26. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Zvláštní uvedení

Výjimečné kinematografické události, které nezaměnitelným stylem provázejí hlubokou a kritickou reflexí záhybů žitého světa.

výpis filmů

Dům vědy: Muzeum falešných faktů
Vzdorovitá feministická mozaika podvratně rekontextualizuje archivní materiály, sahající až do padesátých let minulého století. Záběry z lékařské laboratoře, z naučného filmu o menstruaci či z amatérského fantasy o mořské panně získávají nové významy. Představují ženské tělo jako panoptikum tělesných procesů, sexuality a nepřizpůsobivosti. Proti zkresleným obrazům ženy, zakořeněným ve strukturách patriarchálního světa, vystupuje americká básnířka Gertruda Stein. Snaží se překonat propast mezi „tělem těla“ a „tělem mysli“ a dosáhnout celistvosti, kterou ženám odepřela západní společnost.   „Dekonstruuji ryze filmovou realitu, která se mi jeví jako znepokojivá, humorná anebo prostě vizuálně provokativní. Kompozice jediného filmového okénka tak odstavuje živnou půdu, na níž mohu kultivovat své obrazy a koláže.“

Dům vědy: Muzeum falešných faktů

Lynne Sachs
1991 / 30 min.
sekce: Zvláštní uvedení
JFK Revisited: Through the Looking Glass
Oscarový scenárista, režisér, spisovatel a neúnavný buřič Oliver Stone se třicet let po premiéře JFK vrací zpět na místo činu. JFK Revisited lze považovat za spirituální pokračování proslulého snímku z roku 1991, jež ovšem nestojí na žánrových ramenou intelektuálního detektivního thrilleru, neb je faktografickým, spekulativním a, jak jinak, zdravě provokujícím dokumentárním vyšetřováním. Stone se, opřen o knižní předlohu Destiny Betrayed: JFK, Cuba, and the Garrison Case, vytrvale noří do tisíců odtajněných dokumentů z archivů CIA a FBI a mýty opředený atentát na pětatřicátého prezidenta USA staví do kontextu společnosti a politiky minulosti i současnosti. „Tento dokument reprezentuje důležitý spojovník k mému filmu JFK z devadesátých let. Splétá opravdu mnoho nitek a odmítá většinu ignorance jak okolo filmu, tak případu samotného,“ svěřil se pro magazín Variety režisér a bývalý dobrovolný voják ve vietnamské válce. Stone se svým dokumentem opět pokouší tenké hranice mezi tvrdými fakty a konspiracemi, znovu se snaží dopátrat „pravdy“ o životě, politickém díle a skutečných důvodech vraždy Johna Fitzgeralda Kennedyho. Ani na chvíli při tom nezapomíná nás diváky burcovat k ostražitosti, zvědavosti, ke kritickému nahlížení na svět a dění kolem nás.
osobní program

JFK Revisited: Through the Looking Glass

Spojené státy, Velká Británie / 2021 / 118 min.
sekce: Zvláštní uvedení
Nové knihy
Prezentace nově vydávaných knih povede šéfredaktorka magazínu Dok.Revue, Kamila Boháčková.Lucie Králová ROZUMĚT TELEVIZI. Produkční kultura České televize 1993-2017. (NAMU:2021) Kniha se připravuje do sazby, má vyjít do konce tohoto roku. Na několik let jsem se zanořila do neútulných televizních kanceláří, střižen a spletitých chodeb a zapřádala hovory o tom, jak to v televizi chodí, jak se co má a nemá dělat a proč si televizní zaměstnanci myslí, že to jinak nejde. Dlouze jsem se dohadovala s lidmi, kteří měli v systému vyšší funkce než já, protože mě jako dramaturgyni i režisérku zajímalo, oč opírají svá přesvědčení jak má vypadat dokumentární film „vhodný“ pro televizi, jak má pracovat jeho autor a kdo je jeho divák či divačka, které se říkalo paní z Hornídolní. Zkoušela jsem pochopit, jak se tyto představy o dokumentu formovaly a jaké dopady mají na současnou televizní tvorbu. Pozorovala jsem „televizní kmen“ s jeho svébytnými rituály a rozhodovacími procesy, narativy, profesními slovníky a zkoumala, z čeho vyrůstají jeho mocenské a disciplinační mechanismy. Nahrála jsem desítky hloubkových rozhovorů a psala si pět let terénní deník. Z tohoto etnografického výzkumu produkční kultury ČT vznikla kniha Rozumět televizi. Produkční kultura České televize 1993-2017, vycházející z mé disertační práce na FAMU. Jiří Voráč Vojtěch Jasný: Filmový básník v exilu (Host: 2020) Monografie filmového historika Jiřího Voráče Vojtěch Jasný: Filmový básník v exilu (Host: 2020, 600 s.) se zaměřuje na málo známou životní etapu legendárního režiséra, autora Všech dobrých rodáků (1968), který po roce 1968 působil v západní Evropě a Severní Americe a natočil zde přes třicet kinematografických a televizních filmů a dokumentů, režíroval divadlo, fotografoval a učil na vysokých filmových školách. Kniha vychází z rozsáhlého archivního výzkumu a bohatě využívá unikátní rukopisné prameny z osobního archivu V. Jasného – jeho deníky, paměti, korespondenci či nerealizované scénáře.Alice Lovejoy Experimentální dílna. Československá armádní kinematografie 1920-1970 (NFA: 2021) Fotograf a režisér Jiří Jeníček, který stál ve 30. letech v čele armádní filmové skupiny, se celou svou osobou a v duchu moderních myšlenek o využití filmu a fotografie zasadil o nový styl a výraz vojenského (především krátkého) filmu. Armádní kinematografii od počátku považoval za synonymum experimentální dílny. Jak si všímá autorka publikace, americká filmová historička Alice Lovejoy, která vedla téměř desetiletý výzkum v českých archivech, pozoruhodné je především to, jak Jeníčkem vytvořená institucionální identita přežívala v armádním prostředí další tři desetiletí. Citelná byla dokonce v 50. letech a skutečnou renesanci zažila v letech 60., kdy se Československý armádní film (ČAF) stal pravděpodobně nejsvobodnějším prostorem pro filmovou produkci v Československu. Kniha, poprvé publikovaná v USA v roce 2015, si pokládá zásadní otázku: Jak se mohly formální experimenty (které navíc zpravidla kritizovaly samotné vojsko či stát) objevit v instituci tak rigidní, jako je armáda.Vladimir 518 (ed.) ARCHITEKTURA 58–89 (Bigg Boss: 2021) Nakladatelství Bigg Boss v závěru své patnáctileté existence realizuje jeden z největších knižních projektů vlastní historie. Na třicet odborníků představí více než čtyřicet architektů či skupin, které v letech 1958–1989 razantně zasáhly do dějin československé architektury. Dva svazky o tisíci stranách se stanou pevným stavebním základem pro narovnání vztahů mezi veřejností a stigmatizovanou předrevoluční architekturou. Knihu v grafickém provedení 20YY Designers vedle odborných textů utváří historické výkresy, raritní návrhy a plány a především unikátní dobové, mnohdy dosud nepublikované fotografie z archivů z celé republiky.Prezentaci knihy povede PR manažer Bigg Boss, Ondřej Čížek. 
osobní program

Nové knihy

120 min.
sekce: Zvláštní uvedení
noimage
Prof. Mgr. Rudolf Adler je český režisér, scenárista dokumentárních a hraných filmů. V letech 1960-67 absolvoval FAMU, katedru filmové a televizní režie. Vojenskou prezenční službu absolvoval ve Studiu armádního filmu. Od roku 1970 externě spolupracoval s Krátkým filmem Praha, FS Barrandov, televizními studii v Praze, Ostravě, Brně a Bratislavě a se studii Čs. rozhlasu v Praze a Plzni. V letech 1990-94 byl vedoucím katedry dokumentární tvorby na FAMU. Pedagogem této katedry a vedoucím realizační dílny je doposud. Za filmy a rozhlasové hry získal řadu ocenění na domácích a zahraničních festivalech. V posledních letech se věnuje aktivně i praktické dramaturgii. Například: Já Olga Hepnarová, Archa světel a stínů. Při příležitosti svého životního jubilea, oslavy 80. narozenin, představí Prof. Mgr. Rudolf Adler jeden ze svých víc než sto natočených filmů, převážně se sociální, etnografickou a portrétní tematickou. Film Na kus řeči v šalandě (1975) je časosběrný hraný dokument, který točil s obyvateli Řihákova mlýna v roce 1972. Rodinu Řihákových a jejich přátelé pozoroval v průběhu jednoho roku – od jara do zimy. Divák sleduje venkovské tradice, povinnosti i práci na mlýně. Film byl od vzniku dlouhá léta v trezoru, po úpravách z r. 1991 ho odvysílala ČT2.
osobní program

Rudolf Adler: Na kus řeči v šalandě

Rudolf Adler
Československo / 1975 / 90 min.
sekce: Zvláštní uvedení
Starověrci
Titul snímku označuje příslušníky staré křesťanské sekty, kteří byli pro své přesvědčení donuceni opustit domovské Rusko. Rozešli se do mnoha zemí a část z nich osídlila v sedmnáctém století i oblast Dunajské delty v Rumunsku. Potomky těchto emigrantů po dobu pěti let navštěvovala režisérka snímku, Jana Ševčíková. Výsledkem tohoto úsilí je v české kinematografii výjimečný časosběrný dokument, který je nejen portrétem svérázné komunity, ale také meditativní úvahou poukazující na to, co moderní společnost již ztratila. Ve filmu se střídají promluvy obyvatel a výjevy z jejich každodenního života, prostoupeného náboženskými obřady, s uhrančivými pohledy na krajinu delty. Naladění snímku určuje černobílá kamera, jež se ve své hloubavé pomalosti přímo vpíjí do tváří postav, do kůry stromů i hladiny vody a vytváří tak obraz až mystického řádu panujícího nad tímto společenstvím. Plynutí času tu není znakem změny, nýbrž trvání, kdy narození i smrt jsou součástí obnovujícího se řádu předávaného ve zvycích a víře v pozoruhodně zachovalé podobě již po několik staletí.
osobní program

Starověrci

Jana Ševčíková
Česká republika / 2001 / 47 min.
sekce: Zvláštní uvedení
To co má přijít je jen slib
osobní program

To co má přijít je jen slib

Flatform
Itálie, Nizozemsko, Nový Zéland / 2019 / 22 min.
sekce: Zvláštní uvedení
Východoevropská premiéra
Větší než my
Strhující dokumentární odysea je autentickým gestem vzdoru vystihujícím slogan environmentálních aktivistů: mysli globálně, jednej lokálně. Osmnáctiletá Indonésanka Melati, úspěšná bojovnice proti plastovému znečištění, představuje dalších šest statečných, kteří se dokázali vzepřít lhostejnosti a rozhodli se řešit palčivé problémy globalizovaného světa. Mladí aktivisté zachraňují životy, věnují se vzdělávání a osvětě a věří, že je možné změnit svět s jasnou vírou ve smysluplnost svého počínání. Dokumentární dílo jako artefakt aktivismu, naděje a odhodlání jako účinná zbraň proti ignoranci mas. S respektem k tomu, co je větší než my.„Kolik pochodů ještě musíme zorganizovat, kolik životů ještě bude zmařeno, kolik velryb zemře na pobřeží s žaludky plnými plastů, než se podaří skutečně něco změnit? Odkud tato změna pochází a kdo ji bude vést? Protože času je žalostně málo.“ (Melati Wijsen)
osobní program

Větší než my

Flore Vasseur
Francie / 2021 / 95 min.
sekce: Zvláštní uvedení
Východoevropská premiéra
Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Kudy z nudy