27. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Virtuální realita

Soutěž Virtuální reality umožňuje divákům vstoupit do 360° filmů a prostorových instalací. Najdete zde 360° dokumentární filmy, VR instalace i díla na pomezí filmu a výtvarného umění, která využívají virtuální prostor ke tvorbě autonomních světů s vlastními pravidly určovanými vizualitou. Zajímají nás díla, která v tomto ne-místě virtuality využívají její charakteristiky novátorským a přemýšlivým způsobem a experimentují s audiovizuálním ztvárněním reality, skutečných příběhů, nebo budují zábavně-naučný svět poznání.

výpis filmů

Chybějící obrazy Epizoda 2: Tsai-Ming Liang, sedm poschodí
Missing Pictures je pětidílný dokumentární film, jenž nabízí filmovým tvůrcům možnost vyprávět příběh, který by jinak zůstal nevyřčen. Tsai Ming-Liang, tchajwanský mistr tzv. slow cinema, sice nedisponuje skutečným „chybějícím záběrem“, nicméně uchovává si vzpomínky na dětství, jež jsou tak barvité, že je ani nedokáže natočit. Tvůrce si tak vypomáhá médiem virtuální reality, které jej přenáší do dětství stráveného v Malajsii, kdy ho dědeček s babičkou brávali každý večer do kina na dvě filmové projekce. Tsai Ming-Liang tak, spíše než aby nám líčil příběh nenatočeného filmu, toto cvičení přetavuje v popis vývoje celé své filmařské dráhy.

Chybějící obrazy Epizoda 2: Tsai-Ming Liang, sedm poschodí

Clement Deneux, Kuan-Yuan Lai
Tchaj-wan, Jižní Korea, Velká Británie, Lucembursko, Francie / 2021 / 12 min.
sekce: Virtuální realita
Česká premiéra
kde...
where… je krátkometrážní sci-fi film, poetické ohlédnutí z pohledu zdánlivě postapokalyptické, blízké budoucnosti s prostřihy do naší současnosti. Hlavního hrdinu provázejí otázky týkající se původu a cíle v nejrůznějších podmínkách a časových údobích. Toulky paralelními lesy aneb prodírání se vzpomínkami? Mnohovrstevnaté obrazy se proměňují v inventář, jenž odhaluje možné varianty dějinných událostí. Where… je poetický ponorný film složený z fotografií. Je to úvaha nad niterností kinematografie a nad křehkostí našich vlastních vzpomínek.
osobní program

kde...

Thomas Kutschker
Německo / 2022 / 10 min.
sekce: Virtuální realita
Světová premiéra
KONTEJNER
KONTEJNER zviditelňuje „zneviditelněná“ těla a umožňuje tak fungování naší konzumní společnosti. Prostřednictvím konfrontace neustále se proměňujícího lodního kontejneru se minulost proměňuje v současnost a neviditelné ve viditelné. Jsme svědky útržků společnosti: duchů minulosti i živoucích přeludů současného světa.
osobní program

KONTEJNER

Meghna Singh, Simon Wood
Jihoafrická republika / 2021 / 16 min.
sekce: Virtuální realita
MYRIAD. KDE SE SPOJÍME.
Jedním z klíčových problémů návratu živočichů do přírody je jejich touha po migraci. Jelikož migrační dráha letu do vhodných zimovišť se neřídí instinktem, ale dědictvím po starších, zkušenějších jedincích, ptáčata ochočená člověkem s nimi nejsou obeznámena. Přestože během srpna pravidelně opouštějí svá stanoviště, nepodnikají cestu současně ani ve stejném směru. V rámci návratu ptačích druhů do přírody je v zoo ve vídeňském Schönbrunnu ptačím mláďatům poskytována nepřetržitá péče lidských pěstounů, s nimiž si vytvářejí vztah, jenž jim umožní zdárně překlenout dlouhou cestu přes vrcholy Alp.
osobní program

MYRIAD. KDE SE SPOJÍME.

Christian Zipfel, Michael Grotenhoff
Německo / 2021 / 31 min.
sekce: Virtuální realita
PŘEŽIJ, MŮJ SYNU
Yathay Pin, kterému ukážou fotografii šestiletého chlapce, jehož věk byl digitálně změněn na současných 50 let, naráží na střet reality. Pronásledován vnitřními démony se Yathay musí náhle utkat s pocitem viny z doby, kdy za sebou zanechal svého syna a sám uprchl před genocidou v Kambodži. Postava Hráče, která Yathaye představuje, se propadá do cel jeho duševního vězení, jež obsahuje uzamčené vzpomínky. Během jeho putování odhalíme Yathayovu motivaci k životu: získat zpět vše, oč přišel, a znovu se setkat se synem. A tím také nalézt vykoupení a zahojit zlomené srdce.

PŘEŽIJ, MŮJ SYNU

Victoria Bousis
Spojené státy, Řecko / 2021 / 35 min.
sekce: Virtuální realita
PŘÍBĚH SORELLY
SORELLA'S STORY zkoumá příběh ukrytý za jedinou svědeckou fotografií jisté události z období Holocaustu, na níž vidíme skupinku žen a jedenáctiletou Sorellu. Tento panoramatický film oživuje propašovanou fotografii pohřbenou pod nánosem dějin: byla pořízena v prosinci 1941 a jsou na ní lotyšské Židovky a jedenáctiletá dívenka Sorella Epstein, jež se mají na rozkaz vysvléknout před vlastní popravou v mrazivém počasí v lotyšském městě Liepaja.
osobní program

PŘÍBĚH SORELLY

Peter Hegedus
Švédsko, Maďarsko, Austrálie / 2021 / 15 min.
sekce: Virtuální realita
Ráno se probudíš (na konec světa)
13. ledna 2018 byla každému obyvateli Havajského souostroví doručena následující zpráva: POZOR! NA HAVAJ MÍŘÍ BALISTICKÁ STŘELA. OKAMŽITĚ VYHLEDEJTE ÚKRYT. TOTO NENÍ CVIČENÍ. Ostrované se náhle museli vypořádat se skutečnou a palčivou jadernou hrozbou – s takovou, jaké jsme dnes vystaveni všichni, avšak jen zřídka si ji uvědomujeme. Jak poznamenala Cynthia Lazaroff, obyvatelka ostrova Kauai: „Alarm byl sice falešný, nicméně jaderná hrozba je skutečná… Osobně jsme to prožili, cítili jsme hrůzu.“ Přestože se toho dne nakonec nic nestalo, vše se od té doby změnilo.

Ráno se probudíš (na konec světa)

Arnaud Colinart, Jamaica Heolimeleikalani Osorio, Mike Brett, Pierre Zandrowicz, Steve Jamison
Spojené státy, Francie, Velká Británie / 2022 / 14 min.
sekce: Virtuální realita
Česká premiéra
Sedm gramů
Během natáčení svého předchozího VR projektu The Enemy v Kongu přišel Karim Ben Khelifa s námětem na svůj další projekt Seven Grams. V něm se snaží vyprovokovat k efektivnímu vnímání nespravedlností obklopujících trh s minerály v Konžské demokratické republice. Seven Grams je projekt přenášející tragickou současnost přímo na displeje chytrých telefonů, k jejichž výrobě vytěžené minerály přispěly. Projekt prostřednictvím AR sekvencí a animovaných pasáží přichází se zcela novou formou, díky níž mohou spotřebitelé pochopit lidské náklady, jež směřují do výroby chytrých telefonů.

Sedm gramů

Karim Ben Khelifa
Velká Británie, Spojené státy, Francie / 2021 / 25 min.
sekce: Virtuální realita
Stín
Je 21. března 1945. Sloužíte jako začínající letecký navigátor u britského letectva Royal Air Force. Letíte ve formaci, která má namířeno na stejný cíl: velitelství gestapa v Kodani. V kritických minutách předcházejících plánovanému náletu ale udeří nečekaná exploze a dezorientuje vás. Měl byste shodit bomby? A na jaký cíl? Shadow je realistická VR zkušenost inspirovaná britským náletem na budovu tzv. Shellhusu v Kodani, během nějž vedla nešťastná náhoda k náhodnému vybombardování Institutu Jeanne d’Arc. Shadow přichází se simulací této tragické události z perspektivy mladého leteckého navigátora RAF.

Stín

David Adler, Ole Bornedal
Velká Británie, Dánsko / 2021 / 15 min.
sekce: Virtuální realita
Česká premiéra
Tmání
Vizuálně strhující interaktivní zkoumání prostoru, který reprezentuje zákoutí mysli a duše, ztrácející se v propadech depresivních a úzkostných stavů. Autobiografické vyprávění skládá útržky příběhů a popisy vnitřních pohnutí, přičemž vtahuje diváctvo do propracovaného světa někdy ilustrativních, někdy metaforicky propojených animací s důmyslnou zvukovou kompozicí, aby mohlo porozumět příčinám i prožívání deprese, snahám vymanit se z její temnoty i pocitům marnosti a tíhy. Otevřené, až deníkově intimní poznámky navigují pouť místnostmi, poschodími a různými prostředími, které ztvárňují projevy vnitřní tíhy.
osobní program

Tmání

Ondřej Moravec
Česká republika, Německo / 2022 / 25 min.
sekce: Virtuální realita
Česká premiéra
Z hlavního náměstí
Kolem centrálního náměstí vzniká pestrobarevné nové město. Je to křižovatka nacházející se na průniku příběhů, budov, nadějí a střetů. Vznikají zde různé společenské vazby a kultury. Obyvatelé planou soucitem a péčí o své sousedy, kteří jsou jim podobní, ale také nevlídností vůči těm, kteří se od nich liší. Netrvá tak dlouho, než je nastolena atmosféra v duchu „my versus oni“. From the Main Square je interaktivní VR zkušenost, která diváky láká k pozorování vzestupu a pádu rozdělené společnosti. Vzkvétá zde civilizace s veškerými rozpory, jež postupně ohrozí i sebe samu.

Z hlavního náměstí

Pedro Harres
Německo / 2022 / 19 min.
sekce: Virtuální realita
Česká premiéra
Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Kudy z nudy