26. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Souhvězdí

Sekce Souhvězdí představí filmy, které v posledním roce zazářily na světové dokumentární obloze. Uvádíme v ní výběr
pozoruhodných snímků z jiných filmových festivalů.

výpis filmů

Alef
Aleph. Alfa. Transcendující počátek abecedy, života, univerza. Dech, vzduch, počátek všeho. Fiktivní postavy i skutečné osobnosti jsou průvodci magického putování mezi kontinenty, zeměmi a příběhy, které spojuje mikrokosmos autorského světa spisovatele Jorgeho Luise Borgese v reimaginaci režisérky Ivy Radivojević. „Dívka bez citů“ nás uvádí do rozmanitých světů a lokací, od Buenos Aires přes Alžírsko, Indii, Nepál až po Arktidu. Do míst, která jsou propojena tušenými významy mystických fragmentů nápaditého filmového díla, pulzujícího úniky a fascinací. Do míst prodchnutých příběhy, písněmi a zvyky beduínů, umělců, lesbiček i jeptišek.„Je to jen sen. V tomto snu je všechno znamením. V tomto snu začíná vše písmenem alfa (aleph). Počátečním písmenem většiny abeced. Alfa je branou, která zahrnuje celý vesmír.“
osobní program

Alef

Iva Radivojević
Spojené státy, Chorvatsko, Katar / 2021 / 91 min.
sekce: Souhvězdí
Česká premiéra
Beatrix
Tento film má limit 250 zhlédnutí.Beatrix je sama doma. Po většinu času. V domě, který jí nepatří. Který jen dočasně obývá. Víc se toho o hlavní aktérce filmu ani okolnostech jejího pobytu nedozvíme. Situačně laděný snímek, pracující s herci a prvkem inscenace, se právě díky omezenému množství informací, kterých se divákovi dostává, ve výsledku stává svébytnou existenciální studií. Do popředí vystupují momenty plynutí času, bezúčelného setrvávání v okamžiku. Navíc kamera, permanentně zaměřená na hlavní představitelku filmu, nám zprostředkovává její v prostoru zachycovanou tělesnost zároveň jako blízkost i jako něco cizího.   „Naším záměrem nebylo vymýšlet si příběh, jako spíše vytvořit postavu, kterou jsme chtěli ukázat ve zdánlivě nahodilém okamžiku jejího života.“ (Lilith Kraxner)
osobní program

Beatrix

Lilith Kraxner, Milena Czernovsky
Rakousko / 2021 / 95 min.
sekce: Souhvězdí
Východoevropská premiéra
cnfnmnt e/scp(i)sm
Po kolekci řeckých filmů Spaces #1 přichází Spaces #2. Série sedmi snímků od světově proslulých tvůrců jako Denis Côté, Radu Jude nebo Jia Zhangke je inspirovaná knihou Espèces d’espaces Georgese Pereca a lockdownem během koronavirové pandemie. Podmínkou vzniku série krátkých filmů bylo, aby je režiséři natočili ve svých domovech. Povolenými exteriéry byla terasa, zahrada či balkon. Côtého příspěvek líčí černobílou, citově vypreparovanou realitu naplněnou sledováním pornovideí a melodramat. Dávky afektovaných emocí a orgazmických momentů působí jako droga, která umožňuje na chvíli zapomenout na izolaci a frustrující bezcílnost koronavirového bezčasí.„To nejlepší, co jsem o sobě slyšel, prohlásil jeden kritik z Toronta: ‚Když začnete sledovat Côtého film, nikdy nevíte, co se stane‘.“ (Denis Côté)
osobní program

cnfnmnt e/scp(i)sm

Denis Côté
Kanada / 2020 / 4 min.
sekce: Souhvězdí
Česká premiéra
Delphininy modlitby
Delphinin zatím ještě relativně krátký život je tak plný dramatických zvratů a tragických událostí, že i samotný pokus to vše jen převyprávět se stává obtížnou zkouškou pro mladou ženu původem z Kamerunu, která nyní žije v Belgii. Minimalistický dokument se i proto naprosto zříká jakékoli obrazové ilustrace a naopak se detailně koncentruje výhradně na ústřední protagonistku. Odvržena vlastní rodinou, přinucená okolnostmi k prostituci hledala spásu v přesunu do Evropy, kde ale stejně jako řada dalších afrických žen její generace čelí důsledkům toho, co se nazývá „západní sexuální kolonizace“.   „Ve svém filmu se prostřednictvím kritického srovnání obou společnosti a systémů zabývám sexuální kolonizací a Delphininou snahou se z ní osvobodit.“ (Mbakam Rosine)
osobní program

Delphininy modlitby

Mbakam Rosine
Belgie / 2021 / 90 min.
sekce: Souhvězdí
Česká premiéra
Film z balkónu
Tento film má limit 300 zhlédnutí.Režisér tráví celé dny na svém balkoně, z nějž natáčí dění na chodníku. Oslovuje procházející a snaží se s nimi navázat rozhovor – o jejich každodenních starostech, náboženství, umění i smyslu života – a přitom mezi nimi najít hlavní postavu pro svůj film. Zatímco někteří neznámí se nechtějí ve shonu ani zastavit nebo se stydí před kamerou, v jiných se probouzí touha po předvádění se a vedení filozofujících monologů. Rozmanité životní postoje i osudy jednotlivých zpovídaných přibližují současný stav polské společnosti a rozhovory zároveň poskytují filmovým protagonistům až terapeutickou katarzi.„Jsem ráda, že jsem našla odvahu s vámi vůbec mluvit. Myslela jsem si, že nezvládnu ten stres.“ (Z filmu.)   Polský institut v Praze je partnerem 25. MFDF Ji.hlava.
osobní program

Film z balkónu

Paweł Łoziński
Polsko / 2021 / 100 min.
sekce: Souhvězdí
Česká premiéra
Filmařův dům
Na začátku filmu se režisér od producentky dozví, že jeho příští snímek by měl být ideálně o zločinu a sexu, protože o tato témata je u zadavatelů největší zájem. Ze vzdoru se proto rozhodne minimalizovat náklady a začne ve svém domě natáčet s aktéry, kteří do něj přirozeně vstoupí: s dvojicí stavebních dělníků opravujících na zahradě plot, kolumbijskou uklízečkou, pákistánskou sousedkou a bezdomovcem původem ze Slovenska. Jelikož jejich akce do jisté míry inscenuje, odvíjí se tak před našima očima pozoruhodný pomalý sitcom, kde nejtěžší zkouškou prochází element soužití.   „Filmařův dům se zrodil z narůstajícího pocitu frustrace ze stavu prostředí dokumentárního filmu a z osobního odhodlání udržet si ve vlastní filmové tvorbě nezávislé myšlení.“ (Marc Isaacs)
osobní program

Filmařův dům

Marc Isaacs
Velká Británie / 2020 / 75 min.
sekce: Souhvězdí
Česká premiéra
Jane očima Charlotte
Režijní debut Charlotte Gainsbourg představuje dokumentární portrét její slavné matky, britské herečky, modelky a zpěvačky Jane Birkin žijící se Francii. Kamera provází dceru s matkou po koncertních síních, místech se silnou emocionální hodnotou i každodenních povinnostech, a pomocí intimních rozhovorů odhaluje rodinnou historii, důvěrné vzpomínky i zákulisí umělecké tvorby zesnulého otce a manžela Serge Gainsbourga. Témata, jako je mateřství, kult krásy, alkoholismus nebo vystupování ze stínu svých rodičů jsou podrobena důkladné analýze v citlivých a otevřených rozhovorech obou protagonistek. „Natáčet tě na kameru je v podstatě jenom výmluva, abych se na tebe mohla dívat.“
osobní program

Jane očima Charlotte

Charlotte Gainsbourg
Francie / 2021 / 90 min.
sekce: Souhvězdí
Mezinárodní premiéra
Když jsme šikanovali
Tísnivé vzpomínky ze školního kolektivu jsou často spojeny se zkušenostmi s šikanou. Podvědomý mocenský akt se v hravé, přesto závažné miniatuře Jaye Rosenblatta stává objektem hlubinného zkoumání pocitů viny a zodpovědnosti. Autor se vrací po padesáti letech na svou základní školu v Brooklynu, ke svým spolužákům i třídní učitelce, aby diagnostikoval kořeny vlastních sklonů k šikanování. Instruktážní školní filmy, animované koláže i konfrontace s ostatními spoluviníky mu pomáhají rozplést předivo viny, hněvu a frustrace. Racionalizace a psychoanalytická rekonstrukce jako cesta ke křehkému dokumentárnímu vykoupení.„Ano, je to moment šikany v našem kolektivním vědomí současnosti. Natáčení tohoto filmu, které trvalo téměř čtyři roky, se protáhlo téměř přes celou délku noční můry v podobě Trumpovy administrativy.“ (Jay Rosenblatt)
osobní program

Když jsme šikanovali

Jay Rosenblatt
Spojené státy, Německo / 2021 / 35 min.
sekce: Souhvězdí
Česká premiéra
Krajiny odboje
První světová válka proměnila mnoho evropských zemí v blátivou pustinu. Na polích s hroby mrtvých vojáků ale rozkvetl vlčí mák. Symbol dne válečných veteránů uvozuje i vyprávění sedmadevadesátileté Soni Vujanović. Rodačka z bývalé Jugoslávie byla od mládí politicky aktivní, jako jedna z prvních žen se přidala k srbskému protinacistickému odboji a přežila Osvětim. Teď se obává nástupu nového fašismu. Její vzpomínky na neobyčejný životní příběh jsou dlouhými detailními záběry vpisovány do krajiny a textur vytvořených člověkem nebo přírodou. Film o rezistenci lidí, míst, věcí i myšlenek neortodoxním způsobem přemosťuje minulost a současnost, osobní a politické.
osobní program

Krajiny odboje

Marta Popivoda
Srbsko, Německo, Francie / 2021 / 95 min.
sekce: Souhvězdí
Východoevropská premiéra
Kráva
Protagonistkou zemitého mateřského dramatu Andrey Arnold je černobílá holštýnská dojnice Luma. V průběhu několika let sledujeme její neveselý život na jedné britské mléčné farmě. Pohotové snímání z bezprostřední blízkosti empaticky zohledňuje myšlení a cítění zvířat, která byla člověkem redukována na stroje rodící telata a produkující mléko. Vysilující cyklus brutálních zásahů do tělesné integrity jen párkrát přeruší lyrické okamžiky zklidnění. Právě během nich můžeme společně s krávami, hledícími na hvězdnou oblohu, snít o světě, v němž nebude krutost k živým tvorům stejně samozřejmá.  „Vybavuji si z dětství, jak jsem z našeho okna pozorovala krávy na okolních pastvinách. V Anglii není nic výjimečného mít v okolí takový druh krajiny. Působilo to na mě tak, jako bych se dívala na malířské plátno. Chtěla jsem zjistit, jaké by to bylo, vstoupit do takového obrazu a vydat se na setkání s jeho realitou.“ (Andrea Arnold)  
osobní program

Kráva

Andrea Arnold
Velká Británie / 2021 / 94 min.
sekce: Souhvězdí
Česká premiéra
Muž s kamerou
Minimalistický dokument si zakládá na jednoduché nesignalizované konfrontaci lidí s objektivem. Režisér filmu se vydal s kamerou na rameni do holandského vnitrozemí se záměrem bez jakéhokoli zdůvodňování vystavovat spoluobčany pohledu záznamového zařízení. Výsledné dílo můžeme číst jako sociologický experiment. Ale také jako další ilustraci efektu pozorovaného v dokumentu – lidé se před kamerou přestávají chovat přirozeně a mají sklony pózovat. Hlavně ale jde o brilantní ukázku práce s „kreativními omezeními“, jak nám ji dříve už předvedl třeba Lars von Trier ve spolupráci s Jørgenem Lethem.„Je pro mě důležité jak zkoumání lidské povahy, tak filmové médium samo o sobě. Zajímalo mě, jak by se lidé chovali a reagovali v situaci, kdy se radikálně zbavíte veškerých konvencí filmové tvorby a společenského chování.“ (Guido Hendrikx)
osobní program

Muž s kamerou

Guido Hendrikx
Nizozemsko / 2021 / 63 min.
sekce: Souhvězdí
Česká premiéra
Návrat do Remeše
Filmová adaptace memoáru Didiera Eribona propojuje osobní výpovědi se sociologickou analýzou historie pracující třídy ve Francii 20. století. V prvním dějství vypravěčka sdílí příběh své rodiny, prožívající veškeré ekonomické a politické změny z pozice dělníků, reprezentujících pouze zlomek této široké společenské vrstvy. Druhé dějství představuje zamyšlení nad mechanismy, kvůli nimž se vytrácí touha po ekonomické rovnosti a nahrazují ji ideje extrémní pravice. Kontemplativní voiceover ilustrují archivní záběry a úryvky z filmů a dobových materiálů, díky nimž se historie navrací do přítomnosti.„Chtěl jsem udělat film spíše o tom, odkud jsem přišel, než o tom, kam jsem se dostal.“ (Jean-Gabriel Périot)
osobní program

Návrat do Remeše

Jean-Gabriel Périot
Francie / 2021 / 83 min.
sekce: Souhvězdí
Česká premiéra
Noc nevědomosti
Studentka indického filmového a televizního institutu, představená pouze iniciálou „L“, píše dopisy milenci jménem „K“, který ji opustil. Skrze text, čtený jejím třesoucím se hlasem, poznáváme vnitřní i vnější svět mladé ženy. Zatímco čelí vlastním touhám, strachům a otázkám týkajícím se osobní i národní identity – stejně jako její vrstevníci –, v ulicích dochází ke stále vyhrocenějším střetům mezi demonstranty a policií. Atmosférická koláž reminiscencí, představ, snů a aktuálních i archivních záběrů podává intimní svědectví o neklidné přítomnosti i nejisté budoucnosti země procházející politickými a společenskými změnami. „I didn't want to make a film that gave information about a political situation but [instead wanted to] evoke a more intimate, personal and so a more human perspective to a very complicated situation.“ (Payal Kapadia)
osobní program

Noc nevědomosti

Payal Kapadia
Indie, Francie / 2021 / 97 min.
sekce: Souhvězdí
Středoevropská premiéra
Noc v opeře
Dokumentární miniatura renomovaného režiséra Sergeje Loznici vznikla jako pocta opernímu umění i polemika se společenskými rituály a historickou věrohodností. Střihový snímek kombinuje záběry z operních představení z padesátých a šedesátých let, politické oslavy a lidové veselice. Noblesa a grandióznost operních gala upomínající na francouzskou imperiální tradici jsou dekonstruovány smyšlenou montážní logikou, kde vítězí pouliční lidová kultura nad rituály francouzské buržoazie. Nad politickou alegorií a pojednáním o teatrálnosti ční nadčasové vystoupení Marie Callas v árii z Rossiniho Lazebníka sevillského.„Obecně je role divadla (i opery) v politice, včetně té současné, kolosální. Všechny politické akce, včetně hnutí za občanskou neposlušnost, mají rysy teatrálnosti. Ostatně sama politika je svého druhu scénickým představením.“ (Sergej Loznica)
osobní program

Noc v opeře

Sergei Loznitsa
Francie / 2020 / 19 min.
sekce: Souhvězdí
Česká premiéra
Schovaná
Stejně jako své předchozí filmy také Schovanou Jafar Panahi kvůli vládnímu zákazu natočil v guerillových podmínkách. Jen tři lidé, dva telefony a jedno auto. V něm íránský režisér spolu se svou dcerou a kamarádkou, divadelní producentkou, míří do odlehlé kurdské vesnice, kde by měla žít talentovaná pěvkyně. Panahi by zpěv mladé ženy rád zaznamenal pro účely konkurzu. Její rodina ale nechce, aby vystupovala na veřejnosti. Pocta ženskému hlasu, který je silnější než tradice a náboženské předsudky, původně vznikla pro Pařížskou operu a byla uvedena také jako součást celovečerního povídkového filmu Celles qui Chantent.
osobní program

Schovaná

Jafar Panahi
Francie / 2020 / 18 min.
sekce: Souhvězdí
Česká premiéra
Ted K
Někdejší univerzitní profesor matematiky se izoluje od civilizace ve své chatě uprostřed rozsáhlých lesů americké Montany. Pozoruje zásah člověka do přírody a destrukční potenciál moderních technologií na životní prostředí. Postupná radikalizace společensky vyloučeného podivína vede ke zrodu ekoteroristy známého jako Unabomber. Hraný životopisný snímek čerpá z deníkových záznamů a filozofujících manifestů Theodora Kaczynského a pomocí montáže vizuálních metafor a snových sekvencí s úryvky z klasické i populární hudby vytváří úvahu o násilí jednotlivce vůči společnosti a společnosti vůči přírodě.„Mým motivem pro to, co se chystám udělat, je jednoduše osobní pomsta. Nečekám, že tím čehokoliv dosáhnu.“ (Theodor Kaczynski)
osobní program

Ted K

Tony Stone
Spojené státy / 2021 / 120 min.
sekce: Souhvězdí
Východoevropská premiéra
The Sailor
Pochází z Británie, ale velkou část života prožil na opuštěných karibských ostrovech, kde nežijí lidé, jenom zvířata. Paul Earling Johnson se jako námořník už narodil. Moře mu bylo školou, domovem i útočištěm před šílenstvím moderního světa. Sám přeplul Atlantský oceán. Pak začal stavět lodě. Ač je otcem nejméně tří dětí, rodinný život jej nikdy nenaplňoval. Dnes je mu přes osmdesát a usadil se na ostrově Carriacou. Zůstal sám. Bez energie, ale ne bez touhy po dobrodružství. Portrét pábitele, který všechny opustil, aby našel svobodu, plyne v pokojném rytmu lodi houpající se na mořských vlnách. „Stretla som ľudí, ktorí s morom komunikujú a žijú. Nazývajú sa ,morskí cigáni'. Na ich plavidlách nie sú vlajky ich rodných krajín, pretože ich národnosťou, náboženstvom i domovom je more.“ (Lucia Kašová)
osobní program

The Sailor

Lucia Kašová
Slovensko / 2021 / 78 min.
sekce: Souhvězdí
Česká premiéra
Uživatelé
Narození druhého dítěte přimělo Natalii Almadu k úvahám nad budoucností. Z nich vzešla audiovizuální esej, mající blízko k filmům Godfreyho Reggia. Jak poetikou, tak pokládanými otázkami. Naše společnost je stále vyspělejší, ale také se čím dál víc vzdaluje přírodě a člověku. Jak daleko lze ovšem zajít a co všechno si můžeme dovolit obětovat, než definitivně ztratíme svou lidskost? Adresátem imerzivní meditace nad cenou za technologický pokrok je režisérčin syn, vyrůstající v obklopení moderních zařízení, která přispívají k naší izolaci a odvádějí pozornost od bezpočtu naléhavých planetárních a humanitárních krizí.   „Doufám, že vklouzne do té zkušensti, kterou má každý a do hlubších dialogů o intimních vztazích, které máme s technologií a jak nás zásadním způsobem proměňují.“ (Natalia Almada) 
osobní program

Uživatelé

Natalia Almada
Spojené státy, Mexiko / 2021 / 81 min.
sekce: Souhvězdí
Evropská premiéra
Z míst, kde stáli
Christoph Cognet se ve své dokumentární detektivní práci vrací k mapování umělecké a fotografické reflexe života v koncentračních táborech pohledem samotných vězňů. Tajně pořízené dokumentární fotografie tvoří unikátní svědectví vyprchávající historické paměti, ale také fascinující předmět průzkumu na poli vizuální antropologie. Rekonstrukce dobových a současných pohledů na rozmanitá místa táborů v Ravensbrücku, Dachau nebo Osvětimi rozehrává symfonii lidských osudů a symbolů temné kapitoly evropských dějin. Masové hroby, plynové komory a totální humanitární tragédie jako součást archeologie mediálních stop.„Cognet se skrze odhalování původních fotografických pramenů snaží upozornit na odvahu těch, kteří riskovali své životy už tím, že tajně uchovávali kamery a fotografický film. Pokouší se oživit gesta, která doprovázela vznik utajených snímků, se záměrem vyprávět příběh těchto snímků na místech, kde byly pořízeny.“ (Claudio Panella)
osobní program

Z míst, kde stáli

Christophe Cognet
Francie, Německo / 2021 / 110 min.
sekce: Souhvězdí
Česká premiéra
Záchrana
Autoři Oscarem oceněného dokumentu Free Solo ve svém novém filmu rekonstruují den po dni vysvobození dvanácti thajských fotbalových juniorů a jejich trenéra. Ti v červnu 2018 kvůli monzunovým dešťům uvízli v jeskynním komplexu Tham Luang Nang Non na severu Thajska. Do čtrnáctidenní záchranné operace se zapojili příslušníci thajských a amerických speciálních jednotek i buddhističtí mniši. Zvláštní pozornost si ale vysloužila čtveřice odhodlaných potápěčů z různých koutů světa. Také zásluhou jejich dosud nezveřejněných záběrů je Záchrana dojemným příběhem odvahy i vtahujícím klaustrofobním thrillerem. „Vynalézavé hledání řešení neřešitelné situace je právě ten vysněný příběh, který hledáte.“ (Jimmy Chin)
osobní program

Záchrana

ELIZABETH CHAI VASARHELYI, Jimmy Chin
Spojené státy, Thajsko / 2021 / 110 min.
sekce: Souhvězdí
Východoevropská premiéra
Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Kudy z nudy