež působí konkrétně i abstraktně, dynamicky i staticky zároveň. Rozdělený obraz, vykreslení rozmanitých textur a okamžiky všednosti zachycené na syrový černobílý materiál vzbuzují dojem bezčasí i takřka hmatatelné prchlivosti.

Vzdušnou čarou

Kryštof Pešek
Česká republika / 2021 / 7 min.
sekce: Fascinace: Exprmntl.cz
Světová premiéra
Zahrada
Tento film je otiskem na filmovém pásu, otiskem v mysli jako vzpomínka na tátovu zarostlou zahradu, v níž si hraje dítě; otiskem táty do zahrady, jehož charakter se v zahradě zrcadlí; otisk táty do dítěte. Jako by semínka padala z jeho vousů, kůže a vlasů a stávala se zahradou, kořeny, klíčila a rostla, stejně jako to dítě.
osobní program

Zahrada

Klára Nováková
Česká republika / 2021 / 3 min.
sekce: Fascinace: Exprmntl.cz
Světová premiéra
Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Kudy z nudy